Odpady

Název projektu: Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/XX/22_024/0000735

Předpokládaná doba realizace projektu: 06/2023 – 06/2024

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na komplexní řešení opatření pro předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů od domácností a vzniku odpadů z používání jednorázového nádobí v rámci obecních akcí určených pro širokovou veřejnost. Opatření jsou zaměřena na celkem 12 členských obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Pořízením domácích 2115 ks zelených domácích kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a jejich zavedením do užívání je předpokládáno zamezení vzniku až 1 231,11 t/rok.

Cíle projektu: 

Cílem Projektu je prevence vzniku odpadů na území Zlínského kraje.

 

 

Název projektu: Společně bez odpadků v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013285

Realizace projektu: 1.1.2021 až 31.12.2021

Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku komunálních odpadů, kdy v rámci 15 členských obcí DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko dojde k nahrazení dosud používaného jednorázového nádobí, které po použití vstupuje do směsného komunálního odpadu, nádobím opakovaně použitelným. Zároveň dojde k pořízení doplňující infrastruktury umožňující dlouhodobé používání tohoto nádobí (myčky a bedny na uskladnění a přenos). Bude tak vybudována kapacita pro předcházení vzniku KO v objemu až 10,825 t/rok.

Cíle projektu: Cílem projektu je pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů (kelímky na studené a teplé nápoje, hrníčky, sklenice, talíře, misky a příbory) a související infrastruktury pro jejich uložení a mytí (bedny a myčky nádobí) za účelem předcházení vzniku odpadů používáním jednorázového nádobí a jednorázových obalů v rámci 15 členských obcí žadatele, a to obcí Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Oznice, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Valašské Meziříčí a Zašová.

 

 

 

Název projektu: Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008447

Realizace projektu: 16.4.2019 až 30.11.2019

Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje na další rozšíření systému separace biologicky rozložitelných odpadů v rámci 8 obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, který je žadatelem projektu. Dojde k pořízení 1 090 kusů kompostérů pro domácnosti, které budou občanům obcí Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Oznice, Police a Valašské Meziříčí předány do bezplatného užívání k rodinným domům a zahradám. Budou tak vytvořeny podmínky pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, resp. komunálního odpadu.

Cíle projektu: Záměrem projektu je rozšíření systému separace BRO v 8 obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Dojde k dalšímu rozšíření systému separace biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRO) a podpoře zpracování BRO na úrovni domácností v obcích Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Oznice, Police a Valašské Meziříčí, a to pořízením 1 090 kusů domácích kompostérů o objemu 1 050 l, které budou předány k rodinným domům občanů výše vyjmenovaných obcí do bezplatného užívání formou smlouvy o výpůjčce. Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů bude činit 629,47 tun.

Název projektu: Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005503

Realizace projektu: 12.4.2018 až 31.12.2018

Stručný obsah projektu: Projekt se zaměřuje na rozšíření systému separace biologicky rozložitelných odpadů v rámci 8 obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, který je žadatelem projektu, a 1 obce sousedního Sdružení obcí Střední Vsetínsko, která je partnerem s finančním příspěvkem. Celkem bude podpořeno 9 obcí, a to obce Branky, Kladeruby, Kunovice, Mikulůvka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí a Lhota u Vsetína. Dojde k pořízení 1 štěpkovače pro domácnosti obce Kunovice a 1 380 kusů kompostérů pro domácnosti, které budou občanům všech zapojených obcí předány do bezplatného užívání k rodinným domům. Budou tak vytvořeny podmínky pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, resp. omezení množství komunálního odpadu.

Cíle projektu: Záměrem projektu je rozšíření systému separace BRO celkem v 9 obcích, v 8 obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a 1 obci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (tato obec bude partnerem projektu s finančním příspěvkem). Dojde k rozšíření systému separace biologicky rozložitelného odpadu (dále jen BRO) a podpoře zpracování BRO na úrovni domácností v obcích Branky, Kladeruby, Kunovice, Mikulůvka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí a Lhota u Vsetína, a to pořízením 1 380 kusů domácích kompostérů o objemu 1 050 l, které budou předány k rodinným domům občanů výše vyjmenovaných obcí do bezplatného užívání formou smlouvy o výpůjčce. K tomu bude pořízen také 1 kus štěpkovače pro domácnosti obce Kunovice, který bude používán ke zpracování dřevní hmoty ze zahrad domácností – k úpravě BRO. Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů bude činit 796,95 tun.

Název projektu: Zavedení separace BRO v obcích mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko

Stručný obsah projektu: Předmětem záměru je zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů v vybraných obcích mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko, a to v obcích Branky, Kladeruby, Lešná, Podolí, Police a Velká Lhota. Za tímto účelem hodlají tyto obce, prostřednictvím dobrovolného svazku obcí mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko, pořídit kompostéry o objemu cca 900 litrů, které bezplatně poskytne občanům. Ti budou v kompostérech zpracovávat biologicky rozložitelné odpady, které v současnosti končí ve směsném komunálním odpadu.

Cíle projektu: Cílem záměru je zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů v obcích mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, a to v obcích Branky, Kladeruby, Lešná, Podolí, Police a Velká Lhota, pořízením kompostérů pro občany těchto obcí. Zavedením tohoto separovaného sběru bude docházet k využití výsledného produktu přímo v místě vzniku těchto odpadů – nejčastěji v rodinných domech. Do současné doby mají občané těchto obcí zpravidla možnost odevzdávat biologicky rozložitelný odpad při mobilním svozu, zpravidla 2x do roka. Většina ho však končíve směsném komunálním odpadu.

 Harmonogram projektu:

  • Přípravná fáze projektu 25.7.2012
  • Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 14.1.2013
  • Předpokládané datum zahájení realizace projektu 14.3.2013
  • Předpokládané datum ukončení realizace projektu 13.9.2013
  • Předpokládané datum zahájení provozu 14.9.2013

V současné době probíhá výběrové řízení (květen 2013), předpokládané dodání kompostérů je předpokládáno v průběhu měsíce srpna.

Veřejná zakázka na dodávku kompostérů