Společná propagace

Název projektu: Projekt EU „Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje“

Jméno žadatele: Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Celkové výdaje: projektu 127 000

Období realizace projektu: 2006

Zdroje financování: SROP

Název grantu: 4.1 „Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje“.
Popis projektu a jeho výstupu:

Cílem projektu je vytvořit ze Zlínského kraje jednotnou turistickou oblast, kterou tvoří regiony Valašsko, Zlín a Luhačovické Zálesí, Slovácko a Kroměřížsko. Výstupem projektu jsou propagační materiály cestovního ruchu pro každý region. Společným rysem pro propagační materiály všech regionů je jednotná grafická úprava. Kromě propagačních materiálů získal mikroregion možnost účastnit veletrhů cestovního ruchu v ČR i v zahraničí.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu: Partner, podíl na tvorbě materiálů, účast na veletrzích