Informační zastavení č. 28 Obec Kunovice

Obec se poprvé v pramenech připomíná v 15. století, o dvě staletí později byla, podobně jako řada ostatních vesnic kelečského panství, v průběhu třicetileté války mnohokrát vydrancována. Jižně od obce se nachází vrch Kunovická hůrka (587 m n. m.) s hradiskem lidu kultury popelnicových polí. Osídlení lokality se dle nálezů keramiky datuje do slezské fáze kultury lužických popelnicových polí z pozdní doby bronzové, která se formovala ve 14. století př. n. l.
Významná mokřadní a botanická lokalita je Světlíkov – jižně nad obcí, kde se dostaneme po naučné stezce Prof.Dr. Rudolfa Haši, jehož rodný dům je blízko nádraží. Vidět zde můžeme některé orchideje – např. prstnatec májový nebo mečík střechovitý. Nad krajinou zahlédneme vzácně krkavce velkého nebo v obci hnízdícího čápa bílého, v lese výra velkého. Na lukách lze vidět třeba otakárka fenyklového. Od podzimu 2010 na Kunovické hůrce naleznete i dřevěnou rozhlednu, která je jedním ze zastavení naučné stezky.
Ze zajímavých památek nacházejících se na území obce stojí za zmínku barokní skulptura Madony s dítětem, situovaná u kaple na místním hřbitově. Samotná hřbitovní kaple Božského srdce Páně pochází z roku 1892, cestou do Loučky nelze minout kapličku sv. Anny.
Památný dub najdeme hned u nádraží.
Obec leží na okraji Přírodního parku Hostýnské vrchy protkaného spoustou cyklotras a turistických stezek.

Informační zastavení č. 28 Obec Kunovice