Informační zastavení č. 27 Kunovice

Nejznámějším kunovickým rodákem je prof. Rudolf Haša (1881–1963), syn zdejšího řídícího učitele. Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia jej láska k přírodním vědám přivedla ke studiu lesnictví na Vysoké škole zemědělské ve Vídni. Krátce po vzniku samostatného Československa byl jmenován profesorem a začal působit na Vysoké škole zemědělské v Brně, se kterou se posléze pojí jeho další profesní kariéra. Pro nepřízeň totalitního režimu byl nucen svá díla (věnovaná převážně lesnictví a myslivosti) vydávat v zahraničí. Pro svou rodnou obec Kunovice získal od arcibiskupského velkostatku lesy Sikorce a Dobroníž. Na jeho paměť byla v obci vybudována v roce 2010 i naučná stezka nesoucí jeho jméno. Návštěvníky seznamuje ve dvanácti zastaveních s historií, kulturou a přírodou obce.
Významnými sakrálními památkami u okrajů obce směrem na Kelč a Babice jsou kamenné kříže z 18. století. Každý z nich je olemován skupinou lip, které byly sice v minulosti poněkud necitelně ořezány ale svou přítomností v blízkosti památky z 18. století vytváří velmi cennou krajinnou dominantu a jsou ze zákona chráněným krajinným prvkem. Na obzoru spatříme rozhlednu na největším z vrcholků Hostýnských vrchů – Kelečském Javorníku (865 m. n. m.) ke které se dostaneme po zelené značce z blízkého nádraží v Rajnochovicích. Trasa vede kolem pozůstatků dvou středověkých hradů – Zubříče a Šamburku.

Informační zastavení č. 27 Kunovice