Informační zastavení č. 4 Střítež n.B. u kostela

Památník padlých v 1. světové válce nalevo od kostela byl vystavěn k oslavě 80. narozenin T. G. Masaryka a na jeho zadní straně jsou vytesána jména čtyřiadvaceti občanů obce, kteří padli ve Velké válce.

V centru obce, u bývalého kina, připomíná památník obětí 2. světové války jména tří občanů obce, kteří zahynuli za nacistické okupace.

Přírodní památka Rákosina Střítež (viz malá mapa) je unikátní mokřadní chráněné území. Celá dvouhektarová plocha byla vždy podmáčená, a protože se zde po nepropustných vrstvách stékající voda z vrcholku Hostýn (416 m.n.m.)shromažďuje, nepomohlo ani odvodňování. Během stavby továrny na obrazovky v Rožnově p.R. v osmdesátých letech došlo k pokusu mokřad zlikvidovat zavezením stovkami aut zeminy a vytvoření fotbalového hřiště se škvárovým povrchem na této navážce.

Příroda si své procesy nenechala narušit a hřiště zarostlo rákosem. Podmáčení luk se začala šířit mimo navážku. Pozemky získal do vlastnictví Český svaz ochránců přírody a spolu s CHKO Beskydy inicioval vytvoření valu z navezené zeminy na severním okraji. Tím vznikla velká mokřadní tůň s hrází a několik jezírek menších. Podmáčená je rovněž rákosina. Lokalita je významným útočištěm zvěře a zejména pak živočichů vázaných na vodní prostředí. Najdeme zde cca 10 druhů vážek, skokany, rosničky….

Lokalita je prvním územím v České republice, které bylo pro svůj význam chráněno vlastnictvím, zde ekologickou organizací  – 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí.

Informační zastavení č. 4 Střítež n.B. u kostela