O mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se z 18 obcí s rozlohou téměř 230 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce s počtem pod 1000. Více než 1000 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Krhová, Lešná, Poličná a Zašová ...

Školství v mikroregionu bylo podpořeno téměř 11 miliony korun

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko realizoval v letech 2018 až 2022 projekt, prostřednictvím kterého byly školy a vzdělávání na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí podpořeny víc než 10 miliony korun. Kromě strategického plánování rozvoje vzdělávání a řešení problémů v této oblasti se podařilo podpořit přímo jednotlivé školy v našem území.

„Nejednalo se jen o společné plánování a školení pedagogů, kteří učí naše děti, ale i zajímavé semináře pro rodiče dětí nebo nákup potřebného vybavení do škol a školek. Děti v mateřinkách mohou pozorovat motýly v domečcích a na motýlích keřích na školních zahradách a do školek s polytechnickou výukou byly pořízeny interaktivní robotické hračky. Ze základních škol se staly hravé barevné školy dovybavené knihami, ale i speciálními pomůckami Abaku nebo obří putovní Zeměkoulí, která podporuje učení hrou,“ uvedla Yvona Wojaczková, místostarostka města Valašské Meziříčí.

„Podstatou tohoto projektu však je zejména tvorba a postupná aktualizace Strategického rámce MAP 2021+, který je soupisem plánovaných akcí jednotlivých škol a pouze na projekty uvedené v tomto seznamu mohou školy čerpat dotace z rozpočtu Evropské unie. Touto cestou je možné získat prostředky na finančně nejnáročnější projekty v oblasti školství, jako jsou například rekonstrukce a budování odborných učeben,“ doplnil František Svoboda, starosta obce Branky.

Projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594), který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, bude končit k 31. červenci a již od 1. srpna 2022 na něho bude plynule navazovat realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III, který bude dosavadní výstupy dále aktualizovat a rozvíjet.

Valašský výtvarný salon 2022 – OPEN CALL

Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů vyhlašuje otevřenou výzvu pro profesionální i laické výtvarníky k zapojení do výstavního projektu:

VALAŠSKÝ VÝTVARNÝ SALON 2022 / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Projekt je chápán jako otevřený pro všechny umělce, kteří žijí a tvoří v katastru města či jeho bezprostředním okolí. Věková hranice ani jiné limity nejsou stanoveny. Prezentovat se mohou jak klasičtí malíři, sochaři, skláři, grafici, fotografové, textilní a módní výtvarníci, tak i tvůrci věnující se novým médiím a specifickým výtvarným postupům.

Z přihlášených děl bude vybírat umělecká jury a to ve smyslu vyrovnání kvantity uměleckých děl vůči výstavnímu prostoru a zachování kvality výstavní přehlídky.

Tímto zveme zájemce o účast na výstavní přehlídce umění Valašského Meziříčí v prostorách přízemí Muzejního a galerijního centra v předběžném termínu říjen – prosinec 2022 a prosíme o zaslání:

  • Medailon autora, seznam výstav, případně krátký životopis s kontaktními údaji
  • Fotografie max. 3 děl, která by chtěli na výstavě prezentovat, včetně názvu, datace a rozměrů

 

Termín pro přihlášení na výstavu je do 31. 8. 2022.

Podklady prosím zasílejte na:

Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o.

Muzejní a galerijní centrum

Komenského 1

757 01 Valašské Meziřičí

 

nebo na email: vojkuvkova@magc.cz

 

Pro více informací pište nebo volejte:

Jan Anlauf, email: anlauf@magc.cz, tel. 727 974 626

Kateřina Vojkůvková, email: vojkuvkova@magc.cz, tel. 773 762 329

Pozvánka na letní filmová promítání na zámeckém nádvoří

Dovolte mi Vás pozvat na letní filmové projekce na nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, které budou probíhat každé prázdninové pondělí od 21:00 (v srpnu pak od 20:30).

Stejně jako každý rok jsme si pro Vás připravili filmové promítání v rámci Meziříčského kulturního léta. Stěžejním prvkem tohoto ročníku bude žena, ženská postava, v hlavní roli českých archivních snímků. Můžete se těšit třeba na Slaměný klobouk, Kopytem sem, kopytem tam, Sestřičky, Partii krásného dragouna nebo Svatbu jako řemen.

Konkrétní program:

4.7.      21:00               Slaměný klobouk (komedie, Oldřich Lipský, 1971)

11.7.    21:00               Setkání v červenci (komedie, Karel Kachyňa, 1978)

18.7.    21:00              Partie krásného dragouna (krimi/komedie, Jiří Sequens st., 1970)

25.7.   21:00               Panna a netvor (pohádka/horor/drama, Juraj Herz, 1978)

1.8.     20:30               Sestřičky (komedie, Karel Kachyňa, 1983)

8.8.     20:30               Drahé tety a já (komedie/krimi, Zdeněk Podskalský st., 1974)

15.8.   20:30               Kopytem sem, kopytem tam (komedie/drama, Věra Chytilová, 1988)

22.8.  20:30                Svatba jako řemen (komedie, Jiří Krejčík, 1967)

29.8.  20:30                Nejlepší ženská mého života (komedie, Martin Frič, 1968)

*Změna programu vyhrazena.

V případě nepříznivého počasí se projekce ruší.

Více informací k programu Muzejního a galerijního centra najdete na webových stránkách magc.kzvalmez.cz

Budeme se na Vás těšit.

VYFOŤ VALAŠSKO A VYHRAJ

Destinační společnost Valašsko vyhlašuje od 1. července do 10. října letošního roku fotosoutěž návštěvníků turistické oblasti Valašsko, v kategoriích SPORTOVNÍ VYŽITÍ NA VALAŠSKU, PŘÍRODA NA VALAŠSKU a TRADICE NA VALAŠSKU.

Pravidla fotosoutěže jsou jednoduchá, potřebujete jen vytvořit dostatečně kvalitní fotografii z oblasti Valašska – datový formát JPEG, formát A5 při minimálním rozlišení 300 dpi a zaslat nám ji do 10. října 2022 na e-mail: fotosoutezvalassko@seznam.cz.

Hodnocení zaslaných fotografií provede a pořadí v každé kategorii určí hodnotící komise jmenována organizátorem ze zástupců jednotlivých regionů Valašska – zástupci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, města Vsetín, města Valašské Meziříčí, města Rožnov pod Radhoštěm, Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko, Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Sdružení obcí Hornolidečska, Sdružení Valašsko–Horní Vsacko a Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko.

Ke každé fotografii je potřeba uvést jméno autora, místo nebo lokalitu pořízení fotografie a kategorii, do které fotografii přihlašuje. Vyhlášení vítězných fotografií proběhne 31. října 2022 prostřednictvím webových stránek www.visit-valassko.cz v sekci Aktuality.

Podmínky fotosoutěže: Jeden soutěžící může zaslat pouze 1 fotografii do každé soutěžní kategorie. Fotografie musí být pořízena v dostatečné kvalitě a na území regionu Valašska – v oblasti Valašskomeziříčska-Kelečska, nebo Vsetínska a Horního Vsacka, Hornolidečska, anebo Rožnovska. Seznam obcí vymezujících území Valašska, kterých se fotosoutěž týká, naleznete na www.visit-valassko.cz v sekci Aktuality.

Ceny pro vítěze: Do 10. listopadu 2022 budou osloveni autoři tří nejlepších fotografií v každé kategorii, kterým budou předány ceny: 1. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 3 000 korun, 2. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 2 000 korun, 3. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 1 000 korun.

Autoři vítězných fotografií budou kontaktováni a vyzváni k převzetí cen. Účastníci soutěže berou na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže poskytují organizátorovi souhlas s použitím fotografií pro potřeby marketingu a propagace regionu Valašsko a užití třetím stranám.

Kompletní podmínky fotosoutěže naleznete zde:

https://www.visit-valassko.cz/fotosoutEZ—podmInky

Sbírka na zachování poradny Agarta ve Valašském Meziříčí

AGARTA z. s. je nezisková organizace, která již 17 let působí na Valašsku s posláním pomáhat osobám ohroženým závislostí, minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a poskytovat další služby uživatelům a jejich blízkým. Provozuje kontaktní centra, terénní programy a od roku 2019 i Poradnu pro závislosti ve Valašském Meziříčí.

Do konce června roku 2022 je provoz financován z projektu EU, proto je nutné najít způsob, jak zajistit finance na druhé pololetí a další fungování této poradny tak, aby provoz nemusel být přerušen. Celkové náklady na šest měsíců fungování poradny jsou 240 000 Kč.

Za tímto účelem byla vyhlášena sbírka, kdy dary je možné posílat s následujícími údaji:

č.ú.: 197293221 / 0300

v.s.: datum narození (pokud chcete vystavit potvrzení o daru)

v.s.: 8888 (bez vystavení potvrzení o daru)

Kontakt: Iveta Olšáková (vedoucí kontaktního centra AGARTA ve VM), kcvm@agarta.cz

V tuto chvíli se poradna tedy neobejde bez donátorů.

Po získání požadované částky ze sbírky (66 000 Kč) bude možné žádat o spolufinancování Město Valašské Meziříčí a zajistit alespoň částečný provoz v druhém pololetí roku 2022.

Vybrané peníze budou využity na zajištění mezd osob přímo pečujících.

Cyklisty letos nově vyveze do hor Cyklobus Bečva

Cyklisty z Valašska v letošní letní sezoně nově vyveze do hor Cyklobus Bečva. Pravidelný spoj, na jehož realizaci spolupracovala města Valašské Meziříčí, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm a spolek Cyklostezka Bečva, bude jezdit od května do konce září o víkendech a svátcích. Cyklobus Bečva pojede z Hranic na Moravě směrem na Bumbálku a Bílou. Cyklobus zajišťuje společnost Z-Group bus a.s.

Letos novinkový Cyklobus Bečva výrazně zlepší situaci cyklistů, kteří se chtějí do Beskyd dostat ve směru od Hranic na Moravě. Realizaci Cyklobusu Bečva, v návaznosti na zvýšený zájem svých občanů o tuto službu, zajistila vzájemnou spoluprací města Valašské Meziříčí, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm a spolek Cyklostezka Bečva. Letos novinkový Cyklobus Bečva pojede od května do konce září 2022 na trase Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Zubří – Rožnov p. R. – Soláň – Velké Karlovice – Bumbálka – Bílá a zpět, a to o víkendech a svátcích.

Ráno vyjíždí cyklobus v 8.00 hodin z Hranic na Moravě a v konečné stanici na Bílé je v 10.25 hodin. Nazpět jede autobus z Bílé v 15.28 hodin a v Hranicích je v 17.35 hodin. Mezitím odpoledne ještě pojede jeden spoj tam a zpět navíc, ale jen mezi Bílou a Valašským Meziříčím (nezajíždí tedy až do Hranic a zároveň nejede ani přes Soláň a Velké Karlovice). Tento jede z Bílé do Valašského Meziříčí v 10.55 a z Valašského Meziříčí na Bílou v 13.00 hodin.

Autobus s cyklo přívěsem pojme nejméně 24 jízdních kol. Doporučená je rezervace místa na kolo předem, tu je možné provést ve všech předprodejních kancelářích AMS a na webovém portále www.e-jizdenka.cz nebo www.idos.cz.

Informace k Cyklobusu Bečva se dozvíte v turistických informačních centrech na Valašsku (kontakty zde).

Jizdní řád_Cyklobus Bečva