O mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se z 18 obcí s rozlohou téměř 230 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce s počtem pod 1000. Více než 1000 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Krhová, Lešná, Poličná a Zašová ...

Hledejte truhlu s pokladem

Od 1. července do 30. srpna si budete moci zpestřit návštěvu zámku Vsetín, zámku Lešná a hvězdárny Vsetín hrou s názvem Letní dobrodružství v muzeu. Účastníci budou v jednotlivých objektech řešit úkoly a pátrat po indiciích, které je dovedou k truhle s pokladem. Kdo dokáže do konce prázdnin najít poklady ze všech tří muzejních poboček, může se těšit na bonus v podobě pamětní mince. V jakém pořadí budete hledat, je čistě na vás, každopádně doporučujeme začít nejpozději hodinu před zavírací dobou daného objektu, protože najít poklad určitě nějakou dobu potrvá.

 

Obce společně rozhodly o rozdělení finančních dotací na kofinancování sociálních a souvisejících služeb

V březnu 2020 proběhl již druhým rokem příjem žádostí o finanční dotaci do „Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“.

Jedná se o společný systém dofinancování služeb v sociální a sociálně zdravotní oblasti, které jsou určeny občanům 13 zapojených obcí mikroregionu (Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová).

Přijato bylo celkem 50 žádostí od 19 poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, kterým bylo na základě posouzení žádostí hodnotiteli a schválení valnou hromadou dne 9.6.2020 rozděleno celkem 1 780 000 Kč.

Schválený návrh rozdělení finančních dotací na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko je přílohou této zprávy.

Schválený návrh rozdělení finančních dotací

Valašský výtvarný salon 2020: OPEN CALL

Výzva pro všechny umělce a tvůrce z okolí Valašského Meziříčí – můžete se zapojit do výstavního projektu VALAŠSSKÝ VÝTVARNÝ SALON 2020: OPEN CALL.

Projekt je chápan jako otevřený pro všechny umělce, kteří žijí a tvoří v katastru města či jeho bezprostředním okolí. Věková hranice ani jiné limity nejsou stanoveny. Prezentovat se mohou jak klasičtí malíři, sochaři, skláři, grafici, fotografové, textilní a módní výtvarníci, tak i tvůrci věnující se novým médiím a specifickým výtvarným postupům.

 Z přihlášených děl bude vybírat umělecká jury a to ve smyslu vyrovnání kvantity uměleckých děl vůči výstavnímu prostoru a zachování kvality výstavní přehlídky.

Tímto zveme zájemce o účast na výstavní přehlídce umění Valašského Meziříčí v prostorách přízemí Muzejního a galerijního centra v předběžném termínu září – listopad 2020 a prosíme o zaslání:

  • Medailon autora, seznam výstav, případně krátký životopis s kontaktními údaji
  • Fotografie max. 3 děl, která by chtěli na výstavě prezentovat, včetně názvu, datace a rozměry

Termín pro přihlášení na výstavu je do 30. 6. 2020.

Podklady prosím zasílejte na:

Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o.

Muzejní a galerijní centrum

Komenského 1

757 01 Valašské Meziřičí

nebo na email: vojkuvkova@magc.cz

 

Letní filmové promítání na zámeckém nádvoří

Zveme Vás na letní filmové promítání na zámeckém nádvoří.

Již od příštího pondělí, tj. 15. června 2020, můžete zhlédnout každý týden od 21:00 (po setmění) jeden z českých filmových klenotů osmdesátých let. Začínáme filmovou klasikou od Jiřího Menzela Slavnosti sněženek, další týdny pak Tajemství hradu v Karpatech, Smrt krásných srnců, Ten svetr si nesvlíkej, Vrať se do hrobu, Dobří holubi se vracejí, a další.

V případě nepříznivého počasí se promítání přesune do freskového sálu v 1. patře MaGC. Pro aktuální informace sledujte, prosím, náš web magc.kzvalmez.cz

Pozvánka na program MaGC

Srdečně Vás zveme na nový program Muzejního a galerijního centra na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Od středy 10. června jsou k vidění dvě nové výstavy v přízemí MaGC. První z nich je výstava výtvarných maturitních prací místní Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské s názvem SKLO/DESIGN/MALBA: Maturity 2020, druhou je retrospektivní výstava JOSEF BARTOLOMĚJ KRÁL: POUTNÍK k autorovu životnímu jubileu. Obě tyto výstavy končí shodně 5. července.

 

Zapojte se do zlepšování kvality vzdělávání v mikroregionu

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ (zkráceně MAP II), do jehož realizace jsou zapojeny školy z celého mikroregionu, se pomalu blíží do poloviny své realizace. Cílem MAP je zejména zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
Jedním z výstupů projektu je dokumentace MAP zpracovaná podle podmínek a postupů stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kompletní dokumentace MAP je nyní pro širokou veřejnost k dispozici na webových stránkách projektu zde. Chcete-li se zapojit do konzultačního procesu, můžete své připomínky zaslat do pátku 12.06.2020 na e-mail valcik@muvalmez.cz nebo se osobně zúčastnit veřejného projednání, které proběhne v úterý 09.06.2020 v 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí.
Více informací o projektu MAP II naleznete na webových stránkách projektu (zde) nebo na sociální síti FaceBook (zde).
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

LADÍME

Potřebuješ správně ozvučit koncert? Chybí ti vybavení pro kapelu? Díky iniciativě 5 mladých lidí si v Tucanovi ve Valašském Meziříčí můžeš zapůjčit muzikantskou sadu zdarma.

Zjisti více na webu: https://tucancafe.cz/kreativni-prostory/ladime/

Ladíme je projekt, který má za cíl pomoci nejen začínajícím muzikantům s jejich první kroky na koncertních pódiích. V jeho rámci si mohou kapely vypůjčit zvukovou technikou a získat cenné rady ohledně pořádání koncertů a dalších kulturních akcí.

Projekt Ladíme poskytne mladým lidem prostor, k jejich rozvoji a osobnímu růstu. Mobilní muzikantská sada umožní koncertovat na místních akcích. V rámci uvedení projektu v život proběhnout dva oficiální koncerty. Muzikantskou sadu si mladí lidé budou půjčovat průběžně během roku, tudíž aktivit bude mnohem více a dopad o to větší. Kromě muzikantských dovedností se díky této příležitosti prohloubí i podnikatelské a organizační schopnosti.

STARTUJE HRA POZNÁVÁME VALAŠSKO 2020

Hra začína 1. června 2020 a trvá až do 30. září 2020. Smyslem hry je navštívit krásy našeho valašského kraje, sesbírat otisky zde ukrytých razítek a při získání všech 20 otisků se dostat až do finálního slosování o zajímavé ceny. Mezi ty patří například wellnespobyt, rodinný vstup do pohádkových lázní nebo volný vstup na představení do kina na Vsetíně dle vlastního výběru.

Pro zapojení do hry je nutné se buď zaregistrovat a stáhnout si herní plánek nebo si v jakémoliv turistickém informačním centru na Valašsku vyzvednout herní brožurku.

Herní plánek se všemi 20 razítky můžete odevzdat do jakéhokoliv infocentra na Valašsku nebo plánek vyfotit či naskenovat a poslat na adresu regionalnihra@gmail.com.

VEŠKERÉ INFORMACE K SOUTĚŽI I HERNÍ PLÁNEK KE STAŽENÍ NAJDETE NA STRÁNKÁCH:

Začíná další etapa komunitního plánování

Operační program Zaměstnanost čekají změny - Církev.cz

Jaké změny přinese další pokračování komunitního plánování, na které mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko získal podporu z evropských fondů? Bude i v budoucnu dostatek sociálních služeb pro obyvatele našeho regionu? Kde můžeme získat informace o možnostech péče a podpory pro sebe nebo pro naše blízké? Odpovídat bude jeden z odborníků, kteří se nově přidali k realizačnímu týmu komunitního plánování, Josef Zdražil.

Čekají komunitní plánování nějaké změny?

Plánování sociálních služeb má v tomto regionu dlouhou tradici a má i výsledky, takže změny sice budou, ale budou stavět na tom dobrém a fungujícím. Domluvili jsme se, že ještě více zapojíme obce mikroregionu. Ty mají důležitou roli zadavatelů služeb, svými rozpočty se podílí na financování sítě sociálních služeb a my bychom rádi, aby měly více informací a aby měly více možností ovlivňovat, jak ta síť služeb bude vypadat a fungovat. Plánujeme oslovit také některé sociální služby, které mají celokrajskou působnost, jako je krizová pomoc nebo raná péče.

Jak konkrétně to uděláte?

Pro obce mikroregionu chceme udělat to, že jim věnujeme více času a více prostoru pro setkávání a komunikaci. Vznikne nová pracovní skupina, která nebude jen o plánování služeb, ale také o tématech, jako je spolupráce se sociálními pracovníky města, sdílení informací, informovanost obyvatel apod.

Co dalšího se chystá?

Komunitní plánování je velmi široký projekt, který v sobě zahrnuje jak samotné plánování, tak akce zaměřené na informování obyvatel regionu. Především je to o spoustě jednání, ze kterých vznikne společné dílo, dokument komunitní plán.

Budou vznikat nové služby?

Obvykle vytvoření plánu předchází vzniku nových služeb nebo rozšíření těch stávajících. Komunitní plán má tu výhodu, že může reagovat na konkrétní potřeby lidí v regionu. Zároveň má nevýhodu v tom, že rozvoj sociálních služeb je většinou podmíněn zařazením nových kapacit do krajského plánu a v tu chvíli vstupuje naše ORP do soutěže s dalšími regiony Zlínského kraje o omezený balík peněz. O to precizněji odůvodněné a konkrétní musí být naše záměry a o to důležitější je shoda všech na tom, co je potřeba více a co méně.

Hrozí, že by sociální služby mohly chybět?

Mnozí z těch, kdo se v posledních letech snažili zajistit péči pro své blízké například v domovech pro seniory, by jistě mohli říci, že služby chybí již nyní. Navíc do deseti let se počet seniorů ve věku nad 85 let zdvojnásobí. Zároveň s tím se každý rok ze Zlínského kraje odstěhuje přibližně 2500 lidí v mladém produktivním věku a tento trend je dlouhodobý. Takže jak statistika předpovídá, budeme mít dvojnásobné množství seniorů, kteří budou potřebovat péči, a budou nám chybět stovky až tisíce jejich dětí, které by pomohly péči zajišťovat v domácím prostředí. A to je jen jedna cílová skupina. Čekají nás diskuse o službách pro osoby se zdravotním postižením, pro ohrožené děti a jejich rodiny, pro osoby ohrožené závislostmi a další. Myslím si, že je čas přesvědčit krajské, ale i celostátní politiky, aby se zase začalo ve větší míře investovat do sociálních služeb. Komunitní plánování je prostor, ve kterém můžeme takové informace sdílet a prezentovat.

Více informací o komunitním plánování na Valašskomeziříčsku – Kelečsku podá koordinátor KPSS Jan Foltýn: foltyn.mikroregion@gmail.com

Projekt „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192) je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie.