Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí IV

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí IV“,
registrační číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008473, je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:                             Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí IV

Registrační číslo projektu:          CZ.02.02.XX/00/23_017/0008473

Příjemce: 
                                         DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace projektu: 
            01.12.2023 – 31.12.2025

Celkové náklady projektu:   
       7.292.712,00 Kč

Výše dotace:
                                    6.928.076,40 Kč

 

Kontaktní osoby:

Ing. Václav Valčík
manažer projektu
mobil: +420 602 777 362
e-mail: valcik@muvalmez.cz

Mgr. Lucie Filípková
koordinátor MAP
mobil: +420 725 572 087
e-mail: filipkova.mikroregion@gmail.com

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

MAP je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence-based); zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

 

O projektu MAP IV ORP Valašské Meziříčí

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí IV“ (MAP IV) je projektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pokrývá celé území obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, které zahrnuje celkem 18 obcí.

Projekt MAP IV navazuje na předcházející projekty, které byly DSO Mikroregionem Valašskomeziříčsko realizovány:

 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí
  registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000126
  realizace: 01.03.2016 – 28.02.2018
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II
  registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594
  realizace: 01.08.2018 – 31.07.2022
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III
  registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022985
  realizace: 01.08.2022 – 30.11.2023

Projekty MAP jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků a zahrnují oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání v území ORP Valašské Meziříčí.

Cílem projektů MAP je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Valašské Meziříčí a podpora intervence naplánované v MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských a základních školách. V rámci projektu bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Spolupráce bude spočívat zejména ve společném informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení problémů a potřeb v ORP Valašské Meziříčí.

 

Klíčové aktivity projektu

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity a podaktivity:

Aktivita 1 – Řízení projektu
Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu
Aktivita 3 – 3.1 ŘV a organizační struktura MAP
Aktivita 3 – 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace
Aktivita 3 – 3.3 PS pro financování
Aktivita 3 – 3.4 PS pro podporu moderních didaktických
Aktivita 3 – 3.5 PS pro rovné příležitosti
Aktivita 3 – 3.6 PS pro další témata
Aktivita 3 – 3.8 Místní akční plánování
Aktivita 3 – 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
Aktivita 3 – 3.10 Spolupráce s IPs
Aktivita 4 – Implementace akčních plánů

 

Zapojené školy

Mateřské školy:
MŠ Hrachovec, MŠ Kelč, MŠ Kraiczova, MŠ Krhová, MŠ Křižná, MŠ Lešná, MŠ Podlesí, MŠ Seifertova, MŠ Střítež nad Bečvou, MŠ Štěpánov, MŠ Vyhlídka, MŠ Zašová

Základní školy:
ZŠ Kelč, ZŠ Krhová, ZŠ Křižná, ZŠ Lešná, ZŠ Masarykova, ZŠ Salvátor, ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Zašová, ZŠ Žerotínova

Sloučené školy:
ZŠ a MŠ Branky, ZŠ a MŠ Choryně, ZŠ a MŠ Jarcová, ZŠ a MŠ Kladeruby, ZŠ a MŠ Kunovice, ZŠ a MŠ Loučka, ZŠ a MŠ Mikulůvka, ZŠ a MŠ Police, ZŠ a MŠ Poličná

Speciální školy:
ZŠ a MŠ Křižná, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Základní umělecké školy:
ZUŠ Alfréda Radoka, ZUŠ B-Art