Archiv autora: Daniel Šulák

Nový plán rozvoje sociálních služeb čeká na Vaše připomínky. Přidejte se!

Název projektu:  Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Reg.č.projektu:           CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

Nový plán rozvoje sociálních služeb čeká na Vaše připomínky. Přidejte se!

Proces přípravy nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období let 2022-2024 se blíží ke svému konci. Náročná práce předchozích měsíců přinesla své ovoce a nový plán rozvoje sociálních služeb je připraven k veřejnému připomínkování.

V období od 31.8.-14.9.2021 bude pracovní verze dokumentu zveřejněna na webových stránkách Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, současně jej obdrží všechny relevantní obce a poskytovatelé sociálních služeb, kteří jej detailně projednají a budou mít možnost zaslat své finální připomínky. Ty budou ze strany našich pracovníků zapracovány tak, aby byl finální dokument připraven na veřejné projednávání, které se uskuteční dne 15.9.2021 ve Velké Zasedací místnosti Městského úřadu ve Valašském Meziříčí od 14:00 hod. Dovolte nám, abychom Vás na toto projednávání srdečně pozvali. Za všechny zpracovatele nového plánu vyjadřuji naději na zapojení, co největšího počtu uživatelů do těchto finálních příprav. Váš hlas a názor je pro nás důležitý!

Naší snahou bylo, aby připravovaný plán vycházel ze skutečných potřeb a zdrojů našeho území, byl dostatečně projednán na všech úrovních a vycházel z politické a odborné shody, která přinese do budoucna spravedlivější financování, snadnější spolupráci mezi jednotlivými aktéry a větší flexibilitu reagovat na potřeby našeho regionu.

Své podněty zasílejte do úterý 14.9. na emailovou adresu foltyn.mikroregion@gmail.com.

Jan Foltýn

Koordinátor KPSS Mikroregionu VM-K

foltyn.mikroregion@gmail.com

                                                                                                       

Vzdělávání posílilo kompetentnost a kvalifikaci osob zapojených do procesu komunitního plánování

Název projektu:

Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Reg.č.projektu:           CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

Jednou z nedílných součástí projektu „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko“ je důraz na zvyšování kvalifikace a kompetencí všech zapojených aktérů. V průběhu realizace projektu měli členové pracovních skupin a manažerského týmu možnost účastnit se série vzdělávacích kurzů a workshopů, které byly našim členům připraveny na míru. 

Členové pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko absolvovali v červnu a červenci náročná dvoudenní školení zaměřená na práci s potřebami klientů  a jejich promítnutím do tvorby sítě sociálních služeb (aktualizace potřebných služeb a jejich kapacit).

Lektor Mgr. Miloš Havlík stál před dvaceti lety u počátků komunitního plánování v České republice. Jeho zákonitosti a také prostředí sociálních služeb zná z mnoha úhlů pohledu, mj. z pozice ředitele velké organizace nebo inspektora sociálních služeb. Tyto znalosti a zkušenosti zpracoval se svými kolegy v novou metodiku získávání potřebných informací a práce s nimi. Právě o tu se s účastníky podělil.

Program měl vedle teoretické i praktickou část, v níž bylo možné nově získané informace vyzkoušet. Prostor dostala také výměna zkušeností mezi přítomnými. Cenné je, že se školení zúčastnili zástupci všech aktérů komunitního plánování, tedy představitelé obcí za objednatele služeb, pracovníci služeb za poskytovatele         i samotní uživatelé, v jejichž prospěch se plánování podpůrné sítě dělá. Zapojit právě je do procesu aktualizace potřebných sociálních služeb a jejich kapacit je největší výzvou komunitního plánování.

Účastníci získané vědomosti uplatní při kontrole dokončovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2022-2024 a poté při jeho každoroční aktualizaci. Uživatelům pomohu snadněji pojmenovat jejich konkrétní potřeby, poskytovatelům specifikovat rozvojové záměry (které jsou na Krajský úřad podávány minimálně rok dopředu) a obcím pochopit jejich roli objednatele (zadavatele) sociálních služeb pro své občany.

Vedle pracovních skupin se koncem července školili i členové Manažerského týmu komunitního plánování,   a sice v tématech vyjednávání a motivace. Lektor Lukáš Šilc, bývalý dlouholetý výkonný ředitel vyhlášené Prázdninové školy Lipnice, se věnoval mj. rozdílům ve zkušenostech a očekáváních jednajících stran. Také v tomto případě byl prostor vyzkoušet si nabyté poznatky v praxi.

V pozimních měsících bude proces vzdělávání zakončen poslední vzdělávací aktivitou, zaměřenou na plánování a financování sociálních služeb, která proběhne ve spolupráci s pracovníky Zlínského kraje.

Věříme, že absolvování vzdělávacích akcí usnadní práci všem zapojeným aktérům a naše komunitní plánování bude snadněji dosahovat stanovených cílů.

                                                                                             Jan Foltýn

                                                                                             Koordinátor KPSS Mikroregionu VM-K

                                                                                              foltyn.mikroregion@gmail.com

SPORTUJ!

Nenechte si ujít prezentaci sportovních klubů z Valašského Meziříčí – Přijďte si vyzkoušet a vybrat ideální sport pro své dítě. Celodenní sportovní akce se koná v sobotu 11. září od 9 do 16 hodiny na letním stadionu Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí.

Vaše děti si budou moci vyzkoušet některé olympijské sporty a vy můžete pomoci objevit třeba dalšího mladého nadějného sportovce. K vyzkoušení budou sporty jako atletika, basketbal, biatlon, karate, gymnastika, tenis, ale třeba i běh na kolečkových lyžích, házená, hokej, florbal, tanec, fotbal, kanoistika nebo volejbal. Speciálním dopoledním hostem bude David Rozehnal, dlouholetý reprezentační fotbalový obránce. Rodiče budou mít v průběhu dne k dispozici možnost nechat zdarma provést profesionální analýzu sportovních předpokladů svých dětí.

Fotíte rádi při svých výletech? Chystáte se na Valašsko? Pak se můžete zapojit do fotosoutěže 2021 VYFOŤ VALAŠSKO A VYHRAJ

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880, v rámci činnosti Destinační společnosti Valašsko (organizátor) vyhlašuje fotosoutěž návštěvníků turistické oblasti Valašsko v těchto kategoriích:

  • SPORTOVNÍ VYŽITÍ NA VALAŠSKU
  • PŘÍRODA NA VALAŠSKU
  • TRADICE NA VALAŠSKU

Pravidla fotosoutěže jsou jednoduchá, potřebujete jen:

– Vytvořit dostatečně kvalitní fotografii (datový formát JPEG, formát A5 při minimálním rozlišení 300 dpi).

– Zaslat nám ji do 10. října 2021 na e-mail: fotosoutez@visit-valassko.cz

Zasláním fotografie udělujete Destinační společnosti Valašsko, která je vyhlašovatelem soutěže souhlas se zveřejněním na sociálních sítích či webu.

Hodnocení zaslaných fotografií provede a pořadí v každé kategorii určí hodnotící komise jmenována organizátorem ze zástupců jednotlivých regionů Valašska, a to zástupce Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, města Vsetín, města Valašské Meziříčí, města Rožnov pod Radhoštěm, Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko, Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Sdružení obcí Hornolidečska, Sdružení Valašsko–Horní Vsacko a Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko.

Do 10. listopadu 2021 budou osloveni autoři 3 nejlepších fotografií v každé kategorii, kterým budou předány ceny:

1. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 3 000 Kč

2. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 2 000 Kč

3. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 1 000 Kč

Důležité podmínky fotosoutěže:

– Jeden soutěžící může zaslat maximálně 1 fotografii do každé soutěžní kategorie.

– Fotografie musí být pořízena na území konkrétního regionu Valašska vymezeného soutěžní kategorií.

– Ke každé fotografii je potřeba uvést jméno autora, místo nebo lokalitu pořízení fotografie a kategorii, do které fotografii přihlašujete.  

– Vyhlášení vítězných fotografií proběhne 31. října 2021 prostřednictvím webových stránek www.visit-valassko.cz

– Autoři vítězných fotografií budou neprodleně kontaktováni a vyzváni k převzetí cen.

– Účastníci soutěže berou na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže poskytují organizátorovi souhlas s použitím fotografií pro potřeby marketingu a propagace regionu Valašsko.

– Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

K ZAŘAZENÍ FOTOGRAFIÍ DO SOUTĚŽE JE NUTNÉ DODRŽET MÍSTO NEBO LOKALITU POŘÍZENÍ FOTOGRAFIÍ NA ÚZEMÍ VALAŠSKA:

1) Valašskomeziříčsko – Kelečsko – Valašské Meziříčí, Lešná, Choryně, Kladeruby, Kelč, Branky, Police, Kunovice, Loučka, Podolí, Mikulůvka, Oznice, Jarcová, Zašová, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Krhová, Poličná.

2) Vsetínsko a Horní Vsacko – Vsetín, Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř, Pržno, Jablůnka, Růžďka, Bystřička, Malá Bystřice, Liptál, Lhota u Vsetína, Janová, Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice.

3) Hornolidečsko – Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka, Ústí.

4) Rožnovsko – Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Vidče, Valašská Bystřice, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Hutisko-Solanec.

Činnost Destinační společnosti Valašsko je v roce 2021 spolufinancována Zlínským krajem, městem Vsetín, městem Valašské Meziříčí a městem Rožnov pod Radhoštěm.

Československý den mikroregionů

Zveme všechny na československý den mikroregionů, který se uskuteční ve čtvrtek 5. srpna 2021 od 10 do 16 hodin na prvním nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Představí se zde vybrané spolky z členských obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Mikroregionu Medzihorie. Vyzkoušet si zde můžete například, jaké je to být hasičem nebo včelařem. K dispozici budou úplně nové interaktivní hry a valašský fotokoutek. V 17 hodin vše zakončí Divadlo Schod se svými písničkami. Těšíme se na Vás!

Divadlo nad Bečvou poděkovalo složkám IZS

Divadelní soubor valašskomeziříčského Sokola uvedl v sobotu 19. června 2021 v amfiteátru v zámeckém parku ve Valašském Meziříčí hru Excelentní (zpro)nevěra.
Nápad na netradiční poděkování všem, kteří se zapojili do úspěšného boje s COVID-19, vzešel od členů sokolského souboru a Město Valašské Meziříčí tuto iniciativu plně podpořilo. Po vzájemné domluvě byl program zpřístupněn široké veřejnosti.
V panujících venkovních vysoký teplotách přinesla komediální zápletka v podání ochotníků divákům duševní osvěžení a regeneraci.
Původní prvorepubliková hra, díky drobnému přepracování, nabyla žhavé aktuální současnosti, což potvrzovaly i odezvy z publika během představení.
I samotní herci, kterých většina stála na jevišti poprvé, si své výstupy užívali a tréma nebyla na nikom znát. Nováčci na scéně se dokonce odvážili i ke zpěvu s živým hudebním doprovodem.
Příjemně strávený podvečer v pohodovém souznění herců i diváků znamenají zdar a úspěch prvotního nápadu.
Úsměvy na rtech diváků po představení jsou pro ochotníky z Divadla nad Bečvou obrovským impulzem do další práce.
Pro ty, co letní představení nestihli máme dobrou zprávu! V říjnu 2021 vám ochotníci představení Excelentní (zpro)nevěra nabídnou v opraveném sálu valašskomeziříčské sokolovny.

Termíny budou uvedeny na webu i FB Sokola VM.

Objevte krásy Valašska s medvědem Jurou a zahrajte si o ceny

Zpestřete si léto Regionální hrou Poznáváme Valašsko s medvědem Jurou, která vás provede dvaceti atraktivními místy na Valašsku. Medvěd Jura opět vybral známé i méně známé turistické cíle, na které uložil razítka. Sbírejte razítka a hrajte o zajímavé ceny!

Od úterý 1. června 2021 najdete hrací brožurky ve všech Turistických informačních centrech na Valašsku. Hrát můžete až do 30. září 2021.