Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:                            Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Registrační číslo projektu:         CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594

Příjemce:                                         DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace projektu:             01.08.2018 – 31.07.2022

Celkové náklady projektu:         10.881.608,64 Kč

Výše dotace:                                   10.337.528,19 Kč

Kontaktní osoba: 
Ing. Václav Valčík
manažer projektu
mobil: +420 602 777 362
e-mail: valcik@muvalmez.cz

MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based).

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství2 napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

O projektu

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je projektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pokrývá celé území obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, které zahrnuje celkem 18 obcí.

Cílem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Valašské Meziříčí a podpora intervence naplánované v MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských a základních školách. V rámci projektu bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Spolupráce bude spočívat zejména ve společném informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení problémů a potřeb v ORP Valašské Meziříčí.

Projekt navazuje na ukončený projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí“, který byl ukončen v únoru 2018. V rámci realizace tohoto projektu byl stanoven cíl řešit problém kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Valašské Meziříčí. V ORP Valašské Meziříčí neexistovala dohoda o podobě místní vzdělávací politiky. Na úrovni zřizovatelů (obce, kraj, stát, církve, soukromí zřizovatelé) stejně jako na úrovni jednotlivých škol a dalších vzdělávacích institucí neexistovala dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, nebyly ujasněny jednotlivé priority a nedochází ke koordinaci jednotlivých aktivit. Po nastartování základních procesů fungování spolupráce v území je třeba plnit cíle prvního projektu definované ve strategickém rámci a akčním plánu, což je úkolem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“.

Klíčové aktivity projektu:

 • Řízení projektu
 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace a monitoring MAP
 • Implementace MAP

Zapojené školy

Mateřské školy: MŠ Hrachovec, MŠ Kelč, MŠ Kraiczova, MŠ Krhová, MŠ Křižná, MŠ Lešná, MŠ Podlesí, MŠ Seifertova, MŠ Střítež nad Bečvou, MŠ Štěpánov, MŠ Vyhlídka, MŠ Zašová

Základní školy: ZŠ Kelč, ZŠ Krhová, ZŠ Křižná, ZŠ Lešná, ZŠ Masarykova, ZŠ Salvátor, ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Zašová, ZŠ Žerotínova

Sloučené školy: ZŠ a MŠ Branky, ZŠ a MŠ Choryně, ZŠ a MŠ Jarcová, ZŠ a MŠ Kladeruby, ZŠ a MŠ Kunovice, ZŠ a MŠ Loučka, ZŠ a MŠ Mikulůvka, ZŠ a MŠ Police, ZŠ a MŠ Poličná

Speciální školy: ZŠ a MŠ Křižná, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Základní umělecké školy: ZUŠ Alfréda Radoka, ZUŠ B-Art

Důležité odkazy:

Kontakt:

Ing. Václav Valčík                                                                                                                                    mobil: +420 602 777 362                                                                                                                     telefon: +420 571 674 333                                                                                                                    e-mail: valcik@muvalmez.cz

Struktura stránek:

 1. Aktuality
 2. Konzultační proces
 3. Řídící výbor MAP II
 4. Realizační tým MAP II
 5. Pracovní skupiny
  • PS pro financování
  • PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rovné příležitosti
  • PS pro další témata
 6. Místní lídři
 7. Dokumenty projektu MAP II
 8. Dokumenty Řídícího výboru MAP II
 9. Dokumenty Realizačního týmu MAP II
 10. Dokumenty pracovních skupin
 11. Informační zpravodaj projektu MAP II
 12. Publicita a média

1. Aktuality

28.09.2022 – Žáci z Čadce navštívili Valašské Meziříčí

V úterý 27. září 2022 se, v rámci projektu „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“ uskutečnil ve Valašské Meziříčí workshop pro žáky ze základní školy v Čadci. Žáci měli možnost seznámit se s nově vybudovanou naučnou stezkou v areálu kostela svaté Trojice a dozvědět se řadu zajímavých informací o hmyzí říši. Součástí workshopu bylo také tvoření, kde si žáci mohli vyrobit medové perníčky nebo svíčku ze včelího vosku.

Projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“, kód projektu CZ/FMP/6c/06/086,
je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

01.09.2022 – Nová naučná stezka v areálu kostela svaté Trojice

V areálu kostela svaté Trojice a dětském hřišti na ulici Vodní ve Valašském Meziříčí vznikla nová interaktivní naučná stezka „Velký život malých živočichů“. Tématem interaktivní naučné stezky je svět hmyzu. Návštěvníci se nejen dozví spoustu zajímavých informací, ale mohou si také prohlédnout plastiky hmyzu v nadživotní velikosti. Realizátorem projektu „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“ je Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, partnerem projektu Dom kultúry v Čadci.

Projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“, kód projektu CZ/FMP/6c/06/086,
je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

30.05.2022 – Pozvánka na 10. jednání Řídícího výboru MAP II

V pondělí 13.06.2022 se od 11:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční 8. jednání Řídícího výboru MAP II. Pozvánku na jednání je k dispozici zde:
Pozvánka – 10. jednání Řídícího výboru MAP II (13.06.2022)

12.04.2022 – Pracovní listy pro ukrajinské děti a žáky na webu ČT edu

ČT edu připravila pro studenty maturitních ročníků nová videa k českému jazyku, matematice a nově také k angličtině. Tento „balíček materiálů“ je souhrnně k dispozici zde. Zároveň byly pro ukrajinské děti a žáky připraveny pracovní listy v ukrajinštině. Tyto pracovní listy budou neustále doplňovány o nový obsah, který by mohl učitelům, rodičům i žákům v dané situaci alespoň trochu pomoci. Pracovní listy naleznete zde.

11.04.2022 – Pozvánka na seminář pro vedení mateřských a základních škol

V úterý 19. dubna 2022 se v salónku Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí uskuteční odborný seminář pro vedení mateřských a základních škol s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. na téma Zápisy dětí do mateřských a základních škol. Odborný seminář bude rozdělen na dvě části. první část od 09:00 do 11:00 hod. je určena pro vedení základních škol, druhá část od 11:30 do 13:30 hod. je určena pro vedení mateřských škol. Na seminář je možné se přihlásit do středy 13. dubna 2022 do 15:00 hod. na e-mail valcik@muvalmez.cz.

11.04.2022 – Velký život malých živočichů

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace ve spolupráci s Domem kultúry v Čadci realizují společný projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“. Cílem projektu je přiblížit velkým i malým návštěvníkům areálu kostela svaté Trojice a dětského hřiště na ulici Vodní ve Valašském Meziříčí svět hmyzu. Kromě informačních panelů si návštěvníci budou moci prohlédnout i jednotlivé zástupce hmyzí říše zpracované v podobě plastik v nadživotní velikosti, nebo broukoviště. K interaktivní naučné stezce vznikne rovněž lektorský program.

Projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“, kód projektu CZ/FMP/6c/06/086,
je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

04.04.2022 – Pozvánka na odborný seminář pro pedagogy „Nový žák – cizinec v mé třídě“

Ve středu 13.04.2022 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční odborný seminář pro pedagogy s Mgr. Janou Rohovou na téma „Nový žák – cizinec v mé třídě“. Začátek odborného semináře je ve 12:00 hod.

29.03.2022 – Pozvánka na on-line workshop pro rodiče s PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, Ph.D.

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 se od 17:00 do 18:30 hod. uskuteční on-line workshop pro rodiče na téma „Vady řeči ve vztahu k zápisům do ZŠ a školní úspěšnosti na 1. stupni ZŠ“ s vedoucí Speciálního pedagogického centra pro vady řeči a vady sluchu ve Valašském Meziříčí a koordinárkou logopedické péče Zlínského kraje paní PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, Ph.D. Workshop se uskuteční prostřednictvím platformy GoogleMeet. Na webinář se můžete přihlásit do úterý 5. dubna 2022 na e-mail stritezska@muvalmez.cz.

21.03.2022 – POZOR ZMĚNA

Z důvodu nemoci proběhnou plánované vzdělávací akce s Mgr. Lenkou Bínovou on-line formou webináře. Plánovaný termín, tzn. čtvrtek 24. března 2022 i časy zůstávají stejné.

14.03.2022 – Pozvánka na workshop pro rodiče s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou

Ve čtvrtek 24. března 2022 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční workshop pro rodiče na téma „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – připravený předškolák“ s lektorkou Mgr. Lenkou bínovou. Začátek workshopu je v 17:00 hod.

14.03.2022 – Pozvánka na odborný seminář pro pedagogy s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou

Ve čtvrtek 24. března 2022 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční odborný seminář pro pedagogy na téma „Spolupráce učitele s asistentem pedagoga – zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce, efektivní spolupráce, komunikace pedagoga a asistenta pedagoga s rodinami postižených dětí“ s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou. Začátek odborného semináře je v 11:30 hod., ukončení cca v 16:45 hod.

01.03.2022 – POZOR ZMĚNA

Odborný seminář a workshop pro rodiče s lektorkou paní Mgr. Marikou Kropíkovou na téma Práce s dětmi s SVP, plánovaný na středu 2. března 2022, se uskuteční on-line formou.

28.02.2022 – Zpravodaj Domečku – březen 2022

Domeček začal vydávat pravidelný měsíčník. Dočtete se, co se v Domečku událo, jaké akce Domeček organizoval a další zajímavosti. Březnové číslo zpravodaje naleznete zde.

28.02.2022 – ČT edu – materiály k přijímacím zkouškám na SŠ

ČT edu se snaží rozšiřovat volně dostupné, reklamou nezatížené a kvalitní vzdělávací zdroje pro učitele a studenty. Nyní byl zveřejněn „balík materiálů“ – videí, pracovních listů, příkladů k procvičení – pro žáky, kteří se připravují na přijímačky na střední školy a gymnázia.

24.02.2022 – Pozvánka na workshop pro rodiče s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou

Ve středu 2. března 2022 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční workshop pro rodiče na téma „Práce s dětmi s SVP“ s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou. Začátek workshopu je v 17:00 hod.

24.02.2022 – Pozvánka na odborný seminář pro pedagogy s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou

Ve středu 2. března 2022 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční odborný seminář pro pedagogy na téma „Práce s dětmi s SVP“ s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou. Začátek odborného semináře je ve 13:00 hod.

21.12.2021 – PF 2022

10.12.2021 – Aktualizace Strategického rámce MAP pro období 2021 – 2027

Řídící výbor Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II schválil dne 9. prosince 2021 aktualizaci Strategického rámce MAP pro období 2021 – 2027. Dokument stanovuje investiční priority v oblasti mateřského, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí. Strategický rámec MAP 2021 – 2027 vychází z potřeb škol a školských zařízení v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a obsahuje plánované investiční záměry, a to od pořízení učebních pomůcek a vybavení, až po zajištění bezbariérového přístupu či rekonstrukci školních budov. Zařazení projektového záměru do Strategického rámce MAP je nezbytnou podmínkou pro možnost čerpání podpory z dotačních programů. Schválený dokument je zveřejněn na webových stránkách Územní dimenze zde.

10.12.2021 – 9. jednání Řídícího výboru MAP II

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 se uskutečnilo 9. jednání Řídícího výboru MAP II. Řídící výbor mimo jiné projednal a schválil aktualizaci členů Řídícího výboru MAP II, aktualizaci Strategického rámce MAP pro období 2021 – 2027 či 3. Průběžnou sebehodnotící zprávu projektu MAP II.

29.11.2021 – Webinář pro pedagogy a on-line workshop pro rodiče s Mgr. Lenkou Bínovou – ZRUŠENO

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se měl uskutečnit odborný webinář pro pedagogy a navazující on-line workshop s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou. Obě akce byly zrušeny a uskuteční se v náhradním termínu, a to 10. ledna 2022.

18.11.2021 – Pozvánka na on-line workshop pro rodiče s Mgr. Lenkou Bínovou

Vážení rodiče,
zveme Vás na on-line workshop na téma „RODIČ V ROLI UČITELE V DOBĚ COVIDOVÉ, ANEB MÁMO, TÁTO, VEZMI TUŽKU – rozvoj grafomotorických dovedností, příprava dítěte na psaní před nástupem do ZŠ a v první třídě ZŠ“ s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 2. prosince 2021 od 17:00 do 18:30 hod. Na on-line workshop se můžete přihlásit do středy 1. prosince 2021 na e-mail: NemcovaLenka@seznam.cz

18.11.2021 – Pozvánka na webinář s Mgr. Lenkou Bínovou

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se od 11:30 do 16:45 hod. uskuteční odborný webinář pro pedagogy na téma „Jak porozumět a číst doporučení a zprávy ŠPZ, tvorba IVP – podpůrná opatření v praxi“ s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou. Na webinář se můžete přihlásit do středy 1. prosince 2021 na e-mail: NemcovaLenka@seznam.cz

12.11.2021 – Pozvánka na webinář s PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, Ph.D.

Vážení rodiče,
zveme Vás na webinář  zaměřený na podporu rozvoje řeči u předškolních dětí a žáků 1. stupně základních škol s vedoucí Speciálního pedagogického centra pro vady řeči a vady sluchu ve Valašském Meziříčí a koordinárkou logopedické péče Zlínského kraje paní PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, Ph.D.
Webinář se uskuteční ve středu 24. listopadu 2021 od 17:00 do 19:00 hodin, a to prostřednictvím platformy GoogleMeet.
Na webinář se můžete přihlásit do úterý 23. listopadu 2021 na e-mail stritezska@muvalmez.cz.

Pozvánka – Yveta Odstrčilíkova – Logopedie

10.11.2021 – Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v MŠ v době karantény

V souvislosti s nárůstem karantén v předškolním vzdělávání v důsledku vývoje pandemie nemoci covid-19 a vzhledem k tomu, že v následujícím období se karanténa pravděpodobně dotkne i mnoha dalších mateřských škol, připravila Česká školní inspekce na základě zkušeností mateřských škol s realizací distančního vzdělávání jednoduchý přehled, který může školám pomoci distanční vzdělávání předškolních dětí v průběhu karantény úspěšně zvládnout. Doporučení směřují ke vzdělávání dětí napříč předškolním vzděláváním, s důrazem na vzdělávání dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, který je povinný.

Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v MŠ v době karantény

09.11.2021 – Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény

Počty škol a tříd v karanténě rostou a situace se v tomto směru bude pravděpodobně zhoršovat. Česká školní inspekce proto připravila jednoduché desatero pro efektivní distanční výuku v průběhu karantény. Zdroj: Česká školní inspekce.

02.11.2021 – 5. Online konference projektu SRP Centra podpory

Ve čtvrtek 04.11.2021 se od 08:45 do 09:00 hod. uskuteční poslední online konference projektu SRP Centra podpory. V pořadí 5. online konference bude věnována akčnímu plánování. Více informace naleznete v pozvánce.

Pozvánka – 5. Online konference projektu SRP Centra podpory

27.10.2021 – 4. Online konference projektu SRP Centra podpory

V pondělí 01.11.2021 se od 08:45 do 09:00 hod. uskuteční v pořadí již 4. online konference projektu SRP Centra podpory, tentokrát na téma „Podpora kvalitního předškolního vzdělávání“. Více informace naleznete zde a v pozvánce.

Pozvánka – 4. Online konference projektu SRP Centra podpory

21.10.2021 – Mobilní planetárium

20.10.2021 – 3. Online konference projektu SRP Centra podpory

V pondělí 25.10.2021 se od 08:45 hod. uskuteční on-line konference projektu SRP Centra podpory na téma Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. Více informací naleznete zde a v pozvánce.

Pozvánka – 3. Online konference projektu SRP Centra podpory

13.10.2021 – 2. Online konference projektu SRP Centra podpory

V pondělí 18.10.2021 se od 08:45 hod. uskuteční on-line konference projektu SRP Centra podpory na téma Podpora rozvoje matematické gramotnosti. Na konferenci je možné se přihlásit nejpozději do pátku 15.10.2021 do 10:00 hod. Více informací naleznete zde a v pozvánce.

Pozvánka – 2. Online konference projektu SRP Centra podpory

12.10.2021 – Seminář pro pedagogy a workshop pro rodiče s Mgr. Marikou Kropíkovou

V pondělí 11.10.2021 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil odborný seminář pro pedagogy a navazující workshop pro rodiče s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou. Odborný seminář pro pedagogy byl zaměřen na pedagogickou diagnostiku dítěte v MŠ a ZŠ, tématem workshopu pro rodiče bylo „Mé dítě má problém. Co mám dělat?“.

05.10.2021 – Veletrh práce a vzdělávání

Centrum kariérového poradenství připravilo na 9. 11. 2021 v čase od 9:00 h do 15:30 h vzdělávání v oblasti kariérového poradenství. Uskuteční se na Interhotelu Moskva, Zlín, nám. Práce 2512.

Vzdělávání se ujme Marek Pavlík, konzultant, pedagog, lektor, který v oborných blocích dne představí jednotlivá témata silných a slabých stránek, využití potenciálu a další. Vzdělávání je určeno pro pedago-gické pracovníky i odbornou veřejnost, která má dopad na žáky a žákyně základních a středních škol.

Přihlásit se můžete do 26. 10. 2021 nebo do naplnění kapacity, odkaz k přihlášení je k dispozici přímo v pozvánce na vzdělávací akci, která je k dispozici na webu ZKOLA.

05.10.2021 – Pozvánka na workshop pro rodiče s Mgr. Marikou Kropíkovou

Realizační tým MAP II zve rodiče dětí na workshop s Mgr. Marikou Kropíkovou na téma „Mé dítě má problém. Co mám dělat?“, který se uskuteční v pondělí 11.10.2021 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Více informací naleznete v pozvánce.

05.10.2021 – Pozvánka na odborný seminář pro pedagogy s Mgr. Marikou Kropíkovou

Realizační tým MAP II zve pedagogy MŠ a ZŠ na odborný seminář s Mgr. Marikou Kropíkovou na téma „Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ a ZŠ“, který se uskuteční v pondělí 11.10.2021 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Více informací naleznete v pozvánce.

24.09.2021 – Workshop pro rodiče cizince k integraci dětí

Ve Valašském Meziříčí a okolí žije a pracuje na 200 lidí mongolské národnosti, kteří zde vychovávají také své děti. Právě pro ně byl ve čtvrtek 23.09.2021 v rámci projektu MAP II uspořádán workshop se zástupci mateřských a základních škol. Cílem bylo propojit rodiče s ředitelkami a řediteli škol a lépe je tak zapojit do systému vzdělávání dětí.

08.07.2021 – Seminář – výuka matematiky metodou ABAKU

V úterý 07.09.2021 se na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí uskutečnil úvodní seminář k výuce matematiky metodou ABAKU. Lektorkou semináře byla paní Ing. Jaroslava Bížová. ABAKU podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti. Nenaučí řešit rovnice, nenaučí konstruovat geometrické úlohy, ale dokonale zafixuje počtářské dovednosti.

01.09.2021 – Začátek školního roku 2021/2022

Všem dětem a žákům, ale a také jejich rodičům, přejeme úspěšný a pohodový začátek školního roku 2021/2022!

01.07.2021 – Začátek letních prázdnin

08.06.2021 – 8. jednání Řídícího výboru MAP II

V pondělí 07.06.2021 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnilo v pořadí 8. jednání Řídícího výboru MAP II.

24.05.2021 – Pozvánka na 8. jednání Řídícího výboru MAP II

V pondělí 07.06.2021 se od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční 8. jednání Řídícího výboru MAP II. Pozvánku na jednání je k dispozici zde:
Pozvánka – 8. jednání Řídícího výboru MAP II – 07.06.2021

10.05.2021 – „kyberDĚTI v sítích“ – pozvánka na webináře

V rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje se uskuteční série webinářů z oblasti kyberbezpečnosti „kyberDĚTI v sítích“. Pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ i školská poradenská zařízení jsou plánovány tři webináře v termínech 8. 6., 15. 6. a 22. 6. 2021 (vždy 14:30 – 16:30), pro rodiče žáků pak v termínech 9. 6., 16. 6. a 23. 6. 2021 (vždy 17:00 – 19:00). Přednášet budou doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., oba z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit přes přihlašovací formulář ZDE, rodiče dětí pak přes přihlašovací formulář ZDE. Více informací naleznete na portálu www.zkola.cz.

08.04.2021 – Odborný seminář a pro pedagogy a workshop pro rodiče s Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D.

Ve středu 7. dubna 2021 se uskutečnil odborný seminář pro pedagogy a workshop pro rodiče s uznávaným odborníkem Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. Tématem odborného semináře byly odměny a tresty ve školní praxi, workshop pro rodiče se zase zaměřil na to, jak by mělo vypadat kvalitní vzdělání a jak se pozná kvalitní škola.

24.03.2021 – Pozvánka na workshop pro rodiče s Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D.

Vážení rodiče,

zveme vás na on-line workshop s Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. na téma: „Jak vypadá kvalitní vzdělání a jak se pozná kvalitní škola“. Workshop se uskuteční 7. dubna 2021 od 17:00 do 18:30 hod. Zájemci o účast se mohou hlásit do čtvrtku 1. dubna 2021 na e-mail lenka.nemcova@muvalmez.cz.

Těšíme se na vaši účast.

Realizační tým MAP II

Informace o lektorovi naleznete na webových stránkách: https://robertcapek.cz/

24.03.2021 – Pozvánka na odborný seminář „Odměny a tresty ve školní praxi“

Ve středu 7. dubna 2021 se od 14:00 hod. uskuteční odborný seminář pro pedagogy na téma „Odměny a tresty ve školní praxi“. Lektorem odborného semináře bude uznávaný odborník a autor řady publikací (např. Líný učitel, Uč jako umělec, Třídní a školní klima atd.) Mgr. Robert Čapek, Ph.D. Zájemci o účast se mohou hlásit do čtvrtku 1. dubna 2021 na e-mail lenka.nemcova@muvalmez.cz.

Těšíme se na vaši účast.

Realizační tým MAP II

Informace o lektorovi naleznete na webových stránkách: https://robertcapek.cz/

01.03.2021 – Zahájen konzultační proces

Na základě požadavku některých škol proběhla aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023. Návrh aktualizace je v rámci konzultačního procesu zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci 2. Konzultační proces. Chcete-li se zapojit do konzultačního procesu, můžete své připomínky zaslat do středy 31.03.2021 na e-mail valcik@muvalmez.cz. Děkujeme vám za spolupráci. Realizační tým MAP II

11.02.2021 – 5. číslo Informačního zpravodaje projektu MAP II

Vyšlo 5. číslo Informačního zpravodaje projektu MAP II. Zpravodaj je ke stažení na webových stránkách projektu v sekci 11. Informační zpravodaj projektu MAP II.

02.02.2021 – O webináře i on-line workshopy je zájem

V pondělí 01.02.2021 se uskutečnil webinář pro pedagogy na téma „Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku“ a na něho navazující on-line workshop pro rodiče „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – připravený předškolák: Neučme dítě číst a psát, ale dopřejme mu samostatnost a sebevědomí“. Lektorkou obou akcí byla Mgr. Lenka Bínová.

Účast o on-line aktivity podobného typu se jednoznačně potvrdila, neboť webináře se zúčastnilo cca 40 pedagogů a on-line workshop navštívilo více než 80 rodičů.

01.02.2021 – Probíhá aktualizace Strategického rámce MAP

Na základě požadavku některých škol z území byla zahájena aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023. Strategický rámec MAP obsahuje investiční priority (projekty) jednotlivých škol a školských zařízení v území. V současné době jsou tak jednotlivé školy a školská zařízení v území oslovována pracovníky Realizačního týmu MAP II s žádostí o revizi svých záměrů. Na základě požadavků pak proběhne aktualizace Strategického rámce, která bude předložena ke schválení Řídícímu výboru MAP II.

Upozornění: Prosíme, aby všechny školy a školská zařízení věnovala aktualizaci Strategického rámce MAP maximální pozornost. Aktualizaci je možné provádět vždy nejdříve po šesti měsících a soulad projektu s tímto dokumentem je nutnou podmínkou financování investičních projektů z některých dotačních titulů.

15.01.2021 – Pozvánka na workshop pro rodiče s Mgr. Lenkou Bínovou

Vážení rodiče,

blíží se čas zápisů dětí ke školní docházce. Rádi bychom Vás pozvali na webinář se zkušenou lektorkou a speciální pedagožkou Mgr. Lenkou Bínovou na téma:
Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – připravený předškolák: Neučme dítě číst a psát, ale dopřejme mu samostatnost a sebevědomí.

Webinář se uskuteční 1. února 2021 od 17:00 do 18:30 hodin.

Více informací naleznete v pozvánce.

15.01.2021 – Pozvánka na webinář pro pedagogy s Mgr. Lenkou Bínovou

V pondělí 01.02.2021 se uskuteční odborný webinář pro pedagogy na téma „Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku“. Webinář začne v 11:30 hod. a potrvá do 16:45 hod. Na webinář je možné registrovat se na e-mailu stritezska@muvalmez.cz.

22.12.2020 – PF 2021

15.12.2020 – 7. jednání Řídícího výboru MAP II

V pondělí 14.12.2020 se za přísných hygienických opatření uskutečnilo, ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí, v pořadí 7. jednání Řídícího výboru MAP II. Na programu jednání byly, mimo jiné, aktuální informace o realizaci projektu MAP II, informace o činnosti pracovních skupin, problematika rovných příležitostí či evaluace a monitoring projektu.

Řídící výbor MAP II také projednal a schválil 2. Průběžnou sebehodnotící zprávu a Dodatek č. 3 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II, který reaguje na aktuální epidemiologickou situaci a umožňuje, v případě potřeby, realizovat jednání on-line formou.

30.11.2020 – Pozvánka na 7. jednání Řídícího výboru MAP II                   

7. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční v pondělí 14.12.2020 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

09.11.2020 – Seminář a workshop s MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D. – přeložen

Ve čtvrtek 17.12.2020 se měl uskutečnil dlouho plánovaný odborný seminář pro pedagogy a na něho navazující workshop pro rodiče s MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situaci byly obě akce přeloženy. Odborný seminář i workshop se uskuteční v náhradním termínu, a pokud to situace bude umožňovat, proběhnou prezenční formou. O novém datu i místě konání vás budeme informovat.

08.10.2020 – Plánované semináře proběhnou on-line

Plánované semináře s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. k problematice školské legislativy (13.10.2020) a Mgr. Lenkou Bínovou ke školním asistentům (14.10.2020) se z důvodu aktuální epidemiologické situace uskuteční on-line. Děkujeme za pochopení.

30.09.2020 – Ve čtvrtek 29. října se uskutečnil seminář k distančnímu vzdělávání

25.09.2020 – Pozvánka na odborný seminář s Mgr. Lenkou Bínovou

Ve středu 14. října 2020 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční odborný seminář pro pedagogy na téma „Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě – zřízení pozice asistenta pedagoga, náplň práce“ s lektorkou paní Mgr. Lenkou Bínovou. Seminář je určen pro všechny školy z ORP Valašské Meziříčí, zejména pak pedagogickým pracovníkům MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Na odborný seminář je možné se přihlásit na e-mailu: lenka.nemcova@muvalmez.cz

Upozornění: V důsledku epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19 budou na místě zajištěna příslušná hygienická opatření a dostatečné rozestupy. Zároveň upozorňujeme na povinnost mít v budově MěÚ a po celou dobu semináře nasazenou roušku. S ohledem na vývoj situace může dojít k omezení počtu účastníků.

24.09.2020 – Pozvánka na miniseminář s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.

Realizační tým MAP II zve zástupce vedení základních škol z ORP Valašské Meziříčí na miniseminář s uznávanou odbornicí na školskou legislativu PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. Miniseminář se uskuteční v úterý 13. října 2020 od 11:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Na seminář je možné se přihlásit na e-mailu: lenka.nemcova@muvalmez.cz

Upozornění: V důsledku epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19 budou na místě zajištěna příslušná hygienická opatření a dostatečné rozestupy. Zároveň upozorňujeme na povinnost mít v budově MěÚ a po celou dobu semináře nasazenou roušku. S ohledem na vývoj situace může dojít k omezení počtu účastníků.

10.09.2020 – Pozvánka na seminář k distančnímu vzdělávání

Realizační tým MAP II zve všechny ředitele základních škol z ORP Valašské Meziříčí na seminář k distančnímu vzdělávání, který se uskuteční v úterý 29.09.2020 od 09:00 do 10:30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Seminář je pořádán ve spolupráci se společností ITveSkole.cz a je pro všechny účastníky zdarma. Na seminář je možné se přihlásit na e-mailu: sulak@muvalmez.cz

04.09.2020 – Školská legislativa se zaměřením na praxi MŠ

Vedoucí pracovníci bezmála dvaceti mateřských škol se ve čtvrtek 03.09.2020 zúčastnili minisemináře Školská legislativa se zaměřením na praxi mateřských škol s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. Kromě aktuálních informací z oblasti legislativy měli účastníci možnost řešit konkrétní situace z praxe a prostor byl dán i individuálním konzultacím. Obdobný miniseminář, tentokrát určený pro vedení základních škol, se uskuteční 13.10.2020.

01.09.2020 – Začátek školního roku 2020/2021

20.07.2020 – Pozvánka na miniseminář s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.

Pro velký zájem ze strany vedení mateřských a základních škol se v září a říjnu uskuteční další semináře s uznávanou odbornicí na školskou legislativu PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. Miniseminář pro vedení mateřských škol se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020 od 11:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Navazující miniseminář pro vedení základních škol pak proběhne v úterý 13. října 2020 opět od 11:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí.

29.06.2020 – 6. jednání Řídícího výboru MAP II

V pondělí 29.06.2020 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnilo 6. jednání Řídícího výboru MAP II. Hlavními body programu bylo projednání a schválení aktualizace Dokumentace MAP (analytické, strategické a implementační části), a to včetně schválení byl Akčního plánu na období 2020 – 2021. Více informací naleznete na webových stránkách v sekci Dokumenty projektu MAP II a Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

17.06.2020 – Mongolská jurta vyrostla na zahradě ZŠ Žerotínova

Na zahradě ZŠ Žerotínova ve Valašském Meziříčí došlo v rámci projektu „Školní zahrada ZŠ Žerotínova, p. č. 1978/1, Žerotínova 376, 757 01 Valašské Meziříčí“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011895 k vybudování nové environmentální zahrady. Dominantou této zahrady je nově vybudovaná venkovní učebna environmentální výchovy, která exteriérem kopíruje mongolskou jurtu. Jedná se o repliku opravdové jurty z předměstí metropole Ulánbátaru. Od předlohy se liší bezbariérovým a únikovým východem a krbovými kamny, díky nímž může výuka v jurtě probíhat po většinu roku. Nová environmentální učebna je určena pro výuku přírodopisu a přírodovědy, fyziky, chemie a zeměpisu. Environmentální zahrada zahrnuje například bylinkové a vyvýšené záhony, nově vysazené ovocné stromy, hudební nástroj dendrofon z jedenácti druhů dřeva, hmyzí domečky a odpočívadlo pro děti. „Kombinace použitých přírodních materiálů působí příjemně a esteticky“ prozradil ředitel školy Milán Knápek.
„Vybudováním environmentální zahrady s jurtou vznikl výukový prostor, kde mohou děti realizovat spoustu praktických činností a rozvíjet svoji fantazii, představivost i lásku k přírodě“, doplnil ředitel školy Milan Knápek.
Projekt „Školní zahrada ZŠ Žerotínova, p. č. 1978/1, Žerotínova 376, 757 01 Valašské Meziříčí“ byl spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady projektu byly necelé 2,5 mil Kč. Dotace byla ve výši 95%, přibližně 2,2 mil. Kč.

12.06.2020 – Pozvánka na 6. jednání Řídícího výboru MAP II                   

6. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční v pondělí 29.06.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání bude Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

05.06.2020 – Podpora volnočasových aktivit v klubu „Vrtule“ Valašské Meziříčí

V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ bylo podpořeno pořízení interaktivní hrací stěny pro volnočasové aktivity dětí z mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko. „Na podzim roku 2019 došlo ke stěhování oblíbeného volnočasového zařízení „Vrtule – svět her a poznání“ z nevyhovujících prostor. Díky vytvoření komunitního centra Valašské Meziříčí se uvolnily pro oblíbený klub hezké prostory Krásenské radnice. Zástupci klubu vyvinuli velké úsilí a nemalé finanční prostředky na to, aby do nových prostor našli cestu nejen děti, ale i jejich rodiče“ uvedl Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata a pokračoval „V rámci projektu se zabýváme také volnočasovými aktivitami a rádi jsme se dohodli také na možnostech pomoci s vybavením nových prostor. Společná aktivita se ukazuje jako dobrý krok, což dokazuje vysoká návštěvnost klubu hned po jeho otevření“. Interaktivní stěna o historii Valašského Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko je umístěna v nových prostorách klubu Vrtule – světě her a poznání. Jde o další část do mozaiky her seznamujících s historií zdejšího kraje. Součástí expozice jsou tři hravé prvky, které nenásilnou formou seznámí návštěvníky s nejvýznamnějšími stavbami našeho města a okolí. Jedná se o výběr budov, které sehrály v minulosti a současnosti zásadní roli v životě obyvatel města a okolí.

Tisková zpráva – Podpora volnočasových aktivit v klubu „Vrtule“

04.06.2020 – V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ byl podpořen nákup mobilních dílen s dotací zlínského kraje pro rozvoj polytechnického vzdělávání                                                                                   

Nemáte prostory na školní dílny? Nevadí, mobilní dílny prostor nahradí. Zlínský kraj vypsal grant na rozvoj polytechnického vzdělávání na základních školách. Projekt MaS 05 – 19 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH má sloužit na vybavení školních dílen. V současné době škola ZŠ Žerotínova nedisponuje přebytečnými prostory, které by byly vhodné pro školní dílny, a proto se vydala cestou mobilních dílenských pracovišť. Vše se dá složit do dvou kufříků, které unese i žák prvního stupně. V jednom z nich je rozkládací ponk (zcela dostačující pracovní prostor pro jednoho žáka). Druhý pak slouží jako uložiště toho nejnutnějšího nářadí. Možná to zní neuvěřitelně, ale je to řešení pro všechny naše žáky a kreativní učitele, kteří se nebojí  využívat pro výuku i trochu netradiční řešení.

Tisková zpráva – Nemáte prostory na školní dílny

01.06.2020 – 1. červen – Mezinárodní den dětí

29.05.2020 – Zahájen konzultační proces ke kompletní dokumentaci MAP   

V konzultačním procesu je nyní kompletní dokumentace MAP. Kompletní dokumentaci v archivu zip naleznete v sekci 2. Konzultační proces. Chcete-li se zapojit do konzultačního procesu, můžete své připomínky zaslat do pátku 12.06.2020 na e-mail valcik@muvalmez.cz nebo se můžete osobně zúčastnit veřejného projednání, které proběhne v úterý 09.06.2020 v 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Srdečně Vás zve Realizační tým MAP II.

31.03.2020 – Webinář Regionální školství v podmínkách nouzového stavu

Sdružení místních samospráv, z.s. připravilo webinář s ministrem školství Robertem Plagou, starostou obce Tupesy Oldřichem Vávrou a starostou obce Křižánky Janem Sedláčkem na téma Regionální školství v podmínkách nouzového stavu. Webinář se uskuteční 1. dubna 2020 od 18:00 hod. Webinář bude dostupný zde.

30.03.2020 – Webináře projektu SYPO (30.03.2020 – 03.04.2020)

Na webináře se můžete přihlásit zde.

Jak učit online – 3. týden

28.03.2020 – 28. březen – Den učitelů

Přejeme všechno nejlepší všem učitelům!

26.03.2020 – MŠMT spustilo web #NaDálku

Web #NaDálku si klade za úkol poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití napomáhá vzdělávat se s pomocí digitálních technologií. Na tomto webu naleznete nástroje pro komunikaci, které můžete využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale i ke sdílení dobré praxe. Zároveň zde naleznete i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci využívat k vlastnímu vzdělávání. K dispozici jsou též odkazy na weby, kde je možné si procvičovat učivo v rozličných oblastech. V neposlední řadě zde naleznete odkazy na metodické weby a portály s výukovými materiály. Výběr konkrétních komunikačních nástrojů a zdrojů online výuky je na rozhodnutí jednotlivých škol. Pro vstup na web #NaDálku klikněte zde.

18.03.2020 – Opatření MŠMT k zápisům pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

17.03.2020 – SYPO radí s online vyučováním

Prostřednictvím série webinářů radí SYPO, jak si poradit s online vyučováním, jaké technologie je možné používat, jak zaujmout online posluchače, jak komunikovat se svými žáky a zadávat jim domácí práce nebo jak být ve spojení s kolegy a s vedením školy. Více na webu SYPO zde.

12.03.2020 – Odborný seminář i workshop s Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. – ZRUŠEN

V úterý 17.03.2020 se měl ve Valašském Meziříčí uskutečnit odborný seminář pro pedagogy a workshop pro rodiče s Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. na téma „Odměny a tresty ve školní praxi“. V souvislosti s epidemií koronaviru byly obě akce zrušeny. Děkujeme za pochopení.

19.02.2020 – Pozvánka na workshop pro rodiče

V úterý 17.03.2020 se ve freskovém sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí uskuteční workshop pro rodiče budoucích prvňáčků na téma „Odměny a tresty ve školní praxi“ s lektorem Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. Více informací o lektorovi naleznete na jeho webových stránkách zde.

08.01.2020 Workshop pro rodiče budoucích prvňáčků

Bezmála čtyřicet rodičů se zúčastnilo workshopu, který se uskutečnil v úterý 07.01.2020 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Workshop s názvem „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ aneb připravený předškolák“ navazoval na odborný seminář pro pedagogy „Školní připravenost aneb co by měl předškolák umět, aby obstál v základní škole“. Lektorkou odborného semináře i workshopu byla Mgr. Lenka Bínová.

08.01.2020 – Odborný seminář pro pedagogy s Mgr. Lenkou Bínovou

V úterý 07.01.2020 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil odborný seminář s Mgr. Lenkou Bínovou na téma „Školní připravenost aneb co by měl předškolák umět, aby obstál v základní škole“.

20.12.2019 – PF 2020

Realizační tým MAP II Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020.

10.12.2019 – 5. jednání Řídícího výboru MAP II

V pondělí 09.12.2019 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnilo 5. jednání Řídícího výboru MAP II.

27.11.2019 – Ředitelé škol to nemají lehké

Rozhovor vedoucího Pracovní skupiny Financování Ing. Josefa Matochy s lektorkou PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. naleznete v sekci 5 Pracovní skupiny – PS pro financování, popř. můžete kliknout zde.

18.11.2019 – Miniseminář pro vedení ZŠ s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.

18. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil druhý blok minisemináře zaměřený na školskou legislativu a její specifika, tentokrát určený pro vedení základních škol.

17.11.2019 – Pozvánka na workshop pro rodiče

V úterý 07.01.2020 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční workshop pro rodiče budoucích prvňáčků na téma „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ aneb připravený předškolák“ s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou.

04.11.2019 – Pozvánka na miniseminář s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.                    V pondělí 18.11.2019 se od 11:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční miniseminář pro vedení základních škol, základních uměleckých škol a středisek volného času zaměřený na školskou legislativu. Na seminář se můžete na e-mail lenka.nemcova@muvalmez.cz.

25.10.2019 – Předběžná informace o konání 5. Řídícího výboru MAP II

5. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční v pondělí 09.12.2019 od 12:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání bude Řídícího výboru MAP II bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

22.10.2019 – Miniseminář pro vedení MŠ s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.

21. října 2019 se ve velká zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil první blok minisemináře ke školní legislativě zacílený na vedení mateřských škol.

07.10.2019 – Pozvánka na miniseminář s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.

V pondělí 21.10.2019 se od 11:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční miniseminář pro vedení mateřských škol zaměřený na školskou legislativu. Na seminář se můžete přihlásit na e-mail lenka.nemcova@muvalmez.cz.

20.09.2019 – Koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje

18. a 19. září 2019 se ve Valašském Meziříčí uskutečnilo koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje. Cílem setkání byla zejména výměna zkušeností a diskuse nad problematikou MAP a KAP. Účastníci měli také možnost navštívit MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

11.09.2019 – Seminář s PhDr. Janem Svobodou

10. září 2019 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil seminář s PhDr. Janem Svobodou na téma „Práce učitele s žáky se specifickými problémy“.

02.09.2019 – Pozvánka na seminář s PhDr. Janem Svobodou

V úterý 10.09.2019 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční seminář na téma „Práce učitele s žáky se specifickými problémy“ s lektorem PhDr. Janem Svobodou. Na seminář se můžete přihlásit na e-mail lenka.nemcova@muvalmez.cz.

28.06.2019 – Dvě paní ředitelky odchází  

K 30.06.2019 odchází na zasloužený odpočinek paní ředitelka Blanka Kadlecová (MŠ Kraiczova) a paní ředitelka Božena Pernická (MŠ Podlesí). Děkujeme jim za jejich dlouholetou a obětavou práci ve školství a přejeme jim vše dobré, pohodu a pevné zdraví v další etapě života.

05.06.2019 – Ukončení vzdělávací aktivity

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a žáky základních a mateřských škol na téma „Robotické programovatelné hračky a programování ve výuce“, realizovaná v rámci projektu MAP II na ZŠ Křižná, byla úspěšně ukončena. Děkujeme paní ředitelce PhDr. Mileně Medkové za skvělou spolupráci. Více informací zde.

04.06.2019 – 4. jednání Řídícího výboru MAP II

4. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 19.06.2019 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

31.05.2019 – Zahájen konzultační proces

Do konzultačního procesu byl dne zařazen dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část. Dokument je uveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Konzultační proces. Náměty a připomínky k dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část jsou přijímány do 17.06.2019 do 09:00 hod. na e-mailovou adresu valcik@muvalmez.cz

17.05.2019 – Tvoříme ze dřeva    

Ve čtvrtek 16. května se v malé zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil seminář „Tvoříme ze dřeva“ s lektorem Mgr. Janem Helisem. Seminář byl určen pro pedagogy z MŠ, prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času.

17.04.2019 – S hmyzáky za písmenky aneb rodiče čtou dětem

28.03.2019 – Informatika nově a tvořivě – od dubna na ZŠ Křižná

Naprogramovat robota nebo nějakou vytvořit nějakou hru? Co umí bee-bot, ozobot, Mindstorms, micro:bit? To všechno a mnohem více se můžou zájemci naučit na ZŠ Křižná. Přihlášení:        

Aktivita I: Informatika nově a tvořivě – DVPP: zde                                                                

Aktivita II: Informatika nově a tvořivě – kroužek pro žáky MŠ, 1. stupně, 2. stupně: zde

12.03.2019 – 3. jednání Řídícího výboru MAP II

3. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 27.03.2019 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

04.03.2019 – Zahájen konzultační proces

Do konzultačního procesu byl dne zařazen dokument Akční plán na rok 2019. Dokument je uveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Konzultační proces. Náměty a připomínky k dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část jsou přijímány do 22.03.2019 do 09:00 hod. na e-mailovou adresu valcik@muvalmez.cz.

01.03.2019 – Předběžná informace o konání Řídícího výboru MAP II

3. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 27.03.2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Čas konání bude zveřejněn, společně s programem, na webových stránkách projektu a na facebookovém profilu.

22.02.2019 – Žáci zpracovali pocitovou mapu

Žáci 6. – 9. tříd ZŠ Žerotínova, pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Šošolíkové, zpracovali v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví pocitovou mapu města Valašské Meziříčí. Kde rádi tráví volný čas, kde se bojí v noci sami nebo kterou část města by ukázali návštěvníkům žáci druhého stupně ZŠ Žerotínova? To všechno a mnohem více najdete v pocitové mapě. Webové stránky školy: http://www.zszerotinova.cz/

19.02.2019 – Odložení odborného semináře s PhDr. Janem Svobodou

Odborný seminář pana PhDr. Jana Svobody na téma „Práce učitele s žáky se specifickými problémy“, který byl předběžně avizován na 21.02.2019, se z důvodu časového vytížení lektora neuskuteční. Seminář proběhne v září 2019 ve Valašském Meziříčí. Přesný termín bude upřesněn. Školy budou v dostatečném předstihu osloveny s nabídkou účasti na tomto semináři.

06.02.2019 – Workshop pro zřizovatele škol

V pátek 15.02.2019 se ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí uskuteční workshop určený pro zřizovatele škol v ORP Valašské Meziříčí. Plánovaný začátek je v 11:00 hod.

28.01.2019 – Proběhne zjišťování potřeb škol

Ve středu 06.02.2019 se ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí uskuteční minikonference škol, jejímž cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP. Akce je rozdělena na dva bloky. První blok určený pro organizace z města Valašské Meziříčí bude zahájen v 09:00 hod., od 11:00 hod. bude následovat druhý blok pro organizace o okolních obcí.

09.01.2019 – Proběhne diskuzní fórum Rovné příležitosti ve vzdělávání

Zlínský kraj pořádá 23. ledna ve Zlíně diskuzní fórum Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji. Diskuzní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníci panelů budou zástupci organizací, které se dané problematiky dotýkají. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu. Diskuzní fórum se bude konat v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji jako součást přípravy školské inkluzivní koncepce pro území Zlínského kraje. Více informací zde.

22.12.2018 – PF 2019

Příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce v roce 2019 vám přeje Realizační tým MAP II.

19.11.2018 – Pozvánka na 2. jednání Řídícího výboru MAP II

Ve středu 05.12.2018 se od 09:00 hod. ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí (Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí) uskuteční 2. jednání Řídícího výboru MAP II. Pozvánku včetně programu jednání naleznete v sekci Dokumenty ŘV MAP II.

08.10.2018 – Zveřejněn zápis z 1. jednání Řídícího výboru

V sekci Dokumenty ŘV MAP II byl zveřejněn zápis z 1. jednání Řídícího výboru MAP II, které se uskutečnilo 18.09.2018 v prostorách Galerie Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí.

03.09.2018 – Pozvánka na 1. jednání Řídícího výboru MAP II

V úterý 18.09.2018 se od 09:00 hod. v prostorách Galerie Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí (Galerie – ulice Komenského 169/4a, 757 01 Valašské Meziříčí) uskuteční 1. jednání Řídícího výboru MAP II. Pozvánku včetně programu jednání naleznete v sekci Dokumenty ŘV MAP II.

06.08.2018 – Projekt MAP II zahájen

Od 01.08.2018 byla zahájena realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Valašské Meziříčí a podpora intervence naplánované v MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských a základních školách. Žadatelem/příjemcem je DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Realizace projektu bude probíhat od 01.08.2018 do 31.07.2022. Celkové náklady činí 10.881.608,64 Kč. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 je spolufinancován Evropskou unií.

2. Konzultační proces

V této sekci jsou průběžně uveřejňovány materiály a dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. Termíny pro sdělení námětů a připomínek jsou vždy pevně stanoveny konkrétním datem a časem, uveřejněným při zahájení daného konzultačního procesu. Podněty a připomínky je možné zasílat na e-mail: valcik@muvalmez.cz

Na výše uvedený e-mail je možné zasílat nejen podněty a připomínky ke konkrétním materiálům a dokumentům zařazených do konzultačního procesu, ale také dotazy a připomínky k celému projektu.

Děkujeme za váš čas a spolupráci.

Probíhající konzultační proces:

V současné době neprobíhá žádný konzultační proces.

Ukončené konzultační procesy:

Strategický rámec MAP pro období 2021 – 2027

Strategický rámec MAP do roku 2023

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Valašské Meziříčí II (komplet)

Akční plán 2020 – 2021

Revize Akčního plánu na rok 2019 – prodloužení platnosti do roku 2020

Revize Dohody o prioritách – opatření, priority a cíle

Revize SWOT-3 analýzy

Průběžná sebehodnotící zpráva (číslo zprávy: 1, období: 08/2018 – 07/2019)

Aktualizace analytické části MAP

Akční plán na rok 2019

Vyhodnocení Akčního plánu na rok 2018

3. Řídící výbor MAP II

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ má dvacet členů (viz Dokumenty projektu MAP II – Složení Řídícího výboru MAP II).

Předseda Řídícího výboru MAP II:                                                                                                          Mgr. František Svoboda                                                                                                                           starosta obce Branky

4. Realizační tým MAP II

Realizační tým MAP II poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP.

5. Pracovní skupiny

Jedním z pracovních orgánů projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ jsou pracovní skupiny. Řídící výbor MAP II zřídil celkem pět pracovních skupin (PS), z nichž jsou čtyři pracovní skupiny zřizovány povinně a jedna pracovní skupina je volitelná.

Pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina financování
 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • Pracovní skupina pro další témata

5.1 PS pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru MAP II.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                          Ing. Josef Matocha                                                                                                                                          e-mail: matocha@muvalmez.cz

Dokumenty pracovní skupiny:                                                                                                   27.11.2019 – článek – Ředitelé škol to nemají lehké

5.2 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                      Mgr. Karolína Holl, DiS.                                                                                                                                e-mail: karolina.holl@muvalmez.cz

5.3 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                      Mgr. Milan Hendrych                                                                                                                                       e-mail: skola@zssafarikova.cz

Dokumenty pracovní skupiny:                                                                                               03.12.2019 – článek – Mobilní planetárium v základních a mateřských školách Mikroregionu

5.4 PS pro rovné příležitosti

Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání a rovněž také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                            Alena Střítezská                                                                                                                                e-mail: stritezska@muvalmez.cz

5.5 PS pro další témata

PS pro další témata je volitelnou pracovní skupinou. Pracovní skupina se zabývá rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a rozvojem sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                        Ing. Daniel Šulák                                                                                                                                           e-mail: sulak@muvalmez.cz

Dokumenty pracovní skupiny:                                                                                               04.12.2019 – článek – Vandrujeme za zvířátky, do lesa a zase zpátky

6. Místní lídři

Místní lídři jsou výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkoušejí nové metody a přístupy a vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • Ivana Tlapáková
 • Olga Garzinová
 • Mgr. Karolína Holl, DiS. (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • Mgr. Milan Hendrych
 • PhDr. Milena Medková (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Pracovní skupina pro další témata

 • Mgr. Jiří Pernický
 • Jan Kopřiva (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu zdělávání)

7. Dokumenty projektu MAP II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí (schváleno ŘV MAP II – 29.06.2020)

Organizační struktura MAP II

Složení Řídícího výboru MAP II (verze 3)

Seznam PS a jejich členů

Komunikační plán MAP II

Identifikace dotčené veřejnosti MAP II

Identifikace místních lídrů

8. Dokumenty Řídícího výboru MAP II

1. jednání Řídícího výboru MAP II – 18.09.2018:

1. ŘV MAP II – 18.09.2018 – pozvánka

1. ŘV MAP II – 18.09.2018 – zápis

2. jednání Řídícího výboru MAP II – 05.12.2018:

2. ŘV MAP II – 05.12.2018 – pozvánka

2. ŘV MAP II – 05.12.2018 – zápis

3. jednání Řídícího výboru MAP II – 27.03.2019

3. ŘV MAP II – 27.03.2019 – pozvánka

3. ŘV MAP II – 27.03.2019 – zápis

4. jednání Řídícího výboru MAP II – 19.06.2019

4. ŘV MAP II – 19.06.2019 – pozvánka

4. ŘV MAP II – 19.06.2019 – zápis

5. jednání Řídícího výboru MAP II – 09.12.2019

Pozvánka – 5. jednání Řídícího výboru MAP II

6. jednání Řídícího výboru MAP II – 29.06.2020

Pozvánka – 6. jednání Řídícího výboru MAP II

Důležité dokumenty:

Statut Řídícího výboru MAP II

Jednací řád Řídícího výboru MAP II

Dodatek č. 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II

Dodatek č. 2 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II

9. Dokumenty Realizačního týmu MAP II

V současné době nejsou uveřejněny žádné dokumenty Realizačního týmu MAP II.

10. Dokumenty pracovních skupin

V současné době nejsou uveřejněny žádné dokumenty pracovních skupin.

11. Informační zpravodaj projektu MAP II

Informační zpravodaj – MAP II – 2019-02 – 1. číslo

Informační zpravodaj – MAP II – 2019-09 – 2. číslo

Informační zpravodaj – MAP II – 2020-02 – 3. číslo

Informační zpravodaj – MAP II – 2020-09 – 4. číslo

Informační zpravodaj – MAP II – 2021-02 – 5. číslo

Informační zpravodaj – MAP II – 2021-09 – 6. číslo

12. Publicita a média

Články:

Pokračuje plánování rozvoje v našem mikroregionu
(Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 09/2018, 5. vydání, str. 2)

Evropa podporuje vzdělávání
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 12/2018, str. 3)

Školy definovaly své potřeby
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 08.02.2019)

Školy na minikonferenci  
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 03/2019, str. 2)

Školy definovaly své potřeby
(Jalovec, číslo 10, 05.03.2019, str. 4)

Vzdělávání dětí a žáků v mikroregionu – kvalitně a inkluzivně
(Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 02/2019, 6. vydání, str. 2)

Učitelé se vzdělávali
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 07-08/2019, str. 3)

MAP podporuje vzdělávání pedagogů
(Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 09/2019, 7. vydání, str. 3)

Ve Valmezu o vzdělávání
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 11/2019, str. 2)

Rodiče na workshopu
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 02/2020, str. 3)

Projekt MAP II – ve stínu pandemie COVID-19 + mimořádná příloha
(Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 04/2020, 8. vydání, str. 3 + mimořádná příloha, str. 9 – 14)

Zapojte se do zlepšování kvality vzdělávání v mikroregionu
(Tisková zpráva – aktualita, www.meziricsko.cz, 05.06.2020)

MAP II podporuje volnočasové aktivity také ve Vrtuli
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 11.06.2020)

MAP II podporuje aktivit ve Vrtuli
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 07-08/2020, str. 8)

Místní akční plán vzdělávání schválen
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 09/2020, str. 10)

Pedagogové a rodiče se vzdělávali online
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 03/2021, str. 16)

Pedagogové a rodiče se vzdělávali on-line
(Tisková zpráva, www.oznice.cz, 18.02.2021)

Pedagogové a rodiče se vzdělávali on-line
(Tisková zpráva, www.jarcova.cz, 18.02.2021)

Pedagogové a rodiče se vzdělávali on-line
(Choryňský zpravodaj, 1/2021, str. 8)

Pedagogové a rodiče se vzdělávali on-line
(Zpravodaj obce Kunovice, Jaro 2021, str. 19)

O kvalitě vzdělávání a kvalitní škole
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 06/2021, str. 7)

Schválili strategický rámec MAP 
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 09/2021, str. 7)

Město podporuje integraci mongolských spoluobčanů
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 30.09.2021)

Valmez a integrace mongolských rodin
(Obelisk, říjen 2021, str. 2)

Valmez podporuje mongolské spoluobčany
(Tisková zpráva, www.jalovec.cz, 04.10.2021)

Valmez hostil poradu ředitelů
(Jalovec, číslo 41, ročník XVIII, 12.10.2021, str. 3)

Radnice hostila poradu ředitelů
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 07.10.2021)

Valašské Meziříčí podporuje integraci mongolských spoluobčanů
(Echo Valašska, číslo 10, ročník XXIII., 19.10.2021, str. 12)

Rodiče se vzdělávali v logopedii
(Oznický zpravodaj, 12/2021, str. 11)

Obří zeměkoule pomůže s výukou
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 06.01.2022)

Valašské Meziříčí: Obří zeměkoule pomůže s výukou
(Tisková zpráva, www.parlamentnilisty.cz, 10.01.2022)

Obří nafukovací model pomáhá školákům poznat naši planetu
(Tisková zpráva, valassky.denik.cz, 11.01.2022)

Obří zeměkoule pomůže s výukou
(Jalovec, číslo 2, ročník XIX, 11.01.2022, str. 2)

Obří zeměkoule pomůže školám s výukou
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 02/2022, str. 3)

Strategický rámec MAP prošel aktualizací
(Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 02/2022, str. 6)

Učitelé se školili v přístupu nejen k ukrajinským žákům
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 20.04.2022)

Učitelé se školili v přístupu k Ukrajincům
(Jalovec, číslo 17, ročník XIX, 26.04.2022, str. 3)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání schválen
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 14.06.2022)

Realizace projektu MAP II u konce
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 21.07.2022)

Pedagogové se vzdělávali v řešení problémových a zátěžových situací
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 14.06.2022)

Videa:

Akční plán rozvoje vzdělávání                                                                                                           (Televize RELAX, 12.12.2018)

Minikonference škol                                                                                                                          (Televize RELAX, 12.02.2019)

Obří zeměkoule zpestří výuku
(regionalnitelevize cz, 11.01.2022)

 

Inovativnní výuková pomůcka
(cnn.iprima.cz, 31.01.2022)