Kofinancování služeb 2024

KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 2024

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko informuje, že dne 23.10.2023 byl na základě předběžného projednání předložen členským obcím návrh „Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024“. V programu nejsou navrženy změny oproti pravidlům platným v roce 2023. Navrženo je navýšení alokace finančních prostředků na realizaci programu o 15,1 %.

Tento program bude účinný pro zájmové území členských obcí, které schválí zapojení se do programu a alokace prostředků na kofinancování do rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024.

Příjem žádostí o poskytnutí finanční dotace v rámci navrhovaného „Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2024“ je předpokládán opět v 03/2024.

Schválení a vyhlášení programu je plánováno na 01/2024 a informace o programu i jeho kompletní dokumentace bude zveřejněna na této stránce.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Helena Dobešová

e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com

tel. 727 844 588