Informační zastavení č. 24 Kelč – rybník Chmelník

Ve městě jsou dvě památné lípy. Na jedné z nich byl fašisty za války oběšen odbojář Vladimír Šišák, který zde má pomník.
Zejména k rybolovu ale i rekreaci sloužící komplex rybníků Chmelník, kde můžeme zahlédnout např. volavku popelavou, čajku chocholatou, nebo pestrý drahokam mezi ptáky – ledňáčka říčního i čápa bílého, který tu zalétává za potravou z hnízd v Kelči a Kladerubech. Na mokřadních lukách kolem rybníka pak zaslechneme skokana skřehotavého nebo zahlédneme užovku obojkovou či ropuchy.
Nejznámější akcí na rybníku jsou od roku 2010 každoroční závody Dračích lodí, loď je 12,5 m dlouhá ve tvaru kánoe, většinou je zdobená dračí hlavou na přídi a na zádi ocasem.

Informační zastavení č. 24 Kelč – rybník Chmelník