Visegrad – VISEGRAD FESTIVAL OF LIGHT

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

https://www.visegradfund.org/

VISEGRADSKÝ FESTIVAL SVĚTLA – již 7. září 2018

Visegradský festival světla je nová forma, která je divácky velmi atraktivní a přináší do kulturního života Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko divácky velmi atraktivní pohled na současné umění, které pracuje se světlem, novými technologiemi, hudbou a veřejným prostorem.

Cílem společného projektu je zvýšit povědomí o kulturních rozdílnostech zapojených zemí a zlepšit spolupráci mezi dětmi z Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a jeho partnerských organizací, mezi které patří:

  • Dom kultúry v Čadci  http://kultura.mestocadca.sk/
  • Miejski Ośrodek Kultury v Radlinie  http://mok.radlin.pl/

Oficiální video s videomappingem dětských kreseb:

 

Oficiální plakát festivalu


Oficiální mapa festivalu

Visegradský workshop pro děti

Dne 7. září 2018 se můžete těšit in workshop pro děti. V zámecké kavárně zámků Žerotínů proběhne unikátní událost za účasti mezinárodních hostů, kteří představí dětmi namalované obrázky tematicky zaměřené na mezinárodní spolupráci. Slavnostní zahájení proběhne v 9:00 a pro účastníky bude přichystáno drobné pohoštění. Těšíme se na Vás!


Základní informace o festivalu

 O festivalu

Visegradský festival světla a Festival světel a hudby v jednom. Na malém valašském městě.

Po loňském pilotním projektu chystají letos pořadatelé ze spolku Festival světel Valašsko další ročník unikátního festivalu Světlo Valmez. Kromě velkého úspěchu prvního ročníku u návštěvníků, kteří centrum Valašského Meziříčí zaplnili doslova do posledního místa, bylo dalším rozhodujícím faktem vítězství festivalu v prestižní ceně udělované Českou eventovou asociací – Event roku 2017 pro veřejnost. Svou unikátnost si festival získal jednak díky přímému propojení místních dětí ze základních a mateřských škol do tvorby obsahu festivalu, ale také díky své interaktivitě. Více než 700 dětských kreseb bylo po celý večer promítáno na jednu z budov na náměstí. V letošním roce se zapojilo více škol také z okolí ale i zahraničních partnerských měst a celkem se bude promítat přibližně 2500 obrázků na tři budovy v centru města. Festival však nabídne mnoho dalších světelných instalací po celém centru Valašského Meziříčí. Světovým unikátem je také propojení s hudební stránkou festivalu, která na světelných festivalech bývá opomíjena.

Jednou z plánovaných projekcí je tzv. Visegradský festival světla. Na historické budově v centru města bude promítáno více než 300 obrázků od partnerů projektu.

Místo konání

Akce se koná v širším centru Valašského Meziříčí už od odpoledních hodin dne 7 září 2018. Akce je přístupná široké veřejnosti zdarma. Na místě bude proškolený personál a infostánky s mapkami zdarma.

Doprava

Bude omezena doprava na některých místech, proto doporučujeme prostudovat si plán celé akce. Na vjezdech do Valašského Meziříčí budou poskytnuty mimořádné velkokapacitní plochy pro Parkování a některé dopravní tepny v centru budou vyřazeny pro parkování od večerních hodin.


Účinkující


Line-up

Detailní harmonogram je k dispozici na:  line- up

Realizace projektu:

1. června 2018 až 8. září 2018

Rozpočet projektu:

celkové náklady 9 858 EUR