Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000126

Doba realizace projektu:
1.3.2016 – 28.2.2018

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí (dále jen MAP) je společným projektem všech 18 obcí mikroregionu, který byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Vytvořen bude místní akční plán vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziřičí. Zapojeny tedy budou všechny mateřské a základní školy v tomto území. MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Tato spolupráce povede k:
– Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;
– sdílení porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání;
– podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka;
– dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole;
– zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Prezentace MAP

OPATŘENÍ ŘEŠENÁ V RÁMCI MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

  • Opatření č. 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita
  • Opatření č. 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Opatření č. 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Opatření č. 4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a rozvoj jejich digitálních ICT kompetencí
  • Opatření č. 5: Kariérové poradenství v základních školách
  • Opatření č. 6. Podpora tělesné výchovy a rozvoj volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání
  • Opatření č. 7. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Budeme rádi, když se zapojíte do společného plánování rozvoje vzdělávání a tvorby MAP v našem území – žádost o zapojení do MAP můžete zasílat na dobesova.mikroregion@gmail.com.

Jednání Řídícího výboru MAP:

DSC_0372m

CAM02600

dsc_0635

Statut ŘV MAP

Jednací řád ŘV MAP

Usnesení ŘV MAP 04.05.2016

Usnesení ŘV MAP 03.06.2016

Usnesení ŘV MAP 05.09.2016

Usnesení ŘV MAP 13.02.2017

Usnesení ŘV MAP 13.03.2017

Výstupy projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí – kap. 4.3 Strategický rámec MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí – kap. 5 Akční plán

 

Plakát A3 nová