Informační zastavení č. 6 VELKÁ LHOTA – obecní dům

Velká Lhota leží v hornatém terénu – je nejvýše položenou obcí v oblasti valašskomeziříčska. Nachází se nad údolní přehradou Bystřička v severním hřebenu pásma Vsetínských vrchů odkud je nádherný výhled do údolí Rožnovské Bečvy, na okolní Beskydská pohoří, Vsetínské vrchy, Javorníky a Hostýnské vrchy.

Historie obce

Poprvé se uvádí r. 1411 jako Lhota Stachova, v nejstarších historických pramenech se však můžeme mimo jiné setkat také s názvem Hrubá Lhota. Půdorys vesnice ukazuje na její vznik v období německé lánové kolonizace s charakteristickým uspořádáním gruntů typickým pro lesní lánové vsi.

Tyto vesnice jsou založené na podélném systému, jehož osou byl zpravidla potok spolu se souběžnou komunikací. Tento typ vesnic byl zakládán obvykle v průběhu kolonizace členitých podhorských a horských oblastí, právě též v podhůří Beskyd.

Převažujícím zdrojem obživy místních obyvatel bylo zemědělství. Vedle něj se však v 19. století živili též podomáckou výrobou perleťových dýmek, dřevěného zemědělského nářadí, obušků a metel. Nedaleko se nacházel také kamenolom pro těžbu kamene na brusné kotouče.

Významné stavby

Nejvýznamnější stavbou v obci je roubený evangelický toleranční kostel z roku 1783. Jedná se o jediný dochovaný kostel s původními základními rysy tolerančních kostelů u nás. V roce 2008 tak byl zařazen mezi národní kulturní památky. Kostelu se podrobněji věnuje zastavení č. 5. Tradiční lidové stavitelství je zachováno v roubené zvoničce čtvercového půdorysu se sedlovou střechou, ve které je ukrytý zvon. Nad vsí stojí u cesty na kamenném podstavci kříž z roku 1885, vztyčený k tisíciletému výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu, o kterém pojednává zastavení č. 9.

Obr. V 90. letech 20. stol. byla provedena oprava budovy bývalé školy, ve které se dnes nachází sídlo obecního úřadu. Foto J. Husák, 2018

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Velká Lhota – oficiální stránky obce [online], [cit. 26. 6. 2018]. Dostupné z <http://www.velkalhota.cz/historie-obce/velka-lhota/>