Archiv rubriky: Aktuality

Sbírka na zachování poradny Agarta ve Valašském Meziříčí

AGARTA z. s. je nezisková organizace, která již 17 let působí na Valašsku s posláním pomáhat osobám ohroženým závislostí, minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a poskytovat další služby uživatelům a jejich blízkým. Provozuje kontaktní centra, terénní programy a od roku 2019 i Poradnu pro závislosti ve Valašském Meziříčí.

Do konce června roku 2022 je provoz financován z projektu EU, proto je nutné najít způsob, jak zajistit finance na druhé pololetí a další fungování této poradny tak, aby provoz nemusel být přerušen. Celkové náklady na šest měsíců fungování poradny jsou 240 000 Kč.

Za tímto účelem byla vyhlášena sbírka, kdy dary je možné posílat s následujícími údaji:

č.ú.: 197293221 / 0300

v.s.: datum narození (pokud chcete vystavit potvrzení o daru)

v.s.: 8888 (bez vystavení potvrzení o daru)

Kontakt: Iveta Olšáková (vedoucí kontaktního centra AGARTA ve VM), kcvm@agarta.cz

V tuto chvíli se poradna tedy neobejde bez donátorů.

Po získání požadované částky ze sbírky (66 000 Kč) bude možné žádat o spolufinancování Město Valašské Meziříčí a zajistit alespoň částečný provoz v druhém pololetí roku 2022.

Vybrané peníze budou využity na zajištění mezd osob přímo pečujících.

Cyklisty letos nově vyveze do hor Cyklobus Bečva

Cyklisty z Valašska v letošní letní sezoně nově vyveze do hor Cyklobus Bečva. Pravidelný spoj, na jehož realizaci spolupracovala města Valašské Meziříčí, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm a spolek Cyklostezka Bečva, bude jezdit od května do konce září o víkendech a svátcích. Cyklobus Bečva pojede z Hranic na Moravě směrem na Bumbálku a Bílou. Cyklobus zajišťuje společnost Z-Group bus a.s.

Letos novinkový Cyklobus Bečva výrazně zlepší situaci cyklistů, kteří se chtějí do Beskyd dostat ve směru od Hranic na Moravě. Realizaci Cyklobusu Bečva, v návaznosti na zvýšený zájem svých občanů o tuto službu, zajistila vzájemnou spoluprací města Valašské Meziříčí, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm a spolek Cyklostezka Bečva. Letos novinkový Cyklobus Bečva pojede od května do konce září 2022 na trase Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Zubří – Rožnov p. R. – Soláň – Velké Karlovice – Bumbálka – Bílá a zpět, a to o víkendech a svátcích.

Ráno vyjíždí cyklobus v 8.00 hodin z Hranic na Moravě a v konečné stanici na Bílé je v 10.25 hodin. Nazpět jede autobus z Bílé v 15.28 hodin a v Hranicích je v 17.35 hodin. Mezitím odpoledne ještě pojede jeden spoj tam a zpět navíc, ale jen mezi Bílou a Valašským Meziříčím (nezajíždí tedy až do Hranic a zároveň nejede ani přes Soláň a Velké Karlovice). Tento jede z Bílé do Valašského Meziříčí v 10.55 a z Valašského Meziříčí na Bílou v 13.00 hodin.

Autobus s cyklo přívěsem pojme nejméně 24 jízdních kol. Doporučená je rezervace místa na kolo předem, tu je možné provést ve všech předprodejních kancelářích AMS a na webovém portále www.e-jizdenka.cz nebo www.idos.cz.

Informace k Cyklobusu Bečva se dozvíte v turistických informačních centrech na Valašsku (kontakty zde).

Jizdní řád_Cyklobus Bečva

 

 

 

 

Zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva!

Zveme Vás na již tradiční akci „Zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva“, která letos proběhne hned 2x!

Poprvé společně otevřeme Cyklostezku Bečva v sobotu 7. května 2022, kdy vyrazíme z Valašského Meziříčí do Vsetína, Velkých Karlovic až do sportovně zábavního areálu u fotbalového hřiště v Halenkově, kde bude připraven zábavný program pro děti i dospělé.

Podruhé otevřeme druhou větev Cyklostezky Bečva, a to v sobotu 14. května 2022, kdy vyrazíme z Valašského Meziříčí do Hranic na Moravě. I tady bude připraven pestrý program nejen pro děti, Hopsavá show, živá hudba a další.

V obou případech startujeme v sobotu v 9 hodin z Turistického informačního centra Valašské Meziříčí, kde bude pro cyklisty připraven také malý cyklodárek.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

BĚHEJ VE VALMEZU 2022

Valašské Meziříčí rozhýbe seriál běžeckých závodů pro všechny generace Běhej ve Valmezu.

Veškeré informace najdou zájemci na webu www.behejvalmez.cz.

První klání seriálu – Jarní kros se uskuteční v pátek 22. dubna v areálu bývalých kasáren. Prezentace účastníků bude probíhat od 14.00 a první kategorie vyrazí na trať v 16.00. Registrovat do závodů se mohou zájemci už nyní na www.behejvalmez.cz/jarni-kros/

Další závody:
  •  6. května  BĚH VÍTĚZSTVÍ (park Kinských)
  • 10. června  MEMORIÁL OBĚTEM A HRDINŮM HEYDRICHIÁDY 2022 – BĚH ZA LIDICE (park Abácie)
  • 1. října  BĚH NÁMĚSTÍM (náměstí Valašské Meziříčí)
  • 9. října  CROSS VALMEZ (letní stadion TJ Valašské Meziříčí)

 

Komentovaná prohlídka: Hynek Šnajdar — Haeckelův syndrom

Zveme Vás na komentovanou prohlídku výstavy

HYNEK ŠNAJDAR 

Haeckelův syndrom

 Komentovaná prohlídka s autorem výstavy: 15. 04. 2022 v 16:00

Hynek Šnajdar ve svých kolážích propojuje formy přírody prostřednictvím Haeckelových biologických organismů propojily prvky z anatomických atlasů a knih. Výstřižky v průběhu minulého roku pečlivě vybíral a aplikoval na černou čtvrtku. Výstava v Galerii Sýpka nabízí průřez jeho dosavadní tvorbou. Jedná se náhled do všech jeho doposud vytvořených sérií a nechybí i jeho první koláž vytvořená ve Valašském Meziříčí.

„Tvorba koláží se pro mě stala hrou. Hrou vyžadující nápaditost, představivost, imaginaci. Hrou s momenty překvapení, s dobrodružstvím, s postupně se odvíjejícím, nebo náhle zjevujícím se příběhem. Nevytvářím koláže s nějakým předem stanoveným záměrem, i když se to v průběhu let proměňovalo. Připouštím, že příběh, sen nebo cokoliv jiného se do mojí mysli občas vkrádá ještě předtím, než vezmu do jedné ruky nůžky a do druhé lepidlo. Je to čarovné dobrodružství, nová skutečnost, nový příběh. Jsou to dokumenty zázračných setkání motivů erotických, humorných, z rostlinné i živočišné říše, s anatomickými či technickými detaily, s vyobrazením atributů technické civilizace. Výraznými prvky jsou pak analogie a imaginativní výlety do každodenní reality“, přiblížil Hynek Šnajdar

Tvorbě koláží se autor věnuje od raných 80. let, kdy se se pro něj surrealismus stal ne výtvarným směrem, ale myšlenkovým proudem a hnutím. Před listopadovými událostmi oficiálně nevystavoval, pouze sporadicky své práce představil veřejnosti na rozmanitých „nepovolených“ výstavách v různých parcích, lomech či lesích na Moravě i v Čechách. Od roku 2000 měl 19 samostatných a 45 společných výstav nejen v České republice, ale také v zahraničí (USA, Dánsko, Rakousko). Po roce 1989 Šnajdar zakotvil jako redaktor a později šéfredaktor v redakci týdeníku Region Valašsko ve Vsetíně. V roce 1996 se odstěhoval z Valašského Meziříčí do východních Čech. Stál u zrodu deníku Noviny Náchodska, kam nastoupil jako redaktor. V současnosti je šéfredaktorem magazínu a internetového portálu Salonky v Hradci Králové. V současné době žije a tvoří v České Skalici.

Pozvánky do MGAC Valmez

Zveme Vás na hudební představení s názvem Cesta kolem světa skupiny KUBUKU, které se uskuteční ve středu 13. dubna od 18 hodin ve Freskovém sále v prvním patře zámku. Tato akce je doprovodným programem výstavy Dr. Emil Holub: africký cestovatel.

Vydejte se s námi do dalekých krajů, ne s Emilem Holubem, nýbrž s Kuželem von KUBUKU. Během večera uslyšíte a uvidíte exotické hudební nástroje z celého světa jako jsou tibetské mísy, australské didgeridoo, indický dhol, egyptskou darbuku, conga, cajon, balafon nebo africké bubny djembe!  

Vernisáž výstavy Dr. Emil Holub – africký cestovatel

Zveme Vás na vernisáž výstavy Dr. Emil Holub- africký cestovatel, která proběhne ve středu 6. dubna od 18 hodin ve druhém patře Muzejního a galerijního centra na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Na konci 19. století se vydal český lékař dr. Emil Holub na cestu do jižní Afriky, kde vykonal několik vědeckých výprav a pořídil rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku. Poznejte jeho příběh na unikátní výstavě, kterou na zámek Žerotínů zapůjčilo Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích. Výstava je pořádána k 150. výročí první africké cesty tohoto slavného českého objevitele.

Svět dětí: výtvarný obor ZUŠ – vernisáž

Zveme Vás na vernisáž výstavy SVĚT DĚTÍ: výtvarný obor ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, která se uskuteční ve středu 30. března od 18 hodin v přízemí Muzejního a galerijního centra na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s prostorem se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry pod vedením těchto vyučujících: PaedDr. Leszek Wojaczek, MgA. Petr Hajdyla, Bc. Helena Galbavá, Hana Bilová DiS. a Irena Vajdová. Práce výtvarného oboru bývají pravidelně oceňovány na tuzemských i zahraničních výtvarných přehlídkách a soutěžích. Škola má vysokou úspěšnost v přijímacích řízeních na střední a vysoké umělecké školy.

Ukliďme Česko – UKLIĎME BEČVU

Obce v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko připravují již tradiční jarní úklid „Ukliďme Česko“. V sobotu 2. dubna 2022 a dalších navazujících termínech proběhne hlavní termín největší dobrovolnické akce v České republice zaměřený na úklid drobného nepořádku a odpadků z přírody, měst a obcí.

Letošní rok bude úklid v některých obcích rozšířen také o úklid břehů řeky Bečvy, která byla v září 2021 zasažena kyanidy. Dobrovolníci tak společně pomůžou k ozdravení tohoto hlavního zdroje vody naší valašské přírody.

Přidejte se také!

Termíny jarního úklidu v jednotlivých obcích naleznete na webových stránkách a facebooku své obce.