KOFINANCOVÁNÍ SLUŽEB 2021

KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 2021

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko informuje, že dne 26.1.2021 byl Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko schválen „Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021“.

Tento program je platný a účinný pro zájmové území následujících členských obcí:

Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová

Příjem žádostí o poskytnutí finanční dotace v rámci „Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021“ bude probíhat v období 1.3.2021 a 31.3.2021.

Nejčastější chyby v žádostech v rámci Programu 2020:

  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – v rámci jednoho formuláře byla žádána finanční dotace na více služeb – v případě požadavku finanční dotace na více služeb poskytovaných stejným poskytovatelem musí být podána vyplněná žádost pro každou službu zvlášť, přílohy, které jsou shodné pro všechny dotčené služby, pak mohou být předloženy pouze v jednom vyhotovení (nikoliv pro každou žádost)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 2 – část „Žádáme o finanční dotaci“ – neuvedení ID či názvu služby, na kterou je dotace žádána (musí být shodné s Pověřením)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 2 – část „Podklady pro rozhodnutí hodnotitelů“ – nevyplnění prvního políčka tabulky, které specifikuje, zda jsou uváděny počty klientů či počty intervencí (nevyhovující údaj musí být přeškrtnut)
  • formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace – str. 3 – část „Rozpočet služby nebo projektu“ – musí být uvedeny všechny výdaje a příjmy za službu, na kterou je požadována finanční dotace (celkový rozpočet dané služby)
  • povinné přílohy Žádosti o finanční dotaci – nedoložení či doložení příliš starého výpisu z veřejného registru – ke kontrole údajů je nutné doložit aktuální výpis (ne starší 3 měsíců od podání žádosti)

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Helena Dobešová

e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com