Tisková zpráva

V regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko budou sociální služby plánovány komunitně Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko realizuje od 1. duna 2011 projekt s názvem „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Žádost o dotaci byla podána v rámci výzvy 65 (Podpora sociální integrace a sociálních služeb). Celkový rozpočet projektu činí 1 973 786 Kč, přičemž z dotace bude pokryto 100 % nákladů. CZ.1.04/3.1.03/65.00042 Cílem tohoto projektu, je zavést metodu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb do plánovacích procesů Mikroregionu VM+K. Plánovat sociální a související služby komunitně znamená navázat a udržovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi zadavateli soc. služeb (obcemi), poskytovateli soc. služeb (fungují coby odborníci) a uživateli (tzn. lidmi, kteří soc. služby využívají). Tato spolupráce umožní efektivní sdílení informací o poptávce i nabídce těchto služeb, o nevyužitých nebo přetížených kapacitách poskytovatelů, o právních, finančních, technických a jiných překážkách nebo pomoci. Výsledkem je mnohem lepší a účinnější péče o občany ohrožené sociálním vyloučením, plynulejší a příjemnější práce poskytovatelů soc. služeb a lepší hospodaření i rozhodování obcí. Podobně jako je to u KPSS ve Valašském Meziříčí, bude vytvořeno šest pracovních skupin zaměřených na problematiku osob se zdravotním postižením, seniorů, občanů v krizi a nouzi, rodinu, děti a mládež, občany ohroženými závislostmi a podporu zdraví. Během realizace bude zpracován mj. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko na období let 2012 – 2016, vytvořen elektronický katalog sociálních a souvisejících služeb, provedeny studie využitelnosti prostor (objektů) v Mikroregionu VM+K pro optimalizaci poskytování sociálních služeb a studie mobility a bezbariérovosti v Mikroregionu VM+K. Projekt bude v září 2012 zakončen odbornou konferencí, která představí výstupy projektu. Více se o projektu můžete dozvědět na www.meziricsko.cz, www.esfcr.cz nebo od koordinátorky komunitního plánování a manažerky projektu, Bc. Nely Marešové, mikroregion@meziricsko.cz.