Zastávky

Název projektu: Modernizace autobusových zastávek v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

logo

Jednalo se o rekonstrukci a vybudování 59 autobusových zastávek na území 8 obcí Mikroregionu, projekt byl spolufinancován z ROP Střední Morava a jeho realizace proběhla v březnu až srpnu 2012.

zastávky

 

Stavba probíhala postupně v jednotlivých obcích mikroregionu s částečným časovým překrytím. Bylo provedeno geodetické vytyčení umístění zastávek a následně inženýrských sítí jednotlivých dotčených správců. Dále byly provedeny zábory ploch, zvláštní užívání komunikací, aj.

zastávky2

 

Pro realizaci vlastních nástupišť a zastávkových přístřešků bylo nutné provést demolice stávajících přístřešků, případně betonových ploch, chodníků, veškerých povrchů u stávajících zděných zastávek, demontáže střešní krytiny, apod. Následovalo provedení zemních prací, případné přeložky inženýrských sítí nebo provedení jejich ochrany.

Dále byly prováděny betonáže základových konstrukcí, opěrných stěn, a realizovány podkladové konstrukce z drceného kameniva. Poté byly kladeny obrubníky a vrstvy pro pokládku zámkové dlažby. U zděných zastávek realizace nových povrchů zděných zastávek, výplní otvorů, střešních krytin, klempířských výrobků, elektromontáží, atd.. Po osazení konstrukcí zastávek, bylo provedeno zadláždění a následná kompletace zastávek (výplně, lavičky, jízdní řády, koše) a osazení označníků zastávek.

Po závěrečné kompletaci zastávkových přístřešků byly provedeny terénní úpravy, uvedení dotčených ploch do původního stavu a provedení asfaltových ploch s vodorovným dopravním značením v místech, kde bylo projektem stanoveno. V průběhu měsíce srpna probíhalo odstraňování zjištěných vad a nedodělků na již provedených zastávkách, dokončování posledních zastávek, provádění finálních terénních úprav a probíhala příprava podkladů pro předání stavby.

Info tabule zastávky