Kunovice

Obec Kunovice leží na severovýchodním úpatí Hostýnských vrchů na rozhraní Valašska a Záhoří. Převládající ráz krajiny je zemědělský, v jižní části katastru jsou smíšené lesy. První písemné zprávy o vzniku pocházejí již z roku 1131. Tehdy vydal olomoucký biskup Jindřich Zdík listinu, v níž vypočítával příslušenství olomouckého kostela. Do roku 1849 byly Kunovice součástí panství Kelč, které náleželo k Přerovskému kraji. Od roku 1850 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu okresního soudu ve Valašském Meziříčí. V roce 1985 byla obec sloučena s Loučkou, Podolím, Policemi a obcí Lázy. Integrace se však neosvědčila a v roce 1990 se všechny obce opět osamostatnily. Na katastru o velikosti 817 ha žilo k 31. 12. 2006 643 obyvatel.

Adresa:
Obec Kunovice
Kunovice 153
756 44 Loučka

http://www.obec-kunovice.cz/