Archiv autora: Daniel Šulák

Ukliďme Česko – UKLIĎME BEČVU

Obce v rámci Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko připravují již tradiční jarní úklid „Ukliďme Česko“. V sobotu 2. dubna 2022 a dalších navazujících termínech proběhne hlavní termín největší dobrovolnické akce v České republice zaměřený na úklid drobného nepořádku a odpadků z přírody, měst a obcí.

Letošní rok bude úklid v některých obcích rozšířen také o úklid břehů řeky Bečvy, která byla v září 2021 zasažena kyanidy. Dobrovolníci tak společně pomůžou k ozdravení tohoto hlavního zdroje vody naší valašské přírody.

Přidejte se také!

Termíny jarního úklidu v jednotlivých obcích naleznete na webových stránkách a facebooku své obce.

Konference – Padáky nad protektorátem

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 se uskuteční historická konference nazvaná „Padáky nad protektorátem“. Je věnována 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha, následné anulaci Mnichovské smlouvy a  osudům československých výsadkářů za okupace.

V M-klubu v zámku Žerotínů se od 9:00 do 15:30 hod. představí řada odborníků, hlavní referát věnovaný atentátu na Reinharda Heydricha přednese archivář a uznávaný specialista Mgr. Vojtěch Šustek, P.h.D.

Akce je přístupná veřejnosti – přihlášky na email osopvm@centrum.cz

MED A PRACH OUTSIDE THE BOX 01

Srdečně Vás zveme na divadelní představení

MED A PRACH

OUTSIDE THE BOX 01

  1. 03. 2022 v 19:00

Scénické dílo dvojice autorů Andreje Kalinky a Milana Kozánka, členů slovenského uměleckého uskupení Med a prach/Honey and dust, je inspirováno badatelským a osobním odkazem opata Gregora Johanna Mendela, zakladatele oboru genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. outside the box 01 je úvodním projektem z autory plánované série performativních děl věnujících se pomezí vědeckého a uměleckého poznávání světa. Namísto biografického pohledu dílo nabízí setkání s výjimečným odkazem vědeckého myšlení neomezeného dobovými předpoklady.

Med a prach/Honey and dust se pohybuje na hranici uměleckých forem a žánrů. Pod jeho zastřešením jsou tvořena díla na pomezí inscenací, koncertů a instalací určená pro rozmanité prostory od divadel ke galeriím či koncertním pódiím. Stejně tak i performeři jsou zároveň hudebníky, výtvarníky, herci i tanečníky. Základním východiskem je autory rozvíjené komplementární umění – umělecký jazyk vycházející ze symbiózy odlišných vyjadřovacích prostředků, ale i obsahu. Cílem je hledání nových způsobů vyjadřování formou živého pohybu mezi rozmanitými komunitami a uměleckými prostředky. Důležitou součástí tvorby seskupení Med a prach je také přesah v rámci jednotlivých děl i zkoumání vzájemných souvislostí umění, biologie, psychologie, historie, fyziky, genetiky ad.

Více informací: www.honeyanddust.art

Teaser: https://youtu.be/ECNuyIiYmwY

Obce Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko poskytnou finanční pomoc pro Ukrajinu

Dne 7. března 2022 schválila Rada Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na podnět svých členských obcí z ORP Valašské Meziříčí finanční humanitární pomoc pro Ukrajinu.

Dar ve výši 130 000 Kč bude poskytnut na transparentní účet veřejné sbírky organizované Českým červeným křížem. Ten se podílí na pomoci poskytované na Ukrajině. Pracovníci Českého červeného kříže zajišťují zejména zdravotnický materiál pro mobilní zdravotnické týmy Červeného kříže na Ukrajině, předávají zde mobilní ambulance, zdravotnické stany, chirurgické sety, zajišťují převozy raněných, v České republice pak pomáhají v Asistenčních centrech pomoci Ukrajině uprchlíkům z Ukrajiny a zajišťují mnoho dalších souvisejících aktivit.

Děkujeme našim obcím za humanitární pomoc, kterou poskytují.

Projekt Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko došel úspěšně ke svému cíli

Dvouletá práce na projektu Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko je dnešním dnem u svého konce. Za tuto dobu se podařilo dosáhnout stanovených cílů, byl vytvořen navazující Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2022- 2024, díky kterému se podařilo odstranit předem definované nedostatky a mezery dosavadního procesu komunitního plánování.

Dokument byl v prosinci 2021 přijat Valnou Hromadou, a je tedy uznáván všemi obcemi, jakožto zadavateli sociálních služeb, je založen na síti SSL, která specifikuje skutečně potřebné spektrum SSL, jejich kapacity, zaměření, cílové skupiny a vychází z principů casemanagementu. Realizací projektu se podařilo přenastavit a zejména zkvalitnit jednotlivé procesy KP, byly revidovány potřebné dokumenty, cílové skupiny zapojené do procesu prošly sérií odborného vzdělávání a celkově je možné říci, že se podařilo lépe provázat jednotlivé procesy a aktéry, a to včetně spolupráce s krajskou úrovní.

Práce nicméně nekončí, naopak, nyní budeme implementovat jednotlivá opatření a akční plán, který byl připravován v průběhu zimních měsíců a obsahuje řadu konkrétních úkolů a podnětů pro další činnost a působení pracovních skupin a manažerského týmu. Akční plán bude, v souladu s nastaveným evaluačním procesem, každoročně aktualizován tak, aby odrážel relevantní a skutečnou potřebu tohoto náročného procesu.

Koordinační roli od 1. března 2022 přebírá paní Alena Střítezská, která doposud působila jako vedoucí pracovní skupiny Rodina, děti a mládež a disponuje dlouholetými zkušenostmi v dané oblasti.  Se svými podněty se můžete na koordinátorku obracet na email stritezska@muvalmez.cz.

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří se na tvorbě nového SPRSS s námi podíleli a těšíme se další spolupráci.

 

Tisková zpráva – ukončení projektu

 

Mgr. Michaela Pernická

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

 

Město Valašské Meziříčí spouští materiální humanitární sbírku pro Ukrajinu

Od pondělí 28. února zahajuje město Valašské Meziříčí v rámci ORP (obec s rozšířenou působností) Valašské Meziříčí sbírku materiální humanitární pomoci pro Ukrajinu. Sběrné místo na 1. nádvoří zámku Žerotínů bude otevřeno od 12.00. V následujících dnech pak pondělí až pátek v čase 9.00 až 17.00, sobota do 12.00.

„Vnímáme obrovskou vlnu solidarity, která se po útoku Ruska na Ukrajinu zvedla také mezi našimi občany i obyvateli a zástupci obcí ORP Valašské Meziříčí. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku materiální humanitární pomoci pro Ukrajinu a cíleně ji koordinovat, abychom dokázali vhodně pomoci. Budeme spolupracovat také s dalšími organizacemi v našem městě a okolí,“ řekl starosta Robert Stržínek a pokračoval: „Sběrné místo otevřeme dnes (pondělí 28. února) od 12.00 na 1. nádvoří zámku Žerotínů. Pracovníci našeho Kulturního zařízení ve spolupráci s městskou policií zde budou přijímat zejména trvanlivé potraviny, základní zdravotnický materiál a léky, drogerii a potřeby pro děti.“ Sběrné místo bude v následujících dnech otevřeno od pondělí do pátku v čase 9.00 až 17.00, sobota do 12.00.

Lidé se s nabídkami další pomoci mohou nadále obracet také na krizovou městskou linku na e-mailu: ukrajina@muvalmez.cz a telefonu: 775 857 847 (po-pá v čase 8.00–15.00). „Kolegyně z odboru sociálních věcí zde evidují všechny nabídky a v případě potřeby dokáží poradit také občanům ukrajinské národnosti. Za město Valašské Meziříčí připravujeme také kapacity ubytování, které budeme moci v případě potřeby využít. Zároveň také evidujeme nabídky na ubytování ukrajinských rodin u soukromých osob,“ doplnil informace starosta Stržínek.

 

Sběrné místo materiální humanitární pomoc

  1. nádvoří zámku Žerotínů

Pondělí – Pátek 9.00 – 12.00, Sobota 9.00 – 12.00

 

Co darovat:

Trvanlivé potraviny (konzervy, paštiky, těstoviny, rýže, hroznový cukr…)

Balená pitná voda

Základní zdravotnický materiál (obvazy, náplasti, rukavice…)

Základní léky (proti bolesti, jód…)

Drogerie (zubní kartáčky a pasty, toaletní a dámské potřeby…)

Potřeby pro děti (plenky, dětská výživa, vlhčené ubrousky…)

Power banky, baterky, svítilny, deky a spacáky…

 

 

Zpracoval:

Jakub Mikuš

tiskový mluvčí

T +420 571 674 306

M +420 725 128 428

mikus@muvalmez.cz

Vyhlášení Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb pro rok 2022

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko vyhlašuje Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2022.

Tento program je účinný pro zapojené obce, mezi které patří:

Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.

Příjem žádostí o finanční dotace pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb bude probíhat v březnu 2022.

Kompletní informace a dokumentace Programu je k dispozici zde:

Kofinancování služeb 2022

Oznámení – vyhlášení Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2022

 

 

 

Valná hromada Mikroregionu přijala Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Valná hromada Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dne 20. 12. 2021 na svém jednání schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024. Formálně tím tak vyvrcholil téměř dvouletý proces tvorby strategického dokumentu, který je zásadní pro rozvoj sociálních služeb na jeho území.

Během podzimu představovali pracovníci Mikroregionu nový Střednědobý plán v členských obcích, jejichž zastupitelé se k němu také vyjadřovali. V dokumentu je navržen rozvoj místních sociálních služeb v reakci na zjištěné potřeby obyvatel mikroregionu. Vychází ze stávající nabídky sociálních služeb a navrhuje jejich posílení tam, kde byly zjištěny nedostatečné kapacity. Na jeho vzniku se podíleli členové pracovních skupin Rodina, děti a mládež, Senioři, Lidé se zdravotním postižením, Lidé v krizi a nouzi a Obce mikroregionu. Koordinační roli plnil Manažerský tým, složený z manažerů pracovních skupin, Mikroregionu, města Valašské Meziříčí a dalších významných aktérů v oblasti sociální práce. Před schválením prošel Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) také veřejným připomínkováním.

Evropský projekt „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“, v jehož rámci  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024 vznikl, skončí v únoru 2022. Přirozeně však bude pokračovat implementací navržených opatření a jejich průběžným vyhodnocováním. První kroky již byly učiněny, když místní poskytovatelé sociálních služeb podali rozvojové záměry na rok 2023. Tyto záměry se opírají právě o nový SPRSS, jak zní podmínka Krajského úřadu. Náš mikroregion má díky desetileté praxi plánování velký náskok vůči územím, která dosud neplánovala.

V průběhu projektu se podařilo zapojit nové aktéry a pojmenovat nejen chybějící kapacity, ale také slabé stránky sociální práce a příležitosti k jejímu rozvoji. Zároveň byla prohloubena spolupráce mezi uživateli služeb, jejich poskytovateli a obcemi jako objednateli. Proběhla dvě setkání zástupců Krajského úřadu, vč. krajské radní pro oblast sociálních věcí Bc. Hany Ančincové, s představiteli obcí, jejichž tématem bylo plánování sítě sociálních služeb a její financování. Jednou z aktivit byla propagace sociálních služeb v obcích, aby občané získali lepší představu o jejich šíři a ztratili ostych říci si o pomoc.

Sociální služby v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko jsou funkční a díky spolupráci zapojených aktérů se jejich kvalita a rozsah v čase viditelně zlepšuje. Krajský rozpočet je omezený, uspokojit kompletní potřeby všech (13 ORP) území není reálné. Končící projekt nám tak dává naději na setrvání v postupném růstu. Současně jasně pojmenovává a vysílá Krajskému úřadu signál, kde tlačí mikroregion bota nejvíce – v pobytových službách pro seniory.

Jan Foltýn
Koordinátor KPSS
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Tisková zpráva

SPRSS v Mikroregionu VM-K na roky 2022-2024