Kofinancování služeb 2020

KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 2020

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko informuje, že dne 27.1.2020 byl Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko schválen „Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2020“.

Tento program je platný a účinný pro zájmové území následujících členských obcí:

Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová

 

Příjem žádostí o poskytnutí finanční dotace v rámci „Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2020“ bude probíhat v období 1.3.2020 a 31.3.2020.

 

DOKUMENTACE PROGRAMU:

PROGRAM kofinancování sociálních a souvisejících služeb v DSO MVM-K (2020) – ZMĚNA KE DNI 14.4.2020

ZÁSADY kofinancování sociálních a souvisejících služeb v DSO MVM-K (2020)

PROGRAM kofinancování sociálních a souvisejících služeb v DSO MVM-K (2020)

Příloha PROGRAMU 2020 – Formulář Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu DSO MVM-K

Příloha PROGRAMU 2020 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace – sociální služby

Příloha PROGRAMU 2020 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace – související služby

Příloha PROGRAMU 2020 – Formulář Závěrečného vypořádání poskytnuté finanční dotace

Závěrečná zpráva hodnotitelů s návrem rozdělení finančních dotací 2020

Schválený návrh rozdělení finančních dotací schválený valnou hromadou dne 9.6.2020

 

Nejčastější chyby v žádostech v rámci Programu 2019:

  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – v rámci jednoho formuláře byla žádána finanční dotace na více služeb – v případě požadavku finanční dotace na více služeb poskytovaných stejným poskytovatelem musí být podána vyplněná žádost pro každou službu zvlášť, přílohy, které jsou shodné pro všechny dotčené služby, pak mohou být předloženy pouze v jednom vyhotovení (nikoliv pro každou žádost)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 2 – část „Žádáme o finanční dotaci“ – neuvedení ID či názvu služby, na kterou je dotace žádána (musí být shodné s Pověřením)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 2 – část „Podklady pro rozhodnutí hodnotitelů“ – nevyplnění prvního políčka tabulky, které specifikuje, zda jsou uváděny počty klientů či počty intervencí (nevyhovující údaj musí být přeškrtnut)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 3 – část „Rozpočet služby nebo projektu“ – musí být uvedeny všechny výdaje a příjmy za službu, na kterou je požadována finanční dotace (celkový rozpočet dané služby)
  • povinné přílohy Žádosti o finanční dotaci – nedoložení či doložení příliš starého výpisu z veřejného registru – ke kontrole údajů je nutné doložit aktuální výpis (ne starší 3 měsíců od podání žádosti)

 

Doplňují informace a podklady:

Přehled obvyklých nákladů na jednotku a předpokládaného podílu finanční podpory z USC pro rok 2019

 

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Helena Dobešová

e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com