Valná hromada Mikroregionu přijala Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Valná hromada Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko dne 20. 12. 2021 na svém jednání schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024. Formálně tím tak vyvrcholil téměř dvouletý proces tvorby strategického dokumentu, který je zásadní pro rozvoj sociálních služeb na jeho území.

Během podzimu představovali pracovníci Mikroregionu nový Střednědobý plán v členských obcích, jejichž zastupitelé se k němu také vyjadřovali. V dokumentu je navržen rozvoj místních sociálních služeb v reakci na zjištěné potřeby obyvatel mikroregionu. Vychází ze stávající nabídky sociálních služeb a navrhuje jejich posílení tam, kde byly zjištěny nedostatečné kapacity. Na jeho vzniku se podíleli členové pracovních skupin Rodina, děti a mládež, Senioři, Lidé se zdravotním postižením, Lidé v krizi a nouzi a Obce mikroregionu. Koordinační roli plnil Manažerský tým, složený z manažerů pracovních skupin, Mikroregionu, města Valašské Meziříčí a dalších významných aktérů v oblasti sociální práce. Před schválením prošel Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) také veřejným připomínkováním.

Evropský projekt „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“, v jehož rámci  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024 vznikl, skončí v únoru 2022. Přirozeně však bude pokračovat implementací navržených opatření a jejich průběžným vyhodnocováním. První kroky již byly učiněny, když místní poskytovatelé sociálních služeb podali rozvojové záměry na rok 2023. Tyto záměry se opírají právě o nový SPRSS, jak zní podmínka Krajského úřadu. Náš mikroregion má díky desetileté praxi plánování velký náskok vůči územím, která dosud neplánovala.

V průběhu projektu se podařilo zapojit nové aktéry a pojmenovat nejen chybějící kapacity, ale také slabé stránky sociální práce a příležitosti k jejímu rozvoji. Zároveň byla prohloubena spolupráce mezi uživateli služeb, jejich poskytovateli a obcemi jako objednateli. Proběhla dvě setkání zástupců Krajského úřadu, vč. krajské radní pro oblast sociálních věcí Bc. Hany Ančincové, s představiteli obcí, jejichž tématem bylo plánování sítě sociálních služeb a její financování. Jednou z aktivit byla propagace sociálních služeb v obcích, aby občané získali lepší představu o jejich šíři a ztratili ostych říci si o pomoc.

Sociální služby v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko jsou funkční a díky spolupráci zapojených aktérů se jejich kvalita a rozsah v čase viditelně zlepšuje. Krajský rozpočet je omezený, uspokojit kompletní potřeby všech (13 ORP) území není reálné. Končící projekt nám tak dává naději na setrvání v postupném růstu. Současně jasně pojmenovává a vysílá Krajskému úřadu signál, kde tlačí mikroregion bota nejvíce – v pobytových službách pro seniory.

Jan Foltýn
Koordinátor KPSS
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Tisková zpráva

SPRSS v Mikroregionu VM-K na roky 2022-2024