Značení cyklotras

Název projektu: Cyklotrasy Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko – I.etapa
Jméno žadatele: Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Celkové výdaje projektu: 646 575,50 Kč

Období realizace projektu: 3.6.2004 – 30.11.2004
Zdroje financování: POV
Název grantu: PF01-04 Podprogram na podporu obnovy venkova
Dotační titul: 6
Popis projektu a jeho výstupu:

 • označení 152 km cyklotras, z toho 114 km směrovým značením na silničních trasách a 38 km pásovým značením na terénních trasách;
 • doplnění stávající sítě cyklotras a napojení na cyklotrasy sousedních mikroregionů;
 • zvýšení bezpečnosti dopravy;
 • rozšíření a zlepšení regionální nabídky turistických produktů pro cyklisty a turisty;
 • efektivnější zhodnocení turistického potenciálu k oživení turistického ruchu v mikroregionu;
 • rozvoj malého a středního podnikání v mikroregionu;
 • posílení přeshraniční spolupráce se Slovenskem napojením na páteřní cyklotrasu spojující Českou a Slovenskou republiku.

Realizací projektu se nám podařilo vyzvednout význam mikroregionu, turisticky jej zatraktivnit a přispět k rozvoji cyklodopravy ve Zlínském kraji. Díky finanční podpoře Zlínského kraje bylo možno projekt realizovat a tak zařadit Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko k mikroregionům, které mají jednu z nejhustších a nejkvalitněji značených sítí cyklotras ve Zlínském kraji.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu: Kompletní zpracování a administrace

 

Název projektu: Cyklotrasy Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko – II. etapa

Jméno žadatele: Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Celkové výdaje: projektu 600 000,- Kč

Období realizace projektu: 17. 06. 2005 – 30.11. 2005

Zdroje financování: POV
Název grantu: PF02-05 Podprogram na podporu obnovy venkova
Popis projektu a jeho výstupu

Hlavní cíle projektu: Instalace informačního systému a odpočívadel za účelem zatraktivnění nově vybudované sítě cyklotras v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

Dílčí cíle projektu:

 • výroba a instalace 33 ks informačních tabulí;
 • výroba a instalace 9 ks nekrytých odpočívadel;
 • výroba a instalace 7 ks krytých odpočívadel;
 • rozšíření a zlepšení regionální nabídky turistických produktů pro cyklisty a turisty;
 • efektivnější zhodnocení turistického potenciálu k oživení turistického ruchu v mikroregionu;
 • rozvoj malého a středního podnikání v mikroregionu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu: Kompletní zpracování a administrace