Informační zastavení č. 38 OZNICE – CENTRUM OBCE

Oznice leží na severovýchodním okraji Hostýnských vrchů, podél potoka Oznička. Na okolních kopcích nedaleko obce nalezneme rozptýlenou zástavbu pasekářských usedlostí, ojediněle se zde nacházejí dřevěné stavby s tradiční architekturou.

Historie

Historie vsi se váže k roku 1376, kdy se dochovaly první písemné zprávy o obci. Její název patrně odkazuje na spojení „ves lidí Oznových”. Ves Oznice byla pravděpodobně založena ve 13. či 14. století jako součást arnoltovického léna. O Oznici se mluví ještě počátkem 16. století, poté zanikla. Znovu osídlena byla až v 17. století jako „Nová ves”. Hlavní obživou obyvatel bylo obdělávání půdy a chov dobytka. Oznice patřila vůbec k nejchudším valašským obcím. Obyvatelé si přivydělávali pletením metel a výrobou valašské obuvi – krpců, trakařů, saní, dřevěného nářadí aj. V 19. století se zde nebývale rozmohla i domácká výroba, především vyplétaných sedadel a opěradel pro továrny na ohýbaný nábytek ve Vsetíně.

Významné stavby

Jako památka je chráněna dřevěná zvonice se dvěma zvony, z nichž jeden pochází z roku 1737. Zvonici se podrobněji věnuje zastavení č. 39. Při silnici poblíž budovy obecního úřadu je kamenný kříž z roku 1906. Při horském hřebenu na hranici Oznice a Branek nalezneme pomník císaře Františka Josefa I. s nápisem „Kaiser Frnaz Josefs – Höhe 1898 vybudovaný na paměť přítomnosti panovníka při císařských manévrech.

Setkání oznického hajného Františka Redla s T. G. Masarykem v roce 1905 připomíná památník jižně od Píškové v lokalitě „U lipky”. Při svých pobytech na „Žabárně” poblíž Brňova podnikal Masaryk vycházky do okolí, na tomto místě pak často sedával. Na pomníku nalezneme text: „U Lipky – cíl vycházek setkávání T. G. Masaryka s Fr. Redlem, 1905. Masarykova dělnická akademie Vsetín, obec Oznice, 1997. V sedle Píšková se nachází kamenný pomník T. G. Masaryka s textem: „Prezidentu osvoboditeli dr. T. G. Masarykovi, který zde sedával v roce 1907-1912 jako valašský poslanec, vděční občané. 14. 9. 1946. V Poličné. Pomník byl vybudován roku 1950 ke 100. výročí Masarykova narození. Pomníček na Píškové zde přečkal jak 50. léta tak i období normalizace po roce 1968.

U budovy obecního úřadu se nachází pomník partyzánů A. Bártka, I. Snitka a A. Jursanova. Pamětní deska Augustina Bártka (1926-1945) se nachází také u partyzánského bunkru v lese nad vsí, kde padl. Za svou bojovou činnost mu v roce 1947 udělil president Československé republiky Edvard Beneš „Československý válečný kříž 1939. Zahloubený partyzánský bunkr s dřevěnými stěnami i střechou, krytou lepenkou, je situován v zalesněném svahu severně od obce. Tento historický doklad odboje za druhé světové války v regionu je dnes kulturní památkou.

O přírodě a dalších významných památkách v okolí obce pojednávají zastavení č. 39 a 40.

Obr. Oznice – pohled do okolí. Foto J. Husák, 2018

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Oznice – oficiální stránky obce [online], [cit. 14. 7. 2018]. Dostupné z < http://www.oznice.cz/>

Památkový katalog – Partyzánský bunkr [online], [cit. 14. 7. 2018]. Dostupné z <http://pamatkovykatalog.cz/?presenter=ElementsResults&action=element&element=12813119>