Poličná

Obec Poličná je menší valašská obec, která leží v severní části Zlínského kraje v okrese Vsetín ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Valašské Meziříčí. Obec leží v těsné západní blízkosti Valašské Meziříčí a 55 km od krajského města Zlína. Stejnojmenný název nese také katastrální území o rozloze 11,06 km2. Obec leží v údolí potoka Loučka na okraji Podbeskydské pahorkatiny; z jihu ji lemují Hostýnské vrchy. Od města Valašského Meziříčí ji odděluje řeka Vsetínská Bečva, jež se v těchto místech slévá s Rožnovskou Bečvou a Loučkou v řeku Bečvu. Je zde evidováno 547 adres a trvale zde žije 1699 obyvatel (dle ČSÚ k 31. 12. 2012). Obec Poličná leží na trase mezi Valašským Meziříčím a Bystřicí pod Hostýnem na levém břehu řeky Vsetínské Bečvy v nadmořské výšce 293 m n m. O vzniku Poličné nejsou žádné zmínky, ovšem předpokládá se, že vznikla někdy kolem roku 1270, stejně jako sousední Branky. První zmínka o Poličné pochází z roku 1310, kdy se obec jmenovala Arnoltovice. O názvu Poličná můžeme poprvé slyšet kolem roku 1390. V polovině 15. století byla kvůli válkám zničena tvrz Arnoltovice. V roce 1516 bylo v Poličné 27 domů, fojtství a ves, tehdy stejně velká jako nedaleký Rožnov, měla i vlastní mlýn. Pečeť vesnice z 18. století zachycuje dítě, které vyrůstá z radlice a otka, což má nejspíše odkazovat na pověst o Přemyslu Oráčovi. Roku 1835 bylo v Poličné na 150 domů, ve kterých žilo asi 900 obyvatel. Bylo zde chováno 95 krav, 54 koní, 18 volů a asi 15 ovcí. Obyvatelé Poličné se živili především zemědělskou prací, v 19. století se zde rozvinula výroba dlaždic a kamenných brousků. V roce 1830 zde byla vystavena první škola, ze které se později stala obecní radnice. Roku 1895 zde vyrostla Kaple Panny Marie navržená architektem Josefem Místeckým, který si zde vybudoval i rodinnou vilu. Roku 1924 měla Poličná vlastní elektrárnu, parní pilu, 2 kovářství, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 krejčí, 2 hostince a výrobnu cementu. Roku 1950 byla vybudována nová škola, která byla později rozšířena 2 přístavbami. Dnes na území obce působí několik podnikatelských subjektů (Agrozet, STK, CAFRO plus – benzínová čerpací stanice, Drda – stolařství, Hadaš – čerpadla a další). Geomorfologicky území obce leží v Západobeskydském podhůří, v geomorfologickém celku Podbeskydská pahorkatina. Geologické podloží inundace Bečvy je tvořeno kvartérními sedimenty (štěrky, písky), vyšší polohy terciérními pískovci a břidlicemi. Z klimatického hlediska správní území náleží do teplé oblasti. Průměrná roční teplota vzduchu je 8 – 9°C, průměrná jarní teplota je 16 – 17 °C, průměrná letní teplota je 15 – 16 °C, průměrná podzimní teplota 8 – 9 °C a průměrná zimní teplota -1 až -2 °C. Průměrný roční úhrn srážek je 700 mm, z toho na jaře 150 – 200 mm, v létě 250 – 300 mm, na podzim 200 – 250 mm a v zimě 100 – 150 mm. Průměrný počet dní v roce se sněhovou pokrývkou je 30 – 50, z toho 10 – 20 dní se sněhovou pokrývkou vyšší než 10 cm. V obci je mateřská a základní škola (1. – 9. ročník). V obci není žádné zdravotnické zařízení, nejbližší nemocnice je ve Valašském Meziříčí, kde je rovněž výjezdové stanoviště ZZS. V nemocnici se také nachází heliport letecké záchranné služby. V obci působí sbor dobrovolných hasičů.

Adresa:
Obec Poličná
Poličná 144
757 01

http://www.policna.cz/