Sbírka na zachování poradny Agarta ve Valašském Meziříčí

AGARTA z. s. je nezisková organizace, která již 17 let působí na Valašsku s posláním pomáhat osobám ohroženým závislostí, minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a poskytovat další služby uživatelům a jejich blízkým. Provozuje kontaktní centra, terénní programy a od roku 2019 i Poradnu pro závislosti ve Valašském Meziříčí.

Do konce června roku 2022 je provoz financován z projektu EU, proto je nutné najít způsob, jak zajistit finance na druhé pololetí a další fungování této poradny tak, aby provoz nemusel být přerušen. Celkové náklady na šest měsíců fungování poradny jsou 240 000 Kč.

Za tímto účelem byla vyhlášena sbírka, kdy dary je možné posílat s následujícími údaji:

č.ú.: 197293221 / 0300

v.s.: datum narození (pokud chcete vystavit potvrzení o daru)

v.s.: 8888 (bez vystavení potvrzení o daru)

Kontakt: Iveta Olšáková (vedoucí kontaktního centra AGARTA ve VM), kcvm@agarta.cz

V tuto chvíli se poradna tedy neobejde bez donátorů.

Po získání požadované částky ze sbírky (66 000 Kč) bude možné žádat o spolufinancování Město Valašské Meziříčí a zajistit alespoň částečný provoz v druhém pololetí roku 2022.

Vybrané peníze budou využity na zajištění mezd osob přímo pečujících.

1 komentář u „Sbírka na zachování poradny Agarta ve Valašském Meziříčí

  1. Pingback: Sbírka na zachování poradny Agarta ve Valašském Meziříčí. - OU Jarcová

Komentáře nejsou povoleny.