Archiv autora: Daniel Šulák

Divadlo nad Bečvou poděkovalo složkám IZS

Divadelní soubor valašskomeziříčského Sokola uvedl v sobotu 19. června 2021 v amfiteátru v zámeckém parku ve Valašském Meziříčí hru Excelentní (zpro)nevěra.
Nápad na netradiční poděkování všem, kteří se zapojili do úspěšného boje s COVID-19, vzešel od členů sokolského souboru a Město Valašské Meziříčí tuto iniciativu plně podpořilo. Po vzájemné domluvě byl program zpřístupněn široké veřejnosti.
V panujících venkovních vysoký teplotách přinesla komediální zápletka v podání ochotníků divákům duševní osvěžení a regeneraci.
Původní prvorepubliková hra, díky drobnému přepracování, nabyla žhavé aktuální současnosti, což potvrzovaly i odezvy z publika během představení.
I samotní herci, kterých většina stála na jevišti poprvé, si své výstupy užívali a tréma nebyla na nikom znát. Nováčci na scéně se dokonce odvážili i ke zpěvu s živým hudebním doprovodem.
Příjemně strávený podvečer v pohodovém souznění herců i diváků znamenají zdar a úspěch prvotního nápadu.
Úsměvy na rtech diváků po představení jsou pro ochotníky z Divadla nad Bečvou obrovským impulzem do další práce.
Pro ty, co letní představení nestihli máme dobrou zprávu! V říjnu 2021 vám ochotníci představení Excelentní (zpro)nevěra nabídnou v opraveném sálu valašskomeziříčské sokolovny.

Termíny budou uvedeny na webu i FB Sokola VM.

Objevte krásy Valašska s medvědem Jurou a zahrajte si o ceny

Zpestřete si léto Regionální hrou Poznáváme Valašsko s medvědem Jurou, která vás provede dvaceti atraktivními místy na Valašsku. Medvěd Jura opět vybral známé i méně známé turistické cíle, na které uložil razítka. Sbírejte razítka a hrajte o zajímavé ceny!

Od úterý 1. června 2021 najdete hrací brožurky ve všech Turistických informačních centrech na Valašsku. Hrát můžete až do 30. září 2021.

Noc kostelů na Velké Lhotě

Pozvání na Noc kostelů – pátek, 28.05.2021 od 18.00 hodin

Letošní program, který je připravován ve spolupráci s obcí,

je inspirován 175. výročím narození Jana Karafiáta, autora dětské knížky Broučci.

Jan Karafiát působil v místním kostele po 20 let jako farář, a proto bude celý program Noci kostelů „prodchnut“ jeho osobou a dílem.

Můžete se těšit na:

  • výstavu prací malířky a ilustrátorky knihy Broučci, paní Vlasty Švejdové z Brna, a to za její osobní účasti.
  • koncert s průvodním slovem s duchovní tematikou.
  • výstavku amatérských prací dětí i dospělých na téma Karafiát
    a Broučci.
  • scénku s tematikou Broučků.
  • výtvarnou dílnu pro děti přímo v prostorách výstavy.
  • bude přítomna také paní Marie Mikulcová z Velkých Karlovic, autorka připravované knížky o Janu Karafiátovi. 

Všichni jste srdečně zváni,

Jménem sboru:

  Jan Ježík                                                farář Mirosław Jelinek

kurátor sboru                                          administrátor sboru

Pozvánka na aktuální program Muzejního a galerijního centra

Po téměř půlroční přestávce se brány zámku Žerotínů opět otevřely veřejnosti. K vidění  je stále výstava Fenomén Igráček, kterou jsme prodloužili až do neděle 13. června 2021. Kromě historických i moderních podob této osmicentimetrové postavičky čekají na návštěvníky také dva neprodejné unikáty, a to v podobě ženy a muže v tradičním valašském kroji s valaškou.

Nově je pak k vidění panelová výstava Kulturní dědictví UNESCO Černá hora, kterou doplnilo několik dalších výstavních kolekcí, které nás seznamují s touto zajímavou zemí a její bohatou historií. K vidění tak je výstava prezentující významné osobnosti Černé Hory s českou stopou, speciální výstava o Františku Raschovi z Přerova (vůdci slavné vzpoury v Boce Kotorské), výstava 50 fotografií Josefa France: MONTENEGRO krajina pro romantiky a výstava Obrázky z balkánských bojišť I. světové války. Akce podporuje stávajícící partnerství Valašského Meziříčí a černohorského města Budva a k vidění je do 30. května 2021

Dále Vás zveme na online besedu Pavla Žďárského s názvem Alois Musil, beduínský šejch. Povypráví Vám příběh slavného českého orientalisty, biblisty, etnografa, spisovatele, katolického kněze a beduínského šejcha prof. Aloise Musila, kterému ve světě přezdívali „Moravský Lawrence z Arábie“. K vidění bude zítra, tzn. v pátek 14. května, od 20:00 na webu https://youtu.be/GSF_jYPt4OY

Muzeum regionu Valašsko opět otevírá!

Muzeum regionu Valašsko otevřelo trojici svých poboček zámek Vsetín, zámek Lešná u Valašského Meziříčí a Hvězdárna Vsetín. Plakáty s aktuálním programem následujících dnů a týdnů přikládáme níže.

Upozorňujeme, že na základě mimořádných nařízení vlády ČR musí výstavy a akce Muzea regionu Valašsko provázet opatření k zajištění zdraví účastníků a omezení šíření onemocnění COVID 19. Program může být změněn na základě aktuální epidemiologické situace. Více informací najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz a Facebooku @muzeumregionuvalassko.  

Práce na plánu rozvoje sociálních služeb v mikroregionu je v polovině. Zapojíte se?

V Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pokračuje projekt s názvem „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192), který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

  • Potřeby jsou široké, finance omezené
  • Řekněte sami, co potřebujete. Stačí otevřít odkaz na konci tohoto článku

CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KDE SE BEROU?

Sociální služby. Pojem, který mnohým něco říká, málokdo mu však skutečně rozumí a dokáže popsat, co vše se pod ním skrývá. Většině se nejspíše vybaví domovy pro seniory, asistenční a pečovatelská služba, případně pobytová zařízení pro hendikepované. Rozsah působnosti sociálních služeb je mnohem širší: najdeme zde různé poradny, kontaktní centra, denní centra, odlehčovací služby, stacionáře denní a pobytové, chráněné bydlení, chráněné dílny, tlumočnické služby pro neslyšící, služby pro nevidomé a další. Rozdělit tyto služby můžeme také podle cílových skupin, tedy osob, kterým jsou určeny: rodiny s dětmi, senioři, osoby s hendikepem, lidé v krizi a nouzi. A tyto skupiny zase můžeme dělit dál třeba podle typu hendikepu. Mít o všech těchto službách přehled a vědět, které a v jakých kapacitách jsou vůbec potřeba, je úkolem komunitního plánování.

Ze zákona mají povinnost postarat se o dostupnost sociálních služeb krajské úřady. To je úkol, který v množství pracovníků tam působících není realizovatelný. Aby měl krajský úřad přehled o konkrétních potřebách na území obcí s rozšířenou působností, využívá jako své partnery právě komunitní plánování. V komunitním plánování jsou zastoupení poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé a zadavatelé (obce). Ti se pravidelně schází v pracovních skupinách podle zaměření na zmíněné cílové skupiny. Na jednáních sdílí aktuální informace, prezentují potřeby a hledají možnosti jejich naplnění. Závěr potom slouží jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS), v našem případě tříletého.

Ovšem pojmenovat chybějící sociální služby nebo kapacity služeb stávajících k jejich zavedení či navýšení nestačí. Teoreticky je tento proces zvládnutelný z roku na rok, prakticky je potřeba služby plánovat s několikaletým předstihem, aby byly po zařazení do krajského plánu dlouhodobě udržitelné. Ano, milí čtenáři, domníváte se správně: Znamená to především udržitelnost ekonomickou. Financování sociálních služeb je v České republice vícezdrojové, kromě plateb samotných uživatelů tvoří příjem poskytovatelů dotace obcí, Krajského úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, u některých služeb platby zdravotních pojišťoven, dále třeba prostředky z fondů EU, důležité jsou také dary firem a fyzických osob. Některé potřeby jsou v populaci zastoupeny v tak malém počtu, že jakkoliv je osobní a rodinná situace náročná, není možné poskytnout službu v místě bydliště. V takových případech je sociální služba poskytována společně pro větší území. Příkladem může být nově otevřený Denní stacionář Naděje v Rožnově pod Radhoštěm nebo valašskomeziříčské Centrum Áčko. Jednou z jeho činností je odlehčovací služba formou víkendového pobytu s celokrajskou působností (zbylé služby jsou pro občany Valašskomeziříčska, Vsetínska, Rožnovska a regionu Bystřice pod Hostýnem). Právě s jeho ředitelkou Pavlou Vráblovou jsem si krátce povídal.

CENTRUM ÁČKO VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

„Naše pracoviště najdete v parku Botanika ve Valašském Meziříčí v budově bývalého kojeneckého ústavu, zrušeného v roce 2016. Zůstalo zde zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a začaly se budovat sociální služby pro naši stávající cílovou skupinu, tedy pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a ADHD a s mentálním postižením,“ říká Pavla Vráblová, a pokračuje: „Klientům nabízíme odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci, odlehčovací službu terénní, ambulantní a pobytovou. Sociální poradenství je zaměřeno na celou rodinu s dětmi od narození do 26 let s jakýmkoliv podezřením na poruchu autistického spektra a ADHD. Většinou jsou to rodiny ztracené v systému, unavené, potřebují doprovázet, podpořit, pohladit a ujistit, že dělají pro své děti maximum.“

Sociální rehabilitace se podle jejích slov zaměřuje na děti od 7 do 26 let s podezřením na poruchu autistického spektra a ADHD. Jejím cílem je vytvořit jim bezpečné prostředí, aby na sobě chtěly pracovat a rozvíjely své schopnosti, což jim umožní fungovat ve společnosti. „Nejčastěji řešíme sociální vazby, vztahy, kamarády a školu“, upřesňuje Pavla Vráblová. Potom mi vysvětluje rozdíl mezi odlehčovacími službami terénními (poskytované u klientů doma), ambulantními (v budově Centra Áčko) a pobytovými (od pátku do neděle, opět v Áčku). Jak jsem pochopil, pracovnice odlehčovací služby přebírají na domluvenou dobu od rodičů děti do své péče a ti tak mají čas zajít si třeba na úřad nebo se na chvíli věnovat sami sobě a nabrat tak síly do dalších dnů. Pro zájem o pobytovou formu budou od dubna přidávat jedno lůžko.

A jak poznají, že má jejich práce smysl? „Když mnohdy nemluvící děti dávají různými způsoby najevo, jak se k nám těší. Mají motivaci do života. Nebo když se k nám rodiny vrací, protože se zlepšila jejich funkční komunikace mezi členy rodiny i s okolím, například se školou,“ přemýšlí Pavla Vráblová.

JAK SE RODÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

Paní ředitelky jsem se zeptal i na její zkušenost s komunitním plánováním. „Komunitní plánování vnímám jako důležitý nástroj plánování celého sociálního systému. Dává do souladu potřeby klientů, poskytovatelů a úřadů. Je hodně o šikovnosti zapojených lidí, aby nesklouzávalo ke stěžování si. Naší organizací dává komunitní plánování zpětnou vazbu, nakolik jsme začleněni do systému poskytování sociálních služeb,“ upřesňuje přínos pro Centrum Áčko. Na otázku „Co může udělat veřejnost, aby se dostupnost nebo kvalita sociálních služeb zlepšila?“ reaguje: „Určitě se obrátit přímo na poskytovatele, protože ten si své rezervy nemusí uvědomovat. A pokud veřejnost o komunitním plánování ví, měla by se obracet na koordinátora. Nebo na zástupce města.“ Za největší překážku rozvoje sociálních služeb potom považuje administrativní náročnost, díky které poskytovatelé dohání minulé potřeby a nemohou pružně reagovat na ty aktuální. Ale to je systémová záležitost, jejíž změna je běh na dlouhou trať. S těmito slovy se loučíme. Ne na dlouho, brzy se uvidíme na delším jednání pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením.

Členové komunitního plánování sociálních služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko se od března loňského roku prezenčně i on-line scházeli navzdory epidemii COVID-19, aby analyzovali stávající situaci na poli poskytovaných služeb. Na složitých případech si ukazovali rezervy systému a pojmenovávali možnosti jeho zlepšení ve prospěch uživatelů. Tuto analytickou část k lednu ukončili, nyní je před nimi do prázdnin práce na konkrétních návrzích rozvoje sociálních služeb pro roky 2022–2024. Práce se to může zdát pomalá, ale všichni tak činí nad rámec svých pracovních povinností, kdy kromě pravidelných setkání prochází i mnoha školeními a workshopy. Běžně se schází několikrát do roka, v období přípravy nového plánu rozvoje minimálně jednou měsíčně a další čas věnují domácí přípravě.

ZAPOJTE SE!

Jakkoliv se na činnosti pracovních skupin podílejí i uživatelé sociálních služeb, budeme rádi za větší zapojení veřejnosti. Pracovní skupiny nenafoukneme, některé už tak mají ke dvaceti členům, což je na hranici efektivity. Našli jsme ale jiný způsob pro uplatnění názorů a podchycení potřeb: Pokud jste se osobně nebo přes své rodinné příslušníky setkali se sociálními službami, využijte tento odkaz na krátký anonymní dotazník, případně QR kód, který vás nasměruje tamtéž. Vyplnit můžete jednu nebo všech pět otázek. Konečný výsledek, tedy zavedení nových služeb nebo navýšení kapacity služeb stávajících, je sice odvislý od dostupných finančních prostředků a priorit zastupitelstev (primárně) krajů a (v menší míře) obcí, ale ty se při svém rozhodování neobejdou bez kvalitních podkladů. A my kvalitní podklady mít chceme. Protože finanční prostředky se průběžně nacházejí a jsou směrovány právě tam, kde jejich použití dokáží obhájit. A navíc platí „Vox populi, vox Dei.“ Nelamentujte naprázdno nad tím, že pro rodiče není místo v domově seniorů nebo pečovatel, který by zajel k nim domů, zatímco jste v práci. Cesta ke zlepšení je jediná: Dát najevo své potřeby. Když teď věnujete dotazníku pár minut, můžete tím pomoci zlepšit situaci ve výhledu několika let. Kdo ví, možná i sami pro sebe. Děkuji.

Jan Foltýn

Koordinátor KPSS Mikroregionu VM-K

foltyn.mikroregion@gmail.com

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko hledá nového zaměstnance

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko hledá odborného spealistu ICT pro zavádění nástrojů pro komunikaci s veřejností ve městě Valašské Meziříčí v rámci projektu s názvem „Zefektivnění komunikace s veřejností v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016881), který byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace k pracovní pozici naleznete v přiložených dokumentech: