Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí leží v podhůří Beskyd na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. Je vlastně dvojměstím, které tvoří městečko Krásno nad Bečvou a město Meziříčí. První zmínky o něm jsou již z roku 1297, městem je však nazýváno až od roku 1377. Krásno i Meziříčí měly vždy stejnou vrchnost, kvetl v nich obchod a řemesla, ale ničily je války, požáry a morové epidemie. Zdejším významným šlechtickým rodem byli Žerotínové. Meziříčí bylo centrem panství a od 16. století také jediným hrazeným městem na Valašsku. V 17. století přerušila na několik let rozkvět dvojměstí třicetiletá válka, v té době byla obě města několikrát vypálena a vydrancována. V polovině 19. století začínají vznikat v Krásně první průmyslové podniky a tím se situace dvojměstí výrazně zlepšuje. Meziříčí se v té době stává správním, kulturním a školským centrem širokého okolí, je sídlem mnoha škol, muzeí a dalších institucí a spolků. Koncem roku 1923 končí samostatná existence dvou obcí a jejich sloučením vzniká v roce 1924 město Valašské Meziříčí a v průběhu let se k městu připojují okolní vesnice – Krhová (1953), Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota a Poličná (všechny 1976) a Podlesí (1980). Město Valašské Meziříčí je se svými 27 332 obyvateli (2006) a rozlohou 5 457 ha největší obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko.

Adresa:
Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7
757 01

http://www.valasskemezirici.cz/