Kofinancování služeb 2020

KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 2020

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko informuje, že od října 2019 je na úrovni členských obcí Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová projednáván návrh Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb na rok 2020.

Po projednání ve všech 17 obcích proběhne projednání na valné hromadě mikroregionu a vyhlášení Programu 2020. Informace budou zveřejněny na této stránce (předběžný předpoklad zveřejnění rozhodnutí o vyhlášení Programu pro rok 2020 je v 2. polovině prosince 2019).

Stejně jako v roce 2019 bude program vyhlášen pouze pro ty obce, které Program 2020 odsouhlasí na svém zastupitelstvu. Ostatní členské obce mikroregionu budou nadále zajišťovat poskytování finačních dotací ze svých rozpočtů samostatně.

Příjem žádostí o poskytnutí finanční dotace je v případě schválení Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2020 plánován od 1.3.2020 za shodných podmínek jako v Programu 2019.

 

Návhr pravidel kofinancování sociálních a souvisejících služeb na rok 2020:

Návrh – Zásady kofinancování sociálních a souvisejících služeb v DSO MVM-K

Návrh – Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v DSO MVM-K

Návrh – Formulář Žádost o poskytnutí finanční dotace

Návrh – VZOR veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace – sociální služby

Návrh – VZOR veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace – související služby

Návrh – Formulář Závěrečného vypořádání poskytnuté finanční dotace

 

Nejčastější chyby v žádostech v rámci Programu 2019:

  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – v rámci jednoho formuláře byla žádána finanční dotace na více služeb – v případě požadavku finanční dotace na více služeb poskytovaných stejným poskytovatelem musí být podána vyplněná žádost pro každou službu zvlášť, přílohy, které jsou shodné pro všechny dotčené služby, pak mohou být předloženy pouze v jednom vyhotovení (nikoliv pro každou žádost)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 2 – část „Žádáme o finanční dotaci“ – neuvedení ID či názvu služby, na kterou je dotace žádána (musí být shodné s Pověřením)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 2 – část „Podklady pro rozhodnutí hodnotitelů“ – nevyplnění prvního políčka tabulky, které specifikuje, zda jsou uváděny počty klientů či počty intervencí (nevyhovující údaj musí být přeškrtnut)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 3 – část „Rozpočet služby nebo projektu“ – musí být uvedeny všechny výdaje a příjmy za službu, na kterou je požadována finanční dotace (celkový rozpočet dané služby)
  • povinné přílohy Žádosti o finanční dotaci – nedoložení či doložení příliš starého výpisu z veřejného registru – ke kontrole údajů je nutné doložit aktuální výpis (ne starší 3 měsíců od podání žádosti)

 

Doplňují informace a podklady:

Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaného podílu finanční podpory z USC pro rok 2019

 

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Helena Dobešová

e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com