Kelč

KelčMěsto Kelč leží na rozhraní Hané a Valašska, v malebné záhorské pahorkatině a může se chlubit dějinami staršími než dnes významnější a větší města v okolí. Nejstarší stopy pobytu člověka na území dnešní Kelče jsou z mladší doby kamenné. První dočasná sídla neolitických zemědělců vznikala cca 5000 let před naším letopočtem. Souvislé historické osídlení dnešní Kelče začíná někdy kolem roku 1000 našeho letopočtu, avšak první písemná zmínka o městě Kelč pochází z roku 1131. Velkého rozkvětu dosáhla Kelč za biskupa Bruna ze Šaumburku, kdy byl přeuspořádán celý dosavadní sídelní prostor města, založeno Nové město Kelč s novým náměstím, založena ves Posvátno, jejíž samostatnost trvala až do roku 1850 a bylo významně posíleno postavení kelečského faráře. Město Kelč je jedním z nejmladších měst České republiky, neboť teprve 1. července 1994 navrátil Parlament České republiky Kelči městský statut. Katastr města má rozlohu 2 783 ha a k 31. 12. 2006 zde žilo 2 651 obyvatel.

Adresa:
Město Kelč
Náměstí 5
Kelč
756 43

http://www.kelc.cz/