Sdělte své připomínky ke komunitnímu plánu!

Sdělte své připomínky ke komunitnímu plánu! Není Vám lhostejné, jak se v našem regionu žije a bude žít rodinám, dětem a mládeži, lidem se zdravotním postižením, seniorům a lidem v obtížné životní situaci? Máte jasnou představu o tom, jak by měl vypadat boj se sociopatologickými jevy? Rádi byste ovlivnili to, jak bude podporováno úsilí lidí žijících na Valašskomeziříčsku a Kelečsku chránit své zdraví?

Pokud ano, pak prosím neváhejte vyjádřit své připomínky a podněty k návrhu 1. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na léta 2012 – 2016!

V návrhu komunitního plánu, jehož příprava trvala více než půl roku a podílely se na něm desítky zástupců místních organizací, obcí, matek s dětmi, seniorů a lidí se zdravotním postižením a dalších zdejších občanů, jsou navržena opatření, která mají pomoci znevýhodněným skupinám obyvatelstva, ale i široké veřejnosti předejít zhoršení jejich životních okolností, nebo jim dokonce přinést větší životní pohodu. Na jejich realizaci budou spolupracovat obce v regionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb a další organizace i jednotlivci.

Se zněním komunitního plánu se můžete seznámit níže. Vaše připomínky prosím zasílejte do 7. 6. 2012 na adresu mikroregion@meziricsko.cz. Pro každou Vaši připomínku prosím použijte níže uvedený formulář.

Dne 15. května 2012 se ve velké zasedací místnosti na radnici ve Valašském Meziříčí uskutečnilo od 16:00 do 18:00 setkání ke komunitnímu plánu, které bylo určeno veřejnosti, organizacím, firmám i širšímu vedení obcí mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Během něj byli přítomní seznámeni s hlavními rysy komunitního plánu a byly zodpovězeny jejich otázky.

Komunitní plán vzniká v rámci projektu „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“ (r. č. CZ.1.04/3.1.03/65.00042), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován Svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb mikroregionu VM+K

Formulář pro připomínky ke komunitnímu plánu mikroregionu VM+K