Informační zastavení č. 3 – Střítež nad Bečvou – Obec

Rákosí nedalo název jen nedalekému mokřadu, přírodní památce Rákosina, ale nejspíše i samotné obci – její jméno se totiž odvozuje od staročeského výrazu pro rákos. Střítežané prosluli nejen jako zdatní pletaři (sedáků pro ohýbaný nábytek či pracovních vlněných rukavic), ale též svou pevnou vírou. Když roku 1777 vydali jezuitští misionáři tzv. falešný toleranční patent, přihlásilo se k zakázanému vyznání na Valašsku tisíce osob, obyvatele Stříteže nevyjímaje. Památkou na počátky náboženské tolerance je evangelický kostel s cennými varhanami z konce 18 století.
Obec Střítež n. B. je pro cyklistu přijíždějícího od Val. Meziříčí jakousi branou do Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která je rozlohou 1.197 km čtverečních nejrozsáhlejší chráněnou krajinnou oblastí v ČR. Zákon zde chrání nejen jednotlivé mimořádně hodnotná území a části přírody i jednotlivé rostlinné druhy v rezervacích, ale také dělí krajinu od zón bezzásahových až po městská zastavěná i průmyslová území. V CHKO Beskydy je dbáno rovněž o zachování stylu tzv. Karpatské architektury, kde jsou typické například budovy se sedlovými střechami a rozsáhlé plochy volné krajiny sloužící ponejvíce zemědělství a pastevectví.

Informační zastavení č. 3 – Střítež nad Bečvou – Obec