Sociální služby

KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO

 

Pozadí, zdůvodnění a způsob vzniku systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko:

  • Členské obce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (dále jen DSO MVM-K) zajišťovaly do roku 2018 kofinancování sociálních a souvisejících služeb formou individuálních dotací/příspěvků ze svých rozpočtů. Toto probíhalo na základě žádostí podávaných v průběhu celého roku poskytovateli těchto služeb na jednotlivé obce, kde byla případná podpora a její výše projednávána na zastupitelstvu a následně administrována vlastními kapacitami obce.
  • Na základě podnětů z území byla na úrovni Valné hromady DSO MVM-K otevřena otázka vytvoření a zavedení systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb prostřednictvím rozpočtu DSO MVM-K. Došlo k vytvoření návrhu fungování tohoto systému (viz Návrh pravidel níže).
  • Hlavním přínosem tohoto systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb bude odbourání zátěže obcí při administraci jednotlivých příspěvků v průběhu roku. Důležité zde však bude zejména uplatnění principu solidarity mezi zapojenými obcemi. Smyslem systému je tedy kromě snížení administrativní zátěže obcí také nutnost zajištění a zejména zachování jednotlivých druhů poskytovaných sociálních a souvisejících služeb bez ohledu na to, zda v té které obci existuje aktuální potřeba.

 

Návrh pravidel kofinancování sociálních a souvisejících služeb:

NÁVRH – Zásady kofinancování sociálních a souvisejících služeb v DSO MVM-K

NÁVRH – Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v DSO MVM-K na rok 2019

NÁVRH – Formulář Žádosti o finanční dotaci na rok 2019

NÁVRH – Formulář Závěrečného vypořádání poskytnuté finanční dotace na rok 2019

 

Aktuální stav:

  • V současné době probíhá projednávání zásad a programu fungování tohoto systému na úrovni zastupitelstev jednotlivých členských obcí.
  • Po projednání na úrovni jednotlivých obcí budou návrhy zásad a programu předloženy ke schválení Valné hromadě Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a systém vstoupí v platnost.
  • Předpokladem je příjem žádostí o finanční dotaci v období od 1.3.2019 do 29.3.2019.

 

Členské obce, které již schválily zapojení do systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb na úrovni mikroregionu pro rok 2019:

Branky, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Police, Poličná, Zašová

Členské obce, které ještě budou do 8.2.2019 projednávat schválení zapojení do systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb na úrovni mikroregionu pro rok 2019:

Střítež nad Bečvou, Velká Lhota

Členské obce, které neschválily zapojení do systému kofinancování sociálních a souvisejících služeb na úrovni mikroregionu pro rok 2019:

Choryně, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Kladeruby

Členské obce, které se z důvodu již fungujícího systému kofinancování těchto služeb do systému mikroregionu na rok 2019 nezapojí:

Valašské Meziříčí

 

 

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Helena Dobešová

mobil: 727 844 588

e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com

 

 

Katalog sociálních služeb