Visegrad – VISEGRAD FESTIVAL OF LIGHT

https://www.visegradfund.org/

 

VISEGRADSKÝ FESTIVAL SVĚTLA – již 7. září 2018

Visegradský festival světla je nová forma, která je divácky velmi atraktivní a přináší do kulturního života Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko divácky velmi atraktivní pohled na současné umění, které pracuje se světlem, novými technologiemi, hudbou a veřejným prostorem.

Cílem společného projektu je zvýšit povědomí o kulturních rozdílnostech zapojených zemí a zlepšit spolupráci mezi dětmi z Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a jeho partnerských organizací, mezi které patří:

Dom kultúry v Čadci  http://kultura.mestocadca.sk/

Miejski Ośrodek Kultury v Radlinie  http://mok.radlin.pl/

 

Realizace projektu:

1. června 2018 až 8. září 2018

 

Rozpočet projektu:

celkové náklady 9 858 EUR