Podpora meziobecní spolupráce

Pruh s logy - podpora MOS

Podpora meziobecní spolupráce je projektem Svazu měst a obcí ČR, na jehož realizaci se od listopadu 2013 podílí také Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR, potažmo také v našem mikroregionu. Dojde tak ke zkvalitnění a zefektivnění veřejné služby a obce i města získají další finanční prostředky pro svůj rozvoj.

Za tímto účelem je vytvořeno odborné a administrativní zázemí pro vzájemnou spolupráci všech 18 obcí a měst našeho mikroregionu, které bude tvořit realizační tým podporovaný motivujícími starosty města Valašské Meziříčí a obce Oznice. Realizační tým projektu na našem území je zastoupen koordinátorem meziobecní spolupráce a pracovníkem pro tvorbu analýz a strategií.

V rámci projektu byla řešena:

  • předškolní výchova a základní školství,
  • odpadové hospodářství,
  • sociální služby,
  • lokální ekonomika.

Realizační tým zpracoval pro území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko ucelený strategický dokument, který obsahuje podrobnou analýzu daných oblastí a dále pak návrhovou část definující hlavní problémové oblasti a cíle, kterých má být v těchto oblastech dosaženo. Pozornost je zde věnována například řešení vybavenosti základních a mateřských škol, dostupnosti sociálních služeb v území či společnému zajištění efektivního odpadového hospodářství.

Výsledný materiál se stal významným podkladem pro další diskuzi zástupců obcí a měst. Přispěje tak ke zlepšení spolupráce a řešení problémů společnými silami, a to mnohem efektivněji, než tomu bylo doposud.

Od června 2015 je plánováno pokračování projektu, který se bude nyní soustředit zejména na administrativní podporu malých obcí.

prezentace k představení projektu MOS

Strategie území SO ORP Valašské Meziříčí

Akční plán rozvoje území SO ORP Valašské Meziříčí