Informační zastavení č. 18 VYSOKÁ

Vysoká je spolu s Jasenicí, Lhotkou nad Bečvou, Mštěnovicemi, Příluky a Pernou místní částí obce Lešná.

Historie

První zmínka o Vysoké pochází z roku 1351. Název se objevuje ve starších latinských pramenech jako „Wysoka, tedy „ves ležící vysoko na kopci, na vysoké stráni, což odpovídá i poloze obce. Do roku 1849 byla Vysoká součástí panství Lešná, od roku 1850 pak náležela k politickému okresu Valašské Meziříčí. Od roku 1976 je již součástí Lešné. Zápisy z roku 1374 dokonce hovoří v osadě Vysoká o opuštěném zlatém dole.

Významné stavby

Z kulturních památek se ve středu obce nachází kaplička z r. 1886, zasvěcená sv. Fabiánovi a Šebestiánovi. Při jedné z polních cest stojí krucifix.

Příroda

Vysoká je v celém okolí nejvýše položenou obcí (413 m n. m.). Nabízí tak široký rozhled na Hostýnské vrchy, Kelečský Javorník, Starojický hrad, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Oderské vrchy. Na západ od obce můžeme vidět komplex rybníků – Velký a Malý Choryňský rybník s přilehlou Přírodní rezervací Choryňský mokřad, která představuje podmáčené území s několika uměle prohloubenými tůněmi. Posláním této rezervace je ochrana a uchování jedinečného mokřadního ekosystému, který je útočištěm mokřadních společenstev s přítomností zvláště chráněných druhů fauny a flóry. Z hráze rybníka lze podle ročního období sledovat chráněné lekníny, kosatce, žebratku bahenní či zvonek hadincovitý. Pozorovat můžeme kuňky, skokany, čolky, ještěrky, volavky, rákosníky, ledňáčky a řadu dalších druhů.

Obr. Pohled na komplex rybníků – Velký a Malý Choryňský rybník s přilehlou Přírodní rezervací Choryňský mokřad. Foto: J. Husák, 2018

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Chráněná území Zlínského kraje – PR Choryňský mokřad [online], [cit. 21. 6. 2018]. Dostupné z <https://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/Chorynsky_mokrad.htm>

Lešná – oficiální stránky obce [online], [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné z <http://www.obec-lesna.cz/hlavni-menu/historie/historie-mistnich-casti/>