Začíná další etapa komunitního plánování

Operační program Zaměstnanost čekají změny - Církev.cz

Jaké změny přinese další pokračování komunitního plánování, na které mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko získal podporu z evropských fondů? Bude i v budoucnu dostatek sociálních služeb pro obyvatele našeho regionu? Kde můžeme získat informace o možnostech péče a podpory pro sebe nebo pro naše blízké? Odpovídat bude jeden z odborníků, kteří se nově přidali k realizačnímu týmu komunitního plánování, Josef Zdražil.

Čekají komunitní plánování nějaké změny?

Plánování sociálních služeb má v tomto regionu dlouhou tradici a má i výsledky, takže změny sice budou, ale budou stavět na tom dobrém a fungujícím. Domluvili jsme se, že ještě více zapojíme obce mikroregionu. Ty mají důležitou roli zadavatelů služeb, svými rozpočty se podílí na financování sítě sociálních služeb a my bychom rádi, aby měly více informací a aby měly více možností ovlivňovat, jak ta síť služeb bude vypadat a fungovat. Plánujeme oslovit také některé sociální služby, které mají celokrajskou působnost, jako je krizová pomoc nebo raná péče.

Jak konkrétně to uděláte?

Pro obce mikroregionu chceme udělat to, že jim věnujeme více času a více prostoru pro setkávání a komunikaci. Vznikne nová pracovní skupina, která nebude jen o plánování služeb, ale také o tématech, jako je spolupráce se sociálními pracovníky města, sdílení informací, informovanost obyvatel apod.

Co dalšího se chystá?

Komunitní plánování je velmi široký projekt, který v sobě zahrnuje jak samotné plánování, tak akce zaměřené na informování obyvatel regionu. Především je to o spoustě jednání, ze kterých vznikne společné dílo, dokument komunitní plán.

Budou vznikat nové služby?

Obvykle vytvoření plánu předchází vzniku nových služeb nebo rozšíření těch stávajících. Komunitní plán má tu výhodu, že může reagovat na konkrétní potřeby lidí v regionu. Zároveň má nevýhodu v tom, že rozvoj sociálních služeb je většinou podmíněn zařazením nových kapacit do krajského plánu a v tu chvíli vstupuje naše ORP do soutěže s dalšími regiony Zlínského kraje o omezený balík peněz. O to precizněji odůvodněné a konkrétní musí být naše záměry a o to důležitější je shoda všech na tom, co je potřeba více a co méně.

Hrozí, že by sociální služby mohly chybět?

Mnozí z těch, kdo se v posledních letech snažili zajistit péči pro své blízké například v domovech pro seniory, by jistě mohli říci, že služby chybí již nyní. Navíc do deseti let se počet seniorů ve věku nad 85 let zdvojnásobí. Zároveň s tím se každý rok ze Zlínského kraje odstěhuje přibližně 2500 lidí v mladém produktivním věku a tento trend je dlouhodobý. Takže jak statistika předpovídá, budeme mít dvojnásobné množství seniorů, kteří budou potřebovat péči, a budou nám chybět stovky až tisíce jejich dětí, které by pomohly péči zajišťovat v domácím prostředí. A to je jen jedna cílová skupina. Čekají nás diskuse o službách pro osoby se zdravotním postižením, pro ohrožené děti a jejich rodiny, pro osoby ohrožené závislostmi a další. Myslím si, že je čas přesvědčit krajské, ale i celostátní politiky, aby se zase začalo ve větší míře investovat do sociálních služeb. Komunitní plánování je prostor, ve kterém můžeme takové informace sdílet a prezentovat.

Více informací o komunitním plánování na Valašskomeziříčsku – Kelečsku podá koordinátor KPSS Jan Foltýn: foltyn.mikroregion@gmail.com

Projekt „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192) je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie.