Centrum společných služeb

Logolink barva

Název obrázku   Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko se zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

V rámci CSS jsou pracovníky mikroregionu poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Realizace projektu:

1.7.2016 až 30.6.2019

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím CSS dosáhnout:

  1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  5. přenos znalostí a vytvoření a rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Co nabízíme:

  • odborné poradenství a informovanost obcí
  • administrativní podpora obcí
  • příprava a realizace společných akcí a projektů ad.

Rozpočet projektu:

Celková výše způsobilých nákladů je 394 197 690,81 Kč, z toho náklady přímé (určeno pro podporu do zapojených území – DSO) jsou 358 361 537,10 Kč.

Harmonogram projektu:

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1.2.2016 a 31.7.2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO) pak od 1.7.2016 do 30.6.2019.

Kontakty na pracovníky centra společných služeb:

Ing. Helena Dobešová, manažer CSS – tel. 727 844 588, e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com

Roman Bambuch, specialista na rozvoj mikroregionu – tel. 601 244 266, e-mail: bambuch.mikroregion@gmail.com

Setkání starostů v rámci projektu CSS (veřejně přístupné):

Program úvodního setkání CSS

Program 2. setkani CSS

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

Vydání č. 1 – 9/2016 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 1

Vydání č. 2 – 3/2017 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 2

Vydání č. 3 – 10/2017 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 3

Přehled veřejných služeb na území mikroregionu – Přehled služeb k infozpravodaji č. 3

Vydání č. 4 – 2/2018 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 4

Vydání č. 5 – 9/2018 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 5

Vydání č. 6 – 2/2019 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 6

Vydání č. 7 – 9/2019 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 7