ČS mikroregiony

Název malého projektu:

Československé dny mikroregionů Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Medzihorie

Celkové náklady: 22 932,00 EUR

Výška příspěvku EFRR: 17 283,47 EUR

Konečný uživatel: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace malého projektu: 1.1.2021 až 31.12.2021

Kód projektu: CZ/FMP/11b/05/083

Číslo smlouvy: CZ/FMP/11b/044

Hlavní přeshraniční partner: Občianské združenie MEDZIHORIE (http://www.medzihorie.sk/)

 

 

Popis malého projektu:

Předmětem malého projektu je výměna zkušeností a podpora v oblasti spolupráce obcí a aktérů místních iniciativ na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (ČR) a Medzihorie (SR). Smyslem projektu je podpořit a dále rozvinout ty aktivity, které jsou založené převážně na tradici a dobrovolnosti, díky čemuž je podpora ze strany obcí a mikroregionů pro udržení iniciativ stěžejní, ať jde o dobrovolné hasiče, rybáře, myslivce, včelaře nebo folklórní soubory. Toho bude dosaženo podporou ze strany mikroregionů, a to formou vzájemné výměny zkušeností v rámci workshopů a dnů mikroregionů na obou stranách hranice, do kterých budou místní aktéři přímo zapojeni. Dále vznikne společná publikace, a to sada letáčků zachycující jedinečnost jednotlivých obcí z pohledu místních iniciativ.

Aktivity malého projektu:

Řízení projektu

Realizaci malého projektu po celou dobu řídili zkušení projektoví manažeři obou přeshraničních projektů, a to Roman Bambuch na straně Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Mariana Meszárosová na straně Občianského združenie Medzihorie. Ti zajišťovali zejména průběžnou komunikaci s poskytovatelem dotace a řízení aktérů v území jednotlivých mikroregionů. Průběžně projekt kontrolovali a hodnotili naplňování aktivit malého projektu a jeho harmonogramu. Byli odpovědní za plnění projektových cílů, kterých se podařilo díky jejich práci dosáhnout.

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

 

K08 – Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu

 

K15 – Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území

 

 

Odkaz na stránky malého projektu hlavního přeshraničního partnera: http://www.medzihorie.sk/sk/aktuality