Oznice

Obec Oznice leží asi 6 km jihozápadně od Valašského Meziříčí v údolí Hostýnských vrchů kolem potoka Oznička. Její domky jsou roztroušeny po stráních severovýchodní části Hostýnských vrchů a kolem potoka Ozničky v údolí, které je obklopeno nevysokými kopci porostlými krásnými lesy. Katastr obce má rozlohu 614 ha, území obce je charakteristické svými značnými výškovými rozdíly. Domky a usedlosti jsou zčásti roztroušeny na úbočích údolí, novější zástavba se soustředila ve středu obce. Nejvyšším místem na katastru obce je hřeben Hostýnských vrchů na severním okraji katastru v nadmořské výšce 578 m n. m., střed obce leží ve výšce 380 m n. m. Historie obce se váže k roku 1376, kdy se dochovaly první písemné zprávy o obci. Oznice byla součástí lenního statku Arnoltovice (později Valašské Meziříčí). Asi v 15. století byla obec zpustošena a zanikla. V roce 1663 se tu znovu usadilo devět chalupníků, kteří utvořili paseky a založili pole. V dalších létech obec vzrůstala rozdělováním pasekářských usedlostí a zakládáním nových. Obec patřila k nejchudším valašským obcím. Obyvatelé si přivydělávali pletením metel a výrobou valašské obuvi (krpců), trakařů, saní, dřevěného nářadí aj. K 31. 12. 2006 žilo v obci Oznice 361 obyvatel.

Adresa:
Obec Oznice
Oznice 109
756 24

http://www.oznice.cz/