Informační zastavení č. 35 LHOTA U CHORYNĚ

Název Lhota je rozšířeným místním názvem vesnic vzniklých v době vrcholné kolonizace. Jméno je odvozeno od slova lhóta, tj. lhůta, po kterou byli obyvatelé osvobozeni od renty. Na počátku 15. století se jmenovala Mikulášova Lhota, později Prostřední Lhota, aby se tak odlišila od dvou okolních Lhot, mezi kterými ležela – Juřeninou (dnešní Juřinka), a Radslavovou, která na přelomu 16. a 17. století postupně zpustla a zůstal jen dvůr Vystrkov. První písemná zmínka o Lhotě pochází z roku 1386. Obec bývala lenním majetkem olomouckých biskupů. Zpravidla bývala součástí biskupského lenního statku Choryně. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, zabývali se však také domácím přadláctvím. V roce 1976 byla Lhota u Choryně připojena k Valašskému Meziříčí (zastavení č. 42), jako její část s názvem Lhota.

Významné stavby

Na jižním okraji obce stojí kaple se sochou Panny Marie z 19. století, v centru obce se nachází kulturní dům. Nalezneme zde též dva kříže s plastikou Krista – kamenný v centru obce a dřevěný v její dolní části.

Obr. Kaple se sochou Panna Marie Lurdské – detail. Foto J. Husák

Obr. Kaple se sochou Panna Marie Lurdské s nápisem „Léta páně 1867”. Foto J. Husák

Příroda

Z hodnotnějších lokalit v obci jmenujme např. listnatý les nacházející se v místní části zvané „Na Láncích” nedaleko centra obce. V zachovalém lesním porostu se vyskytují druhy jako buk lesní, javor klen, jasan ztepilý, líska obecná, ostřice chlupatá, kapraď samec, pitulník žlutý, mařinka vonná, vraní oko čtyřlisté, plicník lékařský, kokořík mnohokvětý, prvosenka vyšší a další. Ze vzácných a chráněných druhů kyčelnice žláznatá, lýkovec jedovatý či pryšec mandloňovitý.

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Orlová, B., 2009: Flóra a vegetace území západně od Valašského Meziříčí. Diplomová práce, Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 129 pp.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Valašské Meziříčí – místní část Lhota [online], [cit. 21. 6. 2018]. Dostupné z <http://www.valasskemezirici.cz/lhota/ds-1023>