Noc kostelů na Velké Lhotě

Pozvání na Noc kostelů – pátek, 28.05.2021 od 18.00 hodin

Letošní program, který je připravován ve spolupráci s obcí,

je inspirován 175. výročím narození Jana Karafiáta, autora dětské knížky Broučci.

Jan Karafiát působil v místním kostele po 20 let jako farář, a proto bude celý program Noci kostelů „prodchnut“ jeho osobou a dílem.

Můžete se těšit na:

  • výstavu prací malířky a ilustrátorky knihy Broučci, paní Vlasty Švejdové z Brna, a to za její osobní účasti.
  • koncert s průvodním slovem s duchovní tematikou.
  • výstavku amatérských prací dětí i dospělých na téma Karafiát
    a Broučci.
  • scénku s tematikou Broučků.
  • výtvarnou dílnu pro děti přímo v prostorách výstavy.
  • bude přítomna také paní Marie Mikulcová z Velkých Karlovic, autorka připravované knížky o Janu Karafiátovi. 

Všichni jste srdečně zváni,

Jménem sboru:

  Jan Ježík                                                farář Mirosław Jelinek

kurátor sboru                                          administrátor sboru