O mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se z 18 obcí s rozlohou téměř 230 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce s počtem pod 1000. Více než 1000 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Krhová, Lešná, Poličná a Zašová ...

Valná hromada Mikroregionu přijala Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Valná hromada Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dne 20. 12. 2021 na svém jednání schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024. Formálně tím tak vyvrcholil téměř dvouletý proces tvorby strategického dokumentu, který je zásadní pro rozvoj sociálních služeb na jeho území.

Během podzimu představovali pracovníci Mikroregionu nový Střednědobý plán v členských obcích, jejichž zastupitelé se k němu také vyjadřovali. V dokumentu je navržen rozvoj místních sociálních služeb v reakci na zjištěné potřeby obyvatel mikroregionu. Vychází ze stávající nabídky sociálních služeb a navrhuje jejich posílení tam, kde byly zjištěny nedostatečné kapacity. Na jeho vzniku se podíleli členové pracovních skupin Rodina, děti a mládež, Senioři, Lidé se zdravotním postižením, Lidé v krizi a nouzi a Obce mikroregionu. Koordinační roli plnil Manažerský tým, složený z manažerů pracovních skupin, Mikroregionu, města Valašské Meziříčí a dalších významných aktérů v oblasti sociální práce. Před schválením prošel Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) také veřejným připomínkováním.

Evropský projekt „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“, v jehož rámci  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024 vznikl, skončí v únoru 2022. Přirozeně však bude pokračovat implementací navržených opatření a jejich průběžným vyhodnocováním. První kroky již byly učiněny, když místní poskytovatelé sociálních služeb podali rozvojové záměry na rok 2023. Tyto záměry se opírají právě o nový SPRSS, jak zní podmínka Krajského úřadu. Náš mikroregion má díky desetileté praxi plánování velký náskok vůči územím, která dosud neplánovala.

V průběhu projektu se podařilo zapojit nové aktéry a pojmenovat nejen chybějící kapacity, ale také slabé stránky sociální práce a příležitosti k jejímu rozvoji. Zároveň byla prohloubena spolupráce mezi uživateli služeb, jejich poskytovateli a obcemi jako objednateli. Proběhla dvě setkání zástupců Krajského úřadu, vč. krajské radní pro oblast sociálních věcí Bc. Hany Ančincové, s představiteli obcí, jejichž tématem bylo plánování sítě sociálních služeb a její financování. Jednou z aktivit byla propagace sociálních služeb v obcích, aby občané získali lepší představu o jejich šíři a ztratili ostych říci si o pomoc.

Sociální služby v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko jsou funkční a díky spolupráci zapojených aktérů se jejich kvalita a rozsah v čase viditelně zlepšuje. Krajský rozpočet je omezený, uspokojit kompletní potřeby všech (13 ORP) území není reálné. Končící projekt nám tak dává naději na setrvání v postupném růstu. Současně jasně pojmenovává a vysílá Krajskému úřadu signál, kde tlačí mikroregion bota nejvíce – v pobytových službách pro seniory.

Jan Foltýn
Koordinátor KPSS
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Tisková zpráva

SPRSS v Mikroregionu VM-K na roky 2022-2024

Ukončení sezóny 2021 na Cyklostezce Bečva

Aktuality 23.9.2021: Z důvodu velmi malého zájmu o dopravu na akci cyklobusem musel být cyklobus zrušen. Akce se jinak uskuteční dle plánu s uvedeným srazem v 9:15 před informačním centrem ve Valašském Meziříčí a společným cyklostartem na Vsetín.

Zveme všechny cyklopříznivce na tradiční akci Ukončení sezóny na Cyklostezce Bečva.

Poslední společná jízda po Cyklostezce Bečva proběhne v sobotu 25. září 2021. Sraz cyklistů bude před Turistickým informačním centrem Valašské Meziříčí v 9:15 s následným odjezdem do Vsetína, kde proběhne registrace účastníků a společný start do cíle – sportovně zábavního areálu u fotbalového hřiště v Halenkově. Zde bude připraven program pro děti.

Pro zájemce je také již tradičně zajištěn cyklobus, který bude startovat v 9:30 od infocentra z Valašského Meziříčí. Místa je nutné si předem rezervovat na telefonním čísle 571 674 339 nebo na mailu dobesova.mikroregion@gmail.com. Více viz přiložený plakát.

Na účastníky registrované na startu čeká také cyklodárek a drobné občerstvení!