Archiv autora: Václav Valčík

Zapojte se do zlepšování kvality vzdělávání v mikroregionu

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ (zkráceně MAP II), do jehož realizace jsou zapojeny školy z celého mikroregionu, se pomalu blíží do poloviny své realizace. Cílem MAP je zejména zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
Jedním z výstupů projektu je dokumentace MAP zpracovaná podle podmínek a postupů stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kompletní dokumentace MAP je nyní pro širokou veřejnost k dispozici na webových stránkách projektu zde. Chcete-li se zapojit do konzultačního procesu, můžete své připomínky zaslat do pátku 12.06.2020 na e-mail valcik@muvalmez.cz nebo se osobně zúčastnit veřejného projednání, které proběhne v úterý 09.06.2020 v 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí.
Více informací o projektu MAP II naleznete na webových stránkách projektu (zde) nebo na sociální síti FaceBook (zde).
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.