Informační zastavení č. 11 MEDŮVKA SKÁLY

Medůvka, mohutný skalní útvar s divokým vzhledem, avšak sladce znějícím názvem, vystupuje v severozápadní části Vsetínských vrchů nedaleko Brňova. Je tvořen příkře uloženými pískovci a slepenci rusavských vrstev, které patří jednotce magurského flyšového pásma. Medůvka představuje mrazem modelovanou skalní hradbu o délce 40 m a výšce 10 m. Její protažení sleduje průběh strmě vystupujících vrstev, které se uklánějí k jihu. Protáhlá deprese, vytvořená erozí méně odolného slepence ji dělí na vyšší a nižší stupeň. Příčné pukliny pak celý skalní masív rozsekávají na několik bloků. Na Medůvce je možno pozorovat řadu drobných tvarů zvětrávání a odnosu. Jedná se zejména o skalní mísy a žlábkovité škrapy. Méně odolné slepencové polohy a puklinové systémy zde podmínily vznik převisů, výklenků a dutin, převislé stěny vytvořily vhodné podmínky pro vznik voštin. Posledně jmenované tvary sice nejsou pro Medůvku příliš typické, souvisejí však s jejím zdánlivě nelogickým pojmenováním. V minulosti totiž voštiny připomínaly lidem medové plástve.

O skále víme, jako o shromaždišti zbojníků působících v 18. století zejména v okolí bývalého skalního hradu Klenova nad Bystřičkou. Podle pověsti se v nich v dobách protireformace scházeli tajné evangelíci. Historicky je doloženo, že roku 1777 se v těchto místech shromažďovaly zástupy pověrčivých lidí, kteří spatřovali v mlhách vystupujících z bažin u skal podoby pohádkových netvorů.

Původ skal pak lid, stejně jako u skalního útvaru Jarcovská kula a všech ostatních skal na Valašsku, přisoudil čertům, kteří všechny tyto osamocené skály poztráceli při předčasném kohoutím zakokrhání, když budovali u Lidečka Čertovy skály, aby obrátili tok říčky Senice.

Medůvka patří k horolezeckým stěnám: nabízí jak lehké cesty pro začátečníky, tak středně těžké pro rekreační horolezce, ale i jedny z nejtěžších výstupů vůbec. Nabízí celkem na třicet horolezeckých cest. Foto J. Husák, 2018

 

 

Literatura a zdroje

Janoška, M., 2000: Valašsko očima geologa. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 72 s. ISBN 80-244-0085-5.

Hory doly – Skály ve Vsetínských vrších [online], [cit. 6. 7. 2018]. Dostupné z <http://www.horydoly.cz/horolezci/skaly-ve-vsetinskych-vrsich.html>

Velká Lhota – oficiální stránky obce (Medůvka), [online], [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z <http://www.velkalhota.cz/tipy-na-vylet/skaly-meduvka/>

Velká Lhota – oficiální stránky obce (Malá Lhota), [online], [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné z <http://www.velkalhota.cz/historie-obce/mala-lhota/>