Archiv rubriky: Oznice

Informační zastavení č. 40 OZNICE – PAMÁTNÉ LÍPY

Na hřebeni Hostýnských vrchů, na rozhraní mezi Oznicí a obcí Branky, se nachází skupina lip srdčitých, jejichž stáří je odhadováno na bezmála dvě stě let. Mezi těmito třemi lípami se krčí boží muka se soškou Panny Marie. Jelikož nemá Oznice vlastní kostel, schází se po léta věřící u příležitostí církevních svátků právě zde.

Lípa srdčitá, nebo též malolistá, je dosti hojný a známý listnáč, který si pro své vlastnosti vysloužil označení „národní strom”. Běžná je v listnatých a smíšených lesích, vídat ji můžeme zejména v městských parcích a stromořadích, kde její koruny majestátně zkrášlují své okolí. Lípa malolistá je ceněna zejména pro své léčivé vlastnosti. Výborné účinky na lidské zdraví má lipový květ, který se sbírá v červnu, nejlépe ihned po rozkvětu, za suchého a slunečného počasí. Po usušení se používá k přípravě čaje, který se užívá zejména při nachlazení, horečkách, nemocech trávícího a močového ústrojí nebo při špatné funkci žlučníku. Výborný je jak jednodruhový, tak ve směsi – například s květem černého bezu. V léčitelství se však používá také kůra či listy stromu. Měkké lipové dřevo se pro své vlastnosti využívá v řezbářství. Slouží k výrobě soch, v minulosti sloužilo také ke zhotovování střevíců či kadlubů na skladování obilnin.

Na území obce je však známo hned několik pozoruhodných velkých stromů. Další velká lípa se nachází „U Zetků”, nejvýznačnějšími stromy jsou dub a lípa, rostoucí „U Urbanů”. Další větší lípy rostou v lokalitě „U Lipky”, v západní části obce roste krásný solitérní jasan.

O přírodě a dalších významných památkách v okolí obce pojednávají zastavení č. 38 a 39.

Obr. Boží muka se soškou panny Marie v Oznici obklopená třemi statnými lípami. Foto J. Husák, 2018

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Oznice – oficiální stránky obce [online], [cit. 14. 7. 2018]. Dostupné z < http://www.oznice.cz/>

Informační zastavení č. 39 OZNICE – ZVONICE

Památkově chráněná zvonice na Oznici je neobvyklá především dvěma zvony, z nichž jeden je datován rokem 1737. Dřevěná zvonička stojí vedle svatostánku Českobratrské církve evangelické. Odtud se nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na místní okolí – podlouhlý lesnatý kopec Stanišová, Radhošť, Vrchhůru, Klenov i část hlavního hřebene Vsetínských vrchů kolem Vsackého Cábu. O dalších významných památkách a historii obce pojednávají zastavení č. 38 a 40.

Obr. Zvonice na Oznici je neobvyklá především umístěním dvou zvonů. Foto J. Husák, 2018

Příroda

Ze vzácnějších druhů květeny se v okolí Oznice vyskytuje např. lilie zlatohlavá, na vlhké louce u potoka Oznička mečík střechovitý. V místní části Crhová můžeme natrefit na vemeník dvoulistý či prstnatec Fuchsův. V listnatých lesích v okolí osad „U Plšků” a „Na Potoce” můžeme nalézt kyčelnici žláznatou. Mykologicky zajímavější lokality se nacházejí v listnatých lesích a smíšených porostech s bukem a dubem. Ze vzácnějších druhů hub byly zaregistrovány např. síťkovec dubový a křemenáč dubový. Ze vzácných lesních druhů ptáků se vyskytuje čáp černý, krkavec velký a kos horský. Z dalších druhů na jižní straně pod Čarabovskou hnízdí chřástal polní, v západní části obce též křepelka polní. Téměř u všech křovin hnízdí ťuhýk obecný, u vodních toků pak cvrčilka říční. Na Ozničce můžeme spatřit skorce vodního či ledňáčka říčního. Z plazů se vyskytují běžné druhy jako užovka obojková, slepýš křehký a ještěrka živorodá. Z obojživelníků skokan hnědý a ropucha obecná, vzácně i kuňka žlutobřichá.

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Oznice – oficiální stránky obce [online], [cit. 14. 7. 2018]. Dostupné z < http://www.oznice.cz/>

Informační zastavení č. 38 OZNICE – CENTRUM OBCE

Oznice leží na severovýchodním okraji Hostýnských vrchů, podél potoka Oznička. Na okolních kopcích nedaleko obce nalezneme rozptýlenou zástavbu pasekářských usedlostí, ojediněle se zde nacházejí dřevěné stavby s tradiční architekturou.

Historie

Historie vsi se váže k roku 1376, kdy se dochovaly první písemné zprávy o obci. Její název patrně odkazuje na spojení „ves lidí Oznových”. Ves Oznice byla pravděpodobně založena ve 13. či 14. století jako součást arnoltovického léna. O Oznici se mluví ještě počátkem 16. století, poté zanikla. Znovu osídlena byla až v 17. století jako „Nová ves”. Hlavní obživou obyvatel bylo obdělávání půdy a chov dobytka. Oznice patřila vůbec k nejchudším valašským obcím. Obyvatelé si přivydělávali pletením metel a výrobou valašské obuvi – krpců, trakařů, saní, dřevěného nářadí aj. V 19. století se zde nebývale rozmohla i domácká výroba, především vyplétaných sedadel a opěradel pro továrny na ohýbaný nábytek ve Vsetíně.

Významné stavby

Jako památka je chráněna dřevěná zvonice se dvěma zvony, z nichž jeden pochází z roku 1737. Zvonici se podrobněji věnuje zastavení č. 39. Při silnici poblíž budovy obecního úřadu je kamenný kříž z roku 1906. Při horském hřebenu na hranici Oznice a Branek nalezneme pomník císaře Františka Josefa I. s nápisem „Kaiser Frnaz Josefs – Höhe 1898 vybudovaný na paměť přítomnosti panovníka při císařských manévrech.

Setkání oznického hajného Františka Redla s T. G. Masarykem v roce 1905 připomíná památník jižně od Píškové v lokalitě „U lipky”. Při svých pobytech na „Žabárně” poblíž Brňova podnikal Masaryk vycházky do okolí, na tomto místě pak často sedával. Na pomníku nalezneme text: „U Lipky – cíl vycházek setkávání T. G. Masaryka s Fr. Redlem, 1905. Masarykova dělnická akademie Vsetín, obec Oznice, 1997. V sedle Píšková se nachází kamenný pomník T. G. Masaryka s textem: „Prezidentu osvoboditeli dr. T. G. Masarykovi, který zde sedával v roce 1907-1912 jako valašský poslanec, vděční občané. 14. 9. 1946. V Poličné. Pomník byl vybudován roku 1950 ke 100. výročí Masarykova narození. Pomníček na Píškové zde přečkal jak 50. léta tak i období normalizace po roce 1968.

U budovy obecního úřadu se nachází pomník partyzánů A. Bártka, I. Snitka a A. Jursanova. Pamětní deska Augustina Bártka (1926-1945) se nachází také u partyzánského bunkru v lese nad vsí, kde padl. Za svou bojovou činnost mu v roce 1947 udělil president Československé republiky Edvard Beneš „Československý válečný kříž 1939. Zahloubený partyzánský bunkr s dřevěnými stěnami i střechou, krytou lepenkou, je situován v zalesněném svahu severně od obce. Tento historický doklad odboje za druhé světové války v regionu je dnes kulturní památkou.

O přírodě a dalších významných památkách v okolí obce pojednávají zastavení č. 39 a 40.

Obr. Oznice – pohled do okolí. Foto J. Husák, 2018

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Oznice – oficiální stránky obce [online], [cit. 14. 7. 2018]. Dostupné z < http://www.oznice.cz/>

Památkový katalog – Partyzánský bunkr [online], [cit. 14. 7. 2018]. Dostupné z <http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=12813119>