Informační kiosek v městské knihovně

 

Pro rychlé vyhledávání informací slouží v městské knihovně ve Valašském Meziříčí informační kiosek, který je umístěn ve vestibulu knihovny. Pomocí dotykové obrazovky si návštěvníci mohou vyhledat informace na internetu – snadno, rychle a hned.

Jednou z cest, jak se dostat k potřebné dávce dat, je i informační kiosek. Jedná se o multimediální zařízení, které je schopné prezentovat audiovizuální informace stejně dobře jako rozsáhlé texty kombinované s obrazem či zvukem. „Kiosek se u nás stal průvodcem i rádcem nejen registrovaným čtenářům, ale i turistům, náhodným chodcům a zájemcům o získání nutných informací. Pomocí dotykové obrazovky můžete vyhledat informace na internetu například autobusové a vlakové spoje, informace o Valašském Meziříčí a akcích konající se v našem městě. Připojit se můžete do on-line katalogu knihovny – vyhledávání dokumentů a prodlužování výpůjček,“ říká knihovnice Pavla Holmanová.

INFORM~1