Pozvánka na vernisáž výstavy Peníze králů a císařů jednoho rodu

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy PENÍZE KRÁLŮ A CÍSAŘŮ JEDNOHO RODU, která se uskuteční ve středu 15. ledna od 17 hodin v přízemí Muzejního a galerijního centra.

Výstava platidel ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově, jejímž vydavatelem byl rod Habsburků, vládnoucí na českém trůnu od roku 1526 do roku 1918. K vidění bude více jak 150 originálů mincí, například zlatý dukát vydaný Františkem Josefem I. nebo stříbrné tolary Marie Terezie.