Zašová

Obec Zašová se rozkládá 5 km východně od Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 338 m n.m. na poměrně velkém území, severním směrem od Rožnovské Bečvy až do podhůří Veřovických vrchů. Severní hranice katastru obce tvoří hřeben Veřovických vrchů s nejvyšším místem katastru Huštýnem (748 m). V roce 1985 byla k obci Zašová připojena sousední obec Veselá. Hranici mezi obcemi tvoří řeka Rožnovská Bečva, podél které leží silnice i železnice spojující Zašovou s Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Obec Zašová byla založena již na počátku 14. století a patřila k meziříčsko – rožnovskému panství, od roku 1549 pak náležela rodu Žerotínů. Obyvatelé se zabývali převážně zemědělstvím a prací v lese, ale postupně zde vznikala také místní výroba – mlýny, pila, kamenolomy a kamenoprůmysl, tovární výroba keramiky a dřevěného zboží. Proslulým se stalo také domácí plátenictví, pletení, háčkování, vyšívání, vázání koberců, pletení rákosových sedadel, malování talířů. V roce 1898 zřídil v Zašové malíř Rudolf Schlattauer malou dílnu na výrobu valašských gobelínů a koberců, která byla předchůdkyní Zemské gobelínové a kobercové školy ve Valašském Meziříčí (1908). Obec se rozkládá na území o celkové velikosti 2 253 ha a k 31. 12. 2006 zde žilo 2 810 obyvatel.

Adresa:
Obec Zašová
Zašová 36
756 61

http://www.zasova.cz/