Informační zastavení č. 31 LÁZY

Místní část obce Loučka (zastavení č. 29) s názvem Lázy je bývalou malou horskou obcí, kde se roztroušená zástavba táhne podél silnice v malebném prostředí luk, pastvin a lesů. Z Lázů je rozsáhlý výhled na Kelečskou pahorkatinu, údolí Bečvy směrem k Hranicím, Beskydy a Vsetínské vrchy.

Historie

Lázy vznikly z rozptýlených pasekářských usedlostí, u panského dvora, které náležely k panství Loučka, okolo poloviny 18. století. Jako samostatná obec se uvádí kolem roku 1763. Pojmenována byla po své poloze „Laze“, což jsou příkré stráně, porostlé habrovím a lískovím, které byly klučováním proměněné na louky. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a prací v lese. V roce 1854 byla na Lázech manufaktura na výrobu kameninové keramiky, která zanikla po roce 1900. Z místní hlíny byla vyráběna červená, uvnitř bíle polévaná keramika nazývaná „majolínová – džbány, mísy, talíře, kávové soupravy i hračky. Pro svůj věhlas byla vyvážena i do zahraničí.

Významné stavby

Na Lázech, u silnice v centru obce, se nachází typická valašská roubená zvonice postavená roku 1925, která je chráněnou kulturní památkou. Roubená zvonička čtvercového půdorysu je situovaná na kamenném soklu. Sedlová střecha je završena dvěma sloupy, nesoucími zvon, krytý drobnou stříškou. Zvon nese reliéfní figurální výzdobu a nápis vlysem – zvon ulil Volfgang Adam Straub v Olomouci v roce 1848“.

Obr.V jedné ze zahrad u hlavní silnice nalezneme památný strom – lípu srdčitou, jejíž stáří je odhadováno na dvě stě let. Foto J. Husák, 2018

Obr. Historická zvonice byla postavena v roce 1925 podle původní zvonice, která zde stála roku 1848. Foto J. Husák, 2018

Mezi Lázy a obcí Rajnochovice se nacházejí Paseky Bílová. Zde nalezneme pomník z roku 1944, nesoucí nápis: „Blíž k Tobě, Bože můj. Památce veliké mamince, Jarošovi, a bolestnou vzpomínku na 8. 12. 1944. Usedlosti na Bílové byly za války oblíbeným úkrytem partyzánů. V prosinci 1944 došlo k tragické události – partyzáni omylem obvinili členy rodiny Ručkovy ze zrady. Při střelbě zastřelili paní Ručkovou, poté popravili i jejího syna Jaroše, kterého považovali za hlavního zrádce. Usedlost poté vypálili. Nedaleko se nachází též pomník rodiny Měsícovy, která byla exemplárně potrestána za to, že za války pomohla skupině partyzánů. Obyvatelé Loučky a okolních obcí každoročně pořádají výstup k památníku na Bílové, aby zde uctili památku této tragické události z konce 2. světové války.

Příroda

V jedné ze zahrad u hlavní silnice nalezneme památný stromlípu srdčitou, jejíž stáří je odhadováno na bezmála dvě stě let. Ze vzácných ptačích druhů zde můžeme vidět datla černého či kosa horského. Z druhů zemědělské krajiny se vyskytují ťuhýk obecný a chřástal polní.

Nedaleko se nachází též Přírodní památka Vřesoviště Bílová – jediné souvislé vřesoviště s nadměrným výskytem jalovce, vřesu a plavuně v Hostýnských vrších. Jedná se o bývalou podhorskou pastvinu, na které dále roste kociánek dvoudomý, mateřídouška vejčitá, brusnice borůvka, mochna nátržník či pupava bezlodyžná. Z živočichů se vyskytují např. motýl ohniváček černokřídlý, ještěrka obecná, slepýš křehký, z ptáků např. linduška lesní a ťuhýk obecný.

 

 

Literatura a zdroje

Kramář, J. a kol., 2008: MUDr. Jan Bohuslav Kraicz 1869-1929, Naučná stezka T. G. Masaryka v širších souvislostech. Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, 83 s.

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Chráněná území Zlínského kraje – PP Vřesoviště Bílová [online], [cit. 12. 7. 2018]. Dostupné z <https://nature.hyperlink.cz/bilova.htm>

Loučka – oficiální stránky obce [online], [cit. 12. 7. 2018]. Dostupné z <https://www.obecloucka.cz>

Národní památkový ústav (Památkový katalog) – Zvonice, Lázy, Loučka [online], [cit. 12. 7. 2018]. Dostupné z <http://pamatkovykatalog.cz/?element=12812182&sequence=53118&page=2125&action=element&presenter=ElementsResults>

Spolek pro vojenská pietní místa – Rajnochovice [online], [cit. 12. 7. 2018]. Dostupné z <https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/3968-rajnochovice/>