Kofinancování služeb 2019

KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 2019

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko vyhlašuje Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb na rok 2019.

Program je platný pouze pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb, jejichž služby jsou určeny/poskytovány občanům těchto členských obcí mikroregionu:

 • Branky
 • Jarcová
 • Kelč
 • Krhová
 • Kunovice
 • Police
 • Poličná
 • Střítež nad Bečvou
 • Velká Lhota
 • Zašová

Příjem žádostí o finanční dotaci probíhá v období od 1.3.2019 do 29.3.2019.

Ostatní členské obce mikroregionu nadále zajišťují poskytování finačních dotací ze svých rozpočtů samostatně.

Pozadí, zdůvodnění a způsob vzniku systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko:

 • Členské obce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (dále jen DSO MVM-K) zajišťovaly do roku 2018 kofinancování sociálních a souvisejících služeb formou individuálních dotací/příspěvků ze svých rozpočtů. Toto probíhalo na základě žádostí podávaných v průběhu celého roku poskytovateli těchto služeb na jednotlivé obce, kde byla případná podpora a její výše projednávána na zastupitelstvu a následně administrována vlastními kapacitami obce.
 • Na základě podnětů z území byla na úrovni Valné hromady DSO MVM-K otevřena otázka vytvoření a zavedení systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb prostřednictvím rozpočtu DSO MVM-K. Došlo k vytvoření návrhu fungování tohoto systému a jeho následnému schválení na úrovni 10 členských obcí a valné hromady mikroregionu.
 • Hlavním přínosem tohoto systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb bude odbourání zátěže obcí při administraci jednotlivých příspěvků v průběhu roku. Důležité zde však bude zejména uplatnění principu solidarity mezi zapojenými obcemi. Smyslem systému je tedy kromě snížení administrativní zátěže obcí také nutnost zajištění a zejména zachování jednotlivých druhů poskytovaných sociálních a souvisejících služeb bez ohledu na to, zda v té které obci existuje aktuální potřeba.

 

Schválená pravidla kofinancování sociálních a souvisejících služeb:

Zásady kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2019

Formulář žádosti o finanční dotaci na rok 2019

Formulář Závěrečného vypořádání poskytnuté finanční dotace na rok 2019

Doplňují informace a podklady:

Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaný podíl finanční podpory z územních samosprávných celků pro rok 2018

SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ FINANČNÍCH DOTACÍ DLE ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY:

Závěrečná zpráva hodnotitelů

Schválený návrh rozdělení finančních dotací

 

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Helena Dobešová

e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com