Večerní astronomická pozorování pro veřejnost

Večerní astronomická pozorování pro veřejnost

se konají každý pracovní den v 19:00 hodin – dostavte se prosím včas na začátek programu. Program v hlavní kopuli hvězdárny je doplněn odborným výkladem. Po obvodu kopule jsou znázorněna zvířetníková souhvězdí, kterými se během roku pohybuje Slunce a planety. Polohy těchto objektů (fotografie na magnetických fóliích) zhruba odpovídají jejich skutečné poloze na obloze.

coude