O mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se z 18 obcí s rozlohou téměř 230 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce s počtem pod 1000. Více než 1000 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Krhová, Lešná, Poličná a Zašová ...

Ukončení sezóny 2021 na Cyklostezce Bečva

Aktuality 23.9.2021: Z důvodu velmi malého zájmu o dopravu na akci cyklobusem musel být cyklobus zrušen. Akce se jinak uskuteční dle plánu s uvedeným srazem v 9:15 před informačním centrem ve Valašském Meziříčí a společným cyklostartem na Vsetín.

Zveme všechny cyklopříznivce na tradiční akci Ukončení sezóny na Cyklostezce Bečva.

Poslední společná jízda po Cyklostezce Bečva proběhne v sobotu 25. září 2021. Sraz cyklistů bude před Turistickým informačním centrem Valašské Meziříčí v 9:15 s následným odjezdem do Vsetína, kde proběhne registrace účastníků a společný start do cíle – sportovně zábavního areálu u fotbalového hřiště v Halenkově. Zde bude připraven program pro děti.

Pro zájemce je také již tradičně zajištěn cyklobus, který bude startovat v 9:30 od infocentra z Valašského Meziříčí. Místa je nutné si předem rezervovat na telefonním čísle 571 674 339 nebo na mailu dobesova.mikroregion@gmail.com. Více viz přiložený plakát.

Na účastníky registrované na startu čeká také cyklodárek a drobné občerstvení!

Nový plán rozvoje sociálních služeb čeká na Vaše připomínky. Přidejte se!

Název projektu:  Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Reg.č.projektu:           CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

Nový plán rozvoje sociálních služeb čeká na Vaše připomínky. Přidejte se!

Proces přípravy nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období let 2022-2024 se blíží ke svému konci. Náročná práce předchozích měsíců přinesla své ovoce a nový plán rozvoje sociálních služeb je připraven k veřejnému připomínkování.

V období od 31.8.-14.9.2021 bude pracovní verze dokumentu zveřejněna na webových stránkách Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, současně jej obdrží všechny relevantní obce a poskytovatelé sociálních služeb, kteří jej detailně projednají a budou mít možnost zaslat své finální připomínky. Ty budou ze strany našich pracovníků zapracovány tak, aby byl finální dokument připraven na veřejné projednávání, které se uskuteční dne 15.9.2021 ve Velké Zasedací místnosti Městského úřadu ve Valašském Meziříčí od 14:00 hod. Dovolte nám, abychom Vás na toto projednávání srdečně pozvali. Za všechny zpracovatele nového plánu vyjadřuji naději na zapojení, co největšího počtu uživatelů do těchto finálních příprav. Váš hlas a názor je pro nás důležitý!

Naší snahou bylo, aby připravovaný plán vycházel ze skutečných potřeb a zdrojů našeho území, byl dostatečně projednán na všech úrovních a vycházel z politické a odborné shody, která přinese do budoucna spravedlivější financování, snadnější spolupráci mezi jednotlivými aktéry a větší flexibilitu reagovat na potřeby našeho regionu.

Své podněty zasílejte do úterý 14.9. na emailovou adresu foltyn.mikroregion@gmail.com.

Jan Foltýn

Koordinátor KPSS Mikroregionu VM-K

foltyn.mikroregion@gmail.com