Strategický plán

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO

Strategický plán Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2008-2016 – platnost prodloužena do roku 2020

STRATEGIE A AKČNÍ PLÁN MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO PRO OBLASTI ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky na období 2015-2024

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí pro období 2016-2017

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí

Místní akční plán – kap. 4.3 Strategický rámec MAP (do roku 2023)

Místní akční plán – kap. 5 Akční plán

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO

2. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2018-2021

SPRSS v Mikroregionu VM-K na roky 2022-2024 – 21.12.2021

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO A AKČNÍ PLÁN

Komunikační strategie Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2020-2030 a Akční plán na roky 2023-2025

STRATEGICKÝ DOKUMENT PRO OBLAST SMART CITY

Strategický dokument pro oblast SMART CITY